Home Phòng trưng bày Giới thiệu chung
Thứ bảy, 17-04-2021   
     
Giới thiệu về công tác trưng bầy Bảo tàng Nhân học

 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRƯNG BẦY

Giống như công tác sưu tầm xây dựng các sưu tập, trưng bày phải gắn chặt chẽ với nội dung chương trình nghiên cứu và đào tạo. Nội dung trưng bày đáp ứng được nhu cầu của công chúng (trước hết là đối tượng giảng viên và sinh viên trong và ngoài Trường), gắn cách thức và nội dung trưng bày với công tác đào tạo nghiên cứu của một số ngành học, của một số khoa trong trường. Hiện nay Bảo tàng Nhân học đã mở cửa phòng trưng bày về Khảo cổ học, Dân tộc học phục vụ công tác học tập và nghiên cứu của cán bộ sinh viên trường, hoàn thiện những tủ trưng bày hiện vật mẫu mở và ảo để công tác trưng bày - giáo dục được hoạt động đa dạng và hiệu quả hơn nữa. Bảo tàng Nhân học còn phối hợp với các Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Hiệp hội UNESCO bảo tồn cổ vật Việt Nam trong việc tham gia các trưng bày chuyên đề.  

alt Trưng bầy Bảo tàng Nhân học chia 3 loại hình thức sau
  alt    Trưng bầy thường xuyên
  alt     Trưng bầy đặc biệt
  alt     Trưng bầy chuyên đề
   

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com