Thứ sáu, 21-10-2016   
 

Tin t?c - S? ki?n

   

TTCT - Qu? nh c? ? cc t?nh ??ng b?ng sng C?u Long kh d?i do nh?ng ch?a ???c khai thc c?ng nh? b?o t?n ?ng v?i gi tr? c?a chng, nh? tr??ng h?p ngi nh “cng t? B?c Liu” bo Tu?i Tr? t?ng ?? c?p.

Nh?ng ngy cu?i n?m 2010, phng vin TTCT ? kh?o st m?t s? ki?n trc c? ? nhi?u t?nh Ty Nam b?, ???c nghe nhi?u cu chuy?n x?a d??i nh?ng mi nh ? c tu?i tr?m n?m.

alt
Nh c? ng Cai C??ng - ?nh: Hong Th?ch Vn

Khng ch? l nh?ng tc ph?m ki?n trc tuy?t ??p, ??ng th?i l cc kho bu v? ngh? thu?t ch?m kh?c g? cng nhi?u gi tr? th?m m? khc, nh?ng ngi nh c? ? mi?n sng n??c Nam b? cn l nh?ng ch?ng nhn l?ch s?, l n?i pht xu?t c?a nh?ng cu chuy?n h?p d?n v? m?t th?i m? ci gian nan, v? m?t ?i?p v? tnh bo ly k? c?ng nh? m?t m?i tnh lm ly ? ?i vo v?n h?c v ?i?n ?nh.

D?u chn ng??i tnh

N?m c?p b? sng Sa ?c, ngay trn con ???ng d?n vo ch?, ngi nh c? Hu?nh Th?y L h?u nh? lc no c?ng ?ng khch tham quan. Nh ???c xy theo ki?n trc Php, nhn ra m sng v?i hng hin g?ch trt vi, trn ch?m kh?c ph ?iu th?i Ph?c h?ng, vm c?a hnh bn nguy?t, mi ngi l?p m d??ng, hai ??u h?i cong vt hnh m?i ghe bi?u t??ng vng sng n??c Nam b?. Bn trong nh l?i ??m ch?t ?ng v?i cc hng c?t, khun bao, c?a l sch ton b?ng g? qu, ???c ch?m kh?c k? cng.

Nt l?ng l?y nh?t c?a n?i th?t ngi nh l b? khnh th? b?ng g?, trn kh?c ch?m tinh t? hnh long ph?ng, chim mung, t?t c? ??u s?n son th?p vng. T? th?, t? qu?n o, t? r??u, bn gh?, b? ?iv?ng... ??u c?n ?c x c? h?t s?c tinh x?o.

C Nguy?n Th? Thy Oanh, ng??i h??ng d?n du khch tham quan nh c?, cho bi?t: “Ch? nhn ??u tin c?a ngi nh ny l ng Hu?nh C?m Thu?n, m?t ng??i Hoa giu c trong vng. N?m 1895, ng xy d?ng ngi nh b?ng g? ba gian hai chi ??c tr?ng Nam b?. N?m 1917, ngi nh ???c s?a l?i theo ki?u bi?t th?, k?t h?p ki?n trc ?ng - Ty, v?n gi? nguyn mi ngi m d??ng truy?n th?ng, ch? s?a l?i m?t ti?n, hng ba v xy t??ng “b?n m??i” (dy 40cm) theo ki?u Php. N?m 1934, ng Hu?nh C?m Thu?n m?t, quy?n th?a k? ngi nh ???c truy?n l?i cho con trai t l Hu?nh Th?y L”.

?i?u gy t m v h?p d?n du khch chnh l cu chuy?n tnh lng m?n ??y n??c m?t gi?a Hu?nh Th?y L v thi?u n? Php xinh ??p Marguerite Duras. N?m 1929, khi trn ???ng v? Si Gn, hai ng??i tnh c? quen nhau trn chuy?n ph M? Thu?n.

Marguerite lc ? m?i 15 tu?i, cn L l m?t chng trai 23 tu?i. H? yu nhau say ??m nh?ng ng Thu?n k?ch li?t ph?n ??i khi con trai mu?n c??i c gi Php lm v?; b?i hai gia ?nh khng “mn ??ng h? ??i”: m? Marguerite b?y gi? l gio vin d?y Tr??ng n? Tr?ng V??ng (Sa ?c), cha c m?t s?m v ph s?n, cc anh trai l?i h? h?ng. ng b?t L ph?i c??i m?t c gi M? Tho tn l Nguy?n Th? M?. L ?nh nu?t l? chia tay ng??i yu, cn Marguerite theo gia ?nh tr? v? Php. Nhi?u n?m sau, c gi Php b? b?i tnh tr? thnh nh v?n n?i ti?ng.

Trong s? cc tc ph?m c?a b, c ti?u thuy?t Ng??i tnh (L’Amant) k? v? cu chuy?n tnh c?a chnh mnh, h?t s?c ?n khch v ???c d?ch sang nhi?u th? ti?ng. N?m 1984, L’Amant ???c trao gi?i th??ng Goncourt v ??n n?m 1990 ???c ??o di?n n?i ti?ng Jean Jacques Annaud d?ng thnh b? phim cng tn v?i b?i c?nh quay t?i Sa ?c v Si Gn - Ch? L?n nh?ng n?m 1930.

N?m 2006, Cng ty Du l?ch ??ng Thp m? tour “Theo d?u chn ng??i tnh” ??a du khch ??n th?m nh c? Hu?nh Th?y L, n?i cn l?u gi? hnh ?nh c?a c gi Php lc tu?i tr?ng r?m, khi ? tr? thnh n? s? danh ti?ng v hnh ?nh gia ?nh ng Hu?nh Th?y L. N?m 2009, nh c? Hu?nh Th?y L ???c x?p h?ng di tch qu?c gia.

alt
...nh?ng bn trong l m?t tc ph?m tuy?t m? - ?nh: Hong Th?ch Vn

Ngi nh xy d?ng trong 15 n?m

? l nh c?a ng H??ng Lim (Hu?nh Ng?c Khim), ? ?p Khu Ph?, x ??i ?i?n, huy?n Th?nh Ph, t?nh B?n Tre. Nhn bn ngoi, ngi nh t?a nh? ngi ?nh v?i chi?u ngang 27m, su 25m, mi l?p ngi m d??ng, n?n nh b?c ? xanh cao t?i 1,5m. Tr?i bao thng n?m v m?a n?ng, ngi nh ? ph?n no xu?ng c?p, t??ng loang l? v th?m, mi ngi khng cn nh? x?a, n?n g?ch nhi?u ch? b? ln s?t, nh?ng ton b? ?? ??c n?i th?t h?u nh? cn nguyn v?n.

Ch? ngi nh hi?n nay l ng Hu?nh Ng?c Thu, 52 tu?i, chu ??i th? 6 c?a ng H??ng Lim. ng Thu k?: “ng n?i tui l Hu?nh Ng?c Tho?i ku ng H??ng Lim b?ng ng c?. Theo l?i ng n?i tui, kho?ng n?m 1870 khi ng H??ng Lim ?i ghe trn sng Hm Lung xu?ng vng Tn Phong, ??i ?i?n ny, b?ng d?ng ghe b? ??t quai cho.

ng H??ng Lim bu?c ?i bu?c l?i ba l?n m quai cho v?n ??t, m?i ng?m ngh?: “Cy kh t??i n??c c?ng kh, ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho”, ch?c ?y l tr?i mu?n ng tr? l?i x? ny m?n ?n, v?y nn “thu?n thin th?a v?n” lm theo m?nh tr?i. ng li?n c?m so, ??u ghe l?i, b?t tay khai kh?n ??t hoang. H?i ? cy r?ng ? ?y dy m?t, r?n rt tm lum, lau lch m?c ??y, m?t mnh ng ch? c cy r?a bn mnh, l? loi c ??c. ng ?ang lo l?ng s?c mnh khng kham n?i, b?ng d?ng m?t v?t r?ng b? chy, li ra ?m r?y ngoi m sng, ??t ?ai b?ng ph?ng, tm c l?i ??y.

ng m?ng r? d?ng chi, t?a b?p, tr?ng rau ??u sinh s?ng qua ngy v l?n h?i khai ph ??t tr?ng la, ku b con xm gi?ng ? M? Cy ko nhau v? lm ?n sinh s?ng. Vng ??t ? (x Ph Khnh ngy nay) tr? nn tr ph, cy tri t?t t??i. Sau nhi?u n?m khai ph ??t hoang, ng H??ng Lim c kho?ng 2.000 m?u ??t, tr? thnh ng??i giu c nh?t vng. Chnh quy?n thu?c ??a b?y gi? th?y ng ch?m ch? lm ?n, c?p cho ch?c h??ng c?, cai qu?n vng ny. Sau ny dn lng g?i H??ng Khim tr?i ra thnh H??ng Lim”.

“Theo d?u tch ?? l?i - ng Thu k? ti?p - ngi nh m?ng tn gia vo n?m 1904 nh?ng ng n?i tui ni r?ng nh c?t trong vng 15 n?m m?i xong, cho nn c th? kh?i cng vo kho?ng n?m 1889. Lc kh?i cng, th?y th? ?n b??i qu?ng h?t xung quanh, khng d m?c thnh cy, n?m n?m sau b??i c tri c?ng l lc nh d?ng xong.

Ngy gc ?n dng c?ng l ngy ng H??ng Lim ra v??n hi tri b??i chn ??u tin nh?ng t?i lc ? c?ng ch? m?i ?i ???c m?t ph?n ba ?o?n ???ng. Qu trnh d?ng vch, l?ng ch?m, ?iu kh?c g?, lm ?? n?i th?t m?i cng phu, t?n km th?i gian, cng s?c, ph?i m?t thm 10 n?m n?a”.

Ch? vo m?t chi ti?t ch?m tr? trn khnh th? ? gian nh chnh, ng Thu cho bi?t: “Mu?n c hnh r?ng ph??ng ny, cc th? m?c ph?i l?ng n ra t? t?m g? lim nguyn b?n, ch? khng rp n?i. Nh?ng ch? nho c?ng ph?i ??c, kh?c t? nguyn t?m g?”. Ng ln mi ngi, hng ngn t?m ngi m?i t?m ??u v? hnh m?t cy bng, khng bng no “??ng hng” v?i bng no. Cn cc t?m li?n, honh phi, cu ??i, khnh th?... ???c th?p b?ng vng th?t, s?c vng l?p lnh m?i khi c nh sng chi?u vo.

Bn th?, b? tr??ng k?, b? vn ng? ??u b?ng cc lo?i danh m?c nh? g, ging h??ng, c?m xe... v ???c ch?m kh?c tinh x?o. ng Hu?nh Ng?c Ch?t, thn ph? c?a ng Thu, k? l?i trong nh?ng ngy ?i km n?m 1979, c ng??i tr? gi b? tr??ng k? t?i 30 cy vng nh?ng ng nh?t quy?t khng bn.

ng Nguy?n Hng, tr??ng phng k? ho?ch - hnh chnh B?o tng t?nh B?n Tre, cho bi?t: thng 11-2010 ngi nh ? ???c C?c Di s?n v?n ha th?m tra ??a vo h? s? xt duy?t di tch c?p qu?c gia, sau ? s? ???c ??a ph??ng ??u t? kinh ph trng tu, b?o t?n ?? t?o thnh ?i?m tham quan du l?ch.

alt

Bn trong nh c? Hu?nh Th?y L, ?? ??c n?i th?t v?n gi? nguyn nh? tr?m n?m tr??c

Vn bi l?t ng?a

Quy?n ti?u thuy?t tnh bo Vn bi l?t ng?a c?a Nguy?n Tr??ng Thin L (m?t bt danh c?a nh nghin c?u Tr?n B?ch ??ng) ???c ??o di?n Khi Nguyn d?ng thnh b? phim cng tn n?m 1985 ? thu ht ng??i xem b?i tnh h?p d?n ly k?. M?t ph?n b?i c?nh b? phim ???c quay t?i ngi nh c? n?m trn b? sng B?n Tre (???ng Hng V??ng, ph??ng 3, TP B?n Tre).

T?a l?c trong khun vin r?ng ??n 1,4ha, ngi nh ki?u dinh th? Php v?i m?t tr?t m?t l?u, b?n m?t b?n h??ng, vm c?a hnh bn nguy?t, chn t??ng ro ?p ? da quy ny ???c xy d?ng kho?ng n?m 1876-1878, t?ng l dinh tham bi?n (th?i Php), dinh t?nh tr??ng chnh quy?n Si Gn (1954-1975), tr? s? ?y ban qun qu?n (sau ngy 30-4-1975) v hi?n l B?o tng B?n Tre.

Theo ng Nguy?n Hng, n?m 2010 ngi nh ny ? ???c ??ng k vo danh m?c x?p h?ng di tch l?ch s? - v?n ha c?p qu?c gia. Ngoi gi tr? c?a m?t ki?n trc c?, ngi nh cn l n?i di?n ra nh?ng s? ki?n l?ch s? c?a qu h??ng ??ng kh?i. ?y l c? s? n?i tuy?n b m?t in ?n ti li?u vo n?m 1938 theo s? ch? ??o c?a b th? t?nh ?y Ph?m Thi B??ng; ??ng th?i g?n v?i cu?c ??i ho?t ??ng b m?t c?a ??i t Ph?m Ng?c Th?o, anh hng l?c l??ng v? trang nhn dn, m?t cn b? tnh bo chi?n l??c ???c Trung ??ng ??ng tr?c ti?p ch? ??o gi? nh?ng v? tr tr?ng y?u trong ch? ?? Si Gn.

N?m 1952-1953, ng Ph?m Ng?c Th?o l ti?u ?on tr??ng ti?u ?on 410 (thu?c trung ?on ch? l?c Ty ?), sau n?m 1954, d??i ci mc “??a con nui v? gim m?c” (Ng ?nh Th?c), ng len l?i vo hng ng? ??ch, t?o th? thn c?n v?i gia ?nh h? Ng, ???c phong hm thi?u t ph?c v? trong ph? th? t??ng. N?m 1960-1962, ng ???c chnh quy?n Si Gn b? nhi?m t?nh tr??ng Ki?n Ha (B?n Tre ngy nay).

Anh hng Ph?m Ng?c Th?o l m?t trong nh?ng nhn v?t quan tr?ng tc ??ng t?i cu?c ??o chnh l?t ?? ch? ?? Ng ?nh Di?m ngy 1-11-1963 v hai cu?c ??o chnh l?t ?? Nguy?n Khnh ngy 13-9-1964 v 19-2-1965. ng hi sinh ngy 7-7-1965.

Ngi nh c? trong b? phim Vn bi l?t ng?a chnh l n?i lm vi?c c?a “t?nh tr??ng” Ki?n Ha Ph?m Ng?c Th?o.

alt

M?t ti?n nh c? H??ng Lim ? xu?ng c?p...

B?o t?n nh c?

Qua b?n ph ?nh Khao, ?i ??n x Bnh Ha Ph??c (V?nh Long), h?i th?m nh c? ng Cai C??ng ai c?ng bi?t. Ngi nh n?m trn r?ch Ci Mu?i, v?n gi? ???c ki?n trc c?, bn trong v?t d?ng t? ngy x?a cn g?n nh? nguyn v?n m?c d nh ???c xy d?ng cch ?y 125 n?m (1885).

ng V Hu?nh Long, ch? nh hi?n t?i, cho bi?t: “Nh? cng ty du l?ch t?nh ??u t? s?a ch?a r?i thu l?i khai thc du l?ch t? h?n 10 n?m qua nn nh c? ???c b?o t?n”. ng Long c?ng cho bi?t d gi thu nh hi?n ? t?ng ln 4 tri?u ??ng/thng, nh?ng do cu?c s?ng gia ?nh ?ang g?p kh kh?n, c th? ng bu?c ph?i t?n d?ng kho?ng sn tr??c nh cho thu lm l s?y nhn d bi?t s? ?nh h??ng t nhi?u t?i c?nh quan, khng gian nh c?.

? Long An, ngi nh tr?m c?t c?a ng Tr?n V?n Hoa xy d?ng t? n?m 1898 (?p Trung, x Long H?u ?ng, huy?n C?n ???c) c ki?n trc ??c ?o c?a nh r??ng Nam b?, ba gian hai chi, v?i 120 c?t ???c b? tr khung s??n theo ki?u bt tr?, m?i hng c?t ?ng 10 cy, 12 hng dn hng ngang ??u nhau. Nh tr?m c?t ? ???c x?p h?ng di tch l?ch s? v?n ha c?p qu?c gia n?m 1997.

Tuy nhin ngi nh hi?n ?ang b? l?n chi?m b?i nh?ng ng??i hng xm n?o vt ao m??ng ?? nui tm. D t?nh ? c v?n b?n ch? ??o x? l nh?ng x v?n ch?a gi?i quy?t. Trong khi ?, gia ?nh b Tr?n Th? Ng? - ch? th?a k? ngi nh - hi?n ?ang s?ng r?t kh kh?n nh? vo ??ng l??ng h?u v s? ti?n t ?i ty lng h?o tm c?a khch tham quan.

ng Nguy?n Xun Hoanh, ph gim ??c B?o tng V?nh Long, cho bi?t vi?c b?o t?n nh c? ? ???c ngnh b?o tng ??t ra t? nhi?u n?m nay. Kinh nghi?m cho th?y n?u c s? h? tr? c?a Nh n??c th nh c? ???c trng tu, gi? gn r?t t?t. Ngoi ra, m?t s? ng??i c th ch?i nh c? s?u t?m nh c? v? lm m?i c?ng l ngu?n l?c b?o t?n v?n qu ny.

Tuy nhin, ?a s? ch? nhn th?a k? nh c? hi?n ??u g?p kh kh?n trong cu?c s?ng nn khng ?? kh? n?ng s?a ch?a.

Ch?a k? c nh l ??ng s? h?u th?a k? c?a nhi?u ng??i nn cn tranh ch?p, nh n??c mu?n ??u t? s?a ch?a lm du l?ch c?ng kh. Hi?n nay, m hnh h?p tc c?a cng ty du l?ch t?nh v?i cc ch? nhn nh c? ??a vo tour tham quan, k?t h?p th?m th sng n??c mi?n Ty ???c coi l kh thnh cng. N?u ???c nhn r?ng m hnh, c h? tr? t?t h?n v? gi thu nh, ???c ch? nh ??ng thu?n th nh c? c kh? n?ng ???c b?o t?n lu di.

ng Nguy?n Hng chia s? kinh nghi?m: “??i v?i nh c? H??ng Lim, khi th?y nh xu?ng c?p, chng ti ? ch? ??ng h? tr? gia ?nh kinh ph s?a ch?a ch? ln s?t, gi?m v mi ngi, ch?ng m?i m?t ??nh k?. Khi v?n ??ng x?p h?ng di tch, ph?c v? du l?ch, chng ti ? bn trn tinh th?n c l?i tr??c l cho ch? nh.

C? gia ?nh ???c h? tr? kinh ph c?t nh ? k? bn, kinh ph trng tu do Nh n??c lo, gia ?nh v?n l ch? s? h?u ngi nh v ???c giao gn gi? nh kim lun h??ng d?n, thuy?t minh khch tham quan. Gia ?nh yn tm v vui v? nh?n l?i”.

alt

Nh tr?m c?t ? C?n ???c, Long An - ?nh: Hong Th?ch Vn

D??NG TH? HNG

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/418577/Chuyen-xua---nha-co.html

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com