Home Nghiên cứu - Đào tạo Hoạt động nghiên cứu
Thứ bảy, 17-04-2021   
     

 Khảo cổ học và lịch sử
Tóm tắt các chủ đề thuyết trình

1. Chủ đề: Các ngành nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam giai đoạn Tiền Sơ sử.
Các ngành nghề thủ công ở Việt Nam có lịch sử rất lâu đời, trong đó có nhiều ngành hình thành từ giai đoạn Tiền Sơ sử. Chủ đề này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về sự ra đời, phát triển của các ngành nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam giai đoạn Tiền Sơ sử để sinh viên có sự hiểu biết đầy đủ, toàn diện về lịch sử của các ngành nghề thủ công truyền thống ở nước ta.  
2. Chủ đề: Văn hoá Đông Sơn
Văn hoá Đông Sơn nổi tiếng ở Việt Nam và Đông Nam Á. Chuyên đề sẽ giới thiệu khái lược về lịch sử phát hiện và nghiên cứu, nguồn gốc, quá trình phát triển, sự phân bố và những đặc trưng của văn hoá Đông Sơn.  
3. Chủ đề: Trống đồng ở Việt Nam và ở Đông Nam Á
Trống đồng là một di vật nổi tiếng, độc đáo, đỉnh cao của kĩ mĩ thuật, ngưng kết tinh hoa sáng tạo của con người. Chuyên đề này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử phát hiện trống đồng, loại hình, chức năng, đặc trưng của trống đồng ở Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời cũng đưa ra những tư liệu so sánh về loại hình, chức năng, đặc trưng của trống đồng Việt Nam với những trống đồng phát hiện được ở các nước khác trong khu vực để một mặt sinh viên thấy được đặc trưng chung của trống đồng ở Đông Nam Á.
4. Chủ đề: Gốm cổ Việt Nam
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một trong những nghề thủ công lâu đời nhất ở Việt Nam – nghề làm gốm: quy trình chế tác, lịch sử phát triển, đặc trưng và những biến đổi của gốm, gốm sứ Việt trong các giai đoạn lịch sử. Từ đó, sinh viên nhận thấy được những giá trị văn hoá lịch sử, tính kĩ mĩ thuật của gốm và gốm sứ Việt. Đồng thời sinh viên cũng thấy được vai trò quan trọng của nguồn tài liệu này trong nghiên cứu lịch sử, văn hoá, nhân học.
5. Chủ đề: Mối liện hệ giữa nghề dệt vải giai đoạn Tiền Đông Sơn và Đông Sơn với nghề dệt vải của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Giới thiệu về lịch sử phát triển, những đặc trưng của nghề dệt vải thuộc giai đoạn Đông Sơn và Tiền Đông Sơn. Đồng thời so sánh nghề dệt vải của giai đoạn Tiền Đông Sơn và Đông Sơn với nghề dệt vải của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam như Thái, Mường, Tày, Bana, Gia rai…nhằm góp phần tìm hiểu thêm những giá trị lịch sử, văn hoá ẩn tàng trên những sản phẩm dệt của các dân tộc thiểu số, cũng như những mối liên hệ lịch sử, văn hoá giữa người Viêt cổ với các dân tộc này.  
6. Chủ đề: Nghề đúc đồng ở Việt Nam
Nghề đúc đồng ra đời ở nước ta cách nay gần 4000 năm và đã phát triển tới đỉnh cao về kĩ thuật và mĩ thuật trong giai đoạn văn hoá Đông Sơn,  góp phần tạo ra những thành tựu rực rỡ cho nền văn minh Sông Hồng và đóng góp quan trọng vào sự hình thành, phát triển của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, đồng thời tạo nội lực đưa đất nước bước qua những thử thách của hơn 1000 năm Bắc Thuộc để tiếp tục phát triển tới một đỉnh cao mới với  sự hồi sinh của nền văn minh Sông Hồng nhưng ở một mức độ cao hơn - nền văn minh Đại Việt. Trong giai đoạn Lí, Trần, Lê, nghề đúc đồng tiếp tục phát triển và có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, văn minh Đại Việt.  
7. Chủ đề: Các loại hình táng thức cổ ở Việt Nam
Giới thiệu khái lược các loại hình táng thức cổ tồn tại ở Việt Nam từ giai đoạn Tiền Sơ sử tới giai đoạn lịch sử. Những hiểu biết về đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng, trình độ phát triển của xã hộc, cách ứng xử của con người với môi trường qua khai thác nguồn tư liệu mộ táng. Qua đó sinh viên  thấy được vai trò quan trọng của nguồn tư liệu này trong nghiên cứu về lịch sử, nhân học, văn hoá, xã hội học.
8. Chủ đề: Đồ trang sức giai đoạn Tiền Sơ sử và giai đoạn lịch sử ở Việt Nam
Trang sức là nhu cầu thường xuyên của con người. Chuyên đề này sẽ giới thiệu khái lược các loại hình, đặc trưng của đồ trang sức giai đoạn Tiền Sơ sử và lịch sử, những sự thay đổi về nhu cầu, khiếu thẩm mĩ của con người ở từng giai đoạn khác nhau. Những kiến giải về sự thay đổi đó.
9. Chủ đề: Nông cụ thời Tiền Sơ sử ở Việt Nam
Nông cụ giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, đặc biệt ở giai đoạn Tiền Sở sử. Chủ đề này sẽ giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về loại hình, đặc trưng của nông cụ phát hiện được trong giai đoạn Tiền Sơ sử ở Việt Nam và những tác động từ sự thay đổi về loại hình, chất liệu của nông cụ tới năng suất lao động, cách con người ứng xử với môi trường tự nhiên.
10. Chủ đề: Vũ khí thời Tiền Sơ sử ở Việt Nam
Chủ đề thuyết trình này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về loại hình, chức năng, đặc trưng của vũ khí trong giai đoạn Tiền Sơ sử, những thay đổi của chúng về số lượng, loại hình, chất liệu qua các giai đoạn khác nhau, cũng như mối quan hệ của sự thay đổi đó đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội.  
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com