Home Nghiên cứu - Đào tạo Hoạt động nghiên cứu
Thứ năm, 25-02-2021   
     

 

Bảo tàng Nhân học trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội là một trong số không nhiều bảo tàng học đường ở Việt Nam. Bảo tàng được thành lập với nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển của khoa học và xã hội trong thế kỷ 21.  Bên cạnh chức năng phục vụ đào tạo như một bảo tàng dạy học, bảo tàng còn có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khoa học – văn hoá; Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sưu tầm, trưng bày, lưu giữ và quản lý hiện vật, mẫu vật và tài liệu.
Nhân lực:
Các cán bộ của Bảo tàng phối kết hợp với các Bộ môn, Khoa và Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài Trường… tổ chức và thực hiện các dự án nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn…
Cách thức:
- Tổ chức điền dã, khai quật, thực nghiệm, tọa đàm khoa học…thực hiện các dự án, các chương trình nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học (scientific database) của Bảo tàng dành cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Bảo tàng luôn hướng tới mục đích chia sẻ cơ sở dữ liệu này với người nghiên cứu một cách nhanh chóng, dễ dàng bằng cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến dữ liệu, thông tin khoa học.
Với tư cách là một đơn vị phục vụ đào tạo và nghiên cứu liên ngành, Bảo tàng luôn khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động không chỉ của các nhà nghiên cứu mà còn của sinh viên, học viên sau đại học trong và ngoài trường vào việc khai thác cơ sở dữ liệu của Bảo tàng để phục vụ cho các công trình nghiên cứu khoa học của mình.
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com