Home News Hot news Seminar của Bảo tàng Nhân học
Mon, 26-10-2020   
     
Seminar của Bảo tàng Nhân học

 

BẢO TÀNG NHÂN HỌC, BỘ MÔN NHÂN HỌC
 
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC THẦY CÔ, CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU, ANH CHỊ EM NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN THAM DỰ THUYẾT TRÌNH:
 
1. Chủ đề: Về văn hóa học, Dân tộc, Lịch sử
- Thuyết trình tại Bảo tàng Nhân học: gồm 4 bài (mỗi bài thyết trình có 30 phút trình bày và 10 phút thảo luận).
+ 2:50 - 3:30: NỀN TẢNG HÌNH THÀNH VIỆT NAM – PGS.TS. Lâm Mỹ Dung
(Bảo tàng Nhân học, ĐHKHXH & NV)
+ 3:30 - 4:10: THUYẾT TRÌNH CỦA GS Tô Ngọc Thanh
(Chủ tịch Hội nghiên cứu dân tộc học Việt Nam)
+ 4: 10 - 4: 50: NGHI THỨC TẾ LỄ CỦA LÀNG BIỂN HÀN QUỐC - GS Lee Yoon Sun
(Đại học Quốc gia Mok Po)
+ 4:50 - 5:30: GIÁ TRỊ VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM- PGS.TS. Lê Sĩ Giáo
(Bộ môn Nhân học, ĐHKHXH & NV)
+ 5:30 - 5:50: Thảo luận chung và trao đổi khoa học.
2.     Địa điển: phòng Multimedia, tầng 3 nhà D, Bảo tàng Nhân học
3.     Thời gian: 2h45 ngày 11 tháng 07 năm 2011
 
Chi tiết tại website: baotangnhanhoc.org.vn (mục Tin tức) và Khoalichsu.edu.vn (mục Tin tức),

 

 
 
Address: 3-4 Floor – D Building - 336 Nguyen Trai street - Thanh Xuan District - Ha Noi
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com