Home Library Regulations - timetable
Sat, 17-04-2021   
     
Nội qui đọc tài liệu

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC TƯ LIỆU

 
Hệ thống tư liệu của Bảo tàng Nhân học thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn hóa Việt Nam… bao gồm các loại tài liệu sau:
- Sách in.
- Tạp chí chuyên ngành.
- Băng hình, CD, VCD, ảnh.
- Khóa luận Cử nhân, Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ.
 
Bạn đọc đến tham khảo tư liệu, đề nghị tuân thủ các nội quy sau:
 
1. Xuất trình thẻ sinh viên, hoặc thẻ đọc thư viện, giấy giới thiệu…
2. Tra mã số và tên tài liệu.
3. Đề nghị cán bộ phòng tư liệu lấy sách cho mượn.
4. Không được tự ý lấy tài liệu khi chưa có sự đồng ý của cán bộ.
5. Chỉ được mượn đọc tại chỗ, không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.
6. Giữ gìn trật tự an toàn và vệ sinh phòng đọc.
          
              Lịch làm việc của thư viện:
              
                - Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần
                - Thời gian:   Sáng: 8h - 11h30
                                       Chiều: 14h - 17h
 
 
Address: 3-4 Floor – D Building - 336 Nguyen Trai street - Thanh Xuan District - Ha Noi
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com