Home Giới thiệu Khái quát về Bảo tàng
Thứ tư, 15-07-2020   
     
Nhiệm vụ chính của Bảo tàng

NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA BẢO TÀNG
 

nhiemvu1.jpg
Bảo tàng Nhân học thuộc dạng bảo tàng chuyên ngành với nhiệm vụ chính là phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Trường ĐHKHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bảo tàng Nhân học vừa là nơi trưng bày hiện vật vừa là nơi đào tạo và nghiên cứu. Điều này được thể hiện qua mục đích và đối tượng của Bảo tàng là:
1.  Sưu tầm, bảo quản, phục chế và phục dựng các hiện vật, mẫu vật, sưu tập hiện vật của văn hoá vật thể Việt Nam truyền thống và hiện đại;

2.   Sưu tầm và lưu giữ bằng nhiều hình thức khác nhau những di sản, tài sản văn hoá phi vật thể truyền thống và đương đại, phục vụ cho việc nghiên cứu;
alt
3.   Trưng bày bằng nhiều hình thức khác nhau sử dụng những phương thức hiện đại các bộ sưu tập hiện vật, mẫu vật;

4.   Giảng dạy và phổ biến kiến thức của giảng viên và sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn và

5.  Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, bảo tồn và bảo tàng
 

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com