Home Nghiên cứu - Đào tạo Bài nghiên cứu
Thứ năm, 25-02-2021   
     
XÂY DỰNG SƯU TẬP MẪU VẬT KHO MỞ

XÂY DỰNG SƯU TẬP MẪU VẬT KHO MỞ

Đọc thêm...
 
VAI TRÒ CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

VAI TRÒ CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Đọc thêm...
 
CHÍNH SÁCH BẢO TÀNG Ở ANH
Người Anh nói rằng: “Nhà nước không có chính sách chung về bảo tàng[1]. Thật vậy, trên thực tế, họ luôn quan tâm đến bảo tàng thông qua các chính sách cụ thể.
Đọc thêm...
 
TIN HỌC VỚI CÔNG TÁC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG

Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuất hiện các thuật ngữ “Bảo tàng điện tử”, “Bảo tàng số” hay “Bảo tàng ảo”.

Đọc thêm...
 
Trang 1 của 5
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com