Home Giới thiệu Đội ngũ cán bộ
Thứ hai, 26-10-2020   
     
Danh sách đội ngũ cán bộ:

  

Danh sách đội ngũ cán bộ:

 

STT

Họ và tên

Vị trí

Lĩnh vực nghiên cứu

Liên lạc

1

PGS.TS. Lâm Mỹ Dung

Giám đốc

Khảo cổ học
Văn hoá Việt Nam

 0946.636.405

2

ThS. Bùi Hữu Tiến

Phó giám đốc

Khảo cổ học

 0129.566.6368

3

NCS. Nguyễn Thị Bích Hường

Nghiên cứu viên

Khảo cổ học

 0168.927.7781

4

ThS. Phan Thị Ngọc

Nghiên cứu viên

Dân tộc học - Nhân học

 0977.362.577

5

ThS. Đoàn Văn Luân

Nghiên cứu viên

Bảo tàng học - Văn hóa học

 0972.179.695

6

HVCH. Nguyễn Huy Nhâm

 Nghiên cứu viên

Khảo cổ học

 0964.864.313

 Danh sách cộng tác viên:

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Lính vực nghiên cứu

Liên lạc

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hằng

 

Lịch sử

 

2

PGS.TS. Hán Văn Khẩn

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0438.548.053

3

PGS.TS. Hoàng Văn Khoán

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0912.319.932

4

PGS.TS. Hoàng Xuân Chinh

Hội khảo cổ học VN

Khảo cổ học

0438.211.679

5

PGS.TS. Lê Sĩ Giáo

Khoa Lịch sử Nhân học 0438.543.141

6

ThS. Nguyễn Văn Anh

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

091.235.0364

7

TS. Đỗ Thị Hương Thảo

Khoa Lịch sử

Văn hóa học

0912.441.40

8

GV. Nguyễn Chiều

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0904.302.290

9

GV. Nguyễn Xuân Mạnh

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0912.319.932

10

TS.Đặng Hồng Sơn

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0989.326.475

11

GV. Nguyễn Hùng Vĩ

Khoa Văn học

Văn học

0903.291.309

12

ThS. Hoàng Văn Diệp

Khoa Lịch sử

Khảo cổ học

0978.615.630

13

TS. Nguyễn Văn Sửu

Bộ môn Nhân học

Nhân học

0913.020.610

14

TS.Nguyễn Trường Giang

Bộ môn Nhân học

Nhân học

 

15

TS. Lê Thị Liên

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

0936.069.292

16

TS. Bùi Văn Liêm

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

 

17

ThS. Hoàng Thúy Quỳnh

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

 

18

ThS. Lê Hải Đăng

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

 

19

ThS. Nguyễn Ngọc Quý

Viện khảo cổ học

Khảo cổ học

 

20

 Nguyễn Kim Thủy

Viện khảo cổ học

Cổ nhân học

 

21

ThS. Phạm Thúy Hợp

Cục Di sản

 

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com