Thu, 25-02-2021   
     
Sơ đồ tổ chức

                              alt  

 

Danh sách đội ngũ cán bộ:

 

STT

Họ và tên

Vị trí

Lính vực nghiên cứu

Liên lạc

1

PGS.TS. Lâm Mỹ Dung

Giám đốc

Khảo cổ học
Văn hoá Việt Nam

0988.017.399
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

ThS. Đỗ Hương Thảo

Phó giám đốc

Văn hoá Việt Nam

0912.468.890
Huongthao This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

ThS. Bùi Hữu Tiến

Nghiên cứu viên

Khảo cổ học
Nhân học Văn hoá

0986.848.649
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4

CN. Nguyễn Thị Bích Hường

Nghiên cứu viên

Khảo cổ học

01689.277.781
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Danh sách cộng tác viên:

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Lính vực nghiên cứu

Liên lạc

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hằng

 

Lịch sử

 

2

PGS.TS. Hán Văn Khẩn

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0438.548.053

3

PGS.TS. Hoàng Văn Khoán

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0912.319.932

4

PGS.TS. Hoàng Xuân Chinh

Hội khảo cổ học VN

Khảo cổ học

0438.211.679

5

PGS.TS. Hoàng Lương

Khoa Lịch sử

Nhân học

0912.474.340

6

PGS.TS. Lê Sĩ Giáo

Khoa Lịch sử

Nhân học

0438.543.141

7

PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế

Khoa Lịch sử

Lịch sử, Văn hoá Việt Nam

0983.656.099

8

PGS.TS. Phạm Văn Khoái

Khoa Ngôn ngữ

Văn học

0912.441.405

9

GV. Nguyễn Chiều

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0904.302.290

10

GV. Phạm Xuân Mạnh

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0912.319.932

11

GV. Phạm Văn Thành

Khoa Lịch sử

Nhân học

0913.050.731

12

GV. Nguyễn Hùng Vĩ

Khoa Văn học

Văn học

0903.291.309

13

TS. Lê Thị Liên

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

0936.069.292

14

TS. Nguyễn Văn Sửu

Khoa Lịch sử

Nhân học

0913.020.610

15

ThS.Đặng Hồng Sơn

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0989.326.475

16

CN. Lê Hải Đăng

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

0912.104.055

17

CN. Nguyễn Ngọc Quý

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

0904.257.908

 

 
 
Address: 3-4 Floor – D Building - 336 Nguyen Trai street - Thanh Xuan District - Ha Noi
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com