Home Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện Vương quốc cổ đại đã mất được phát hiện dưới đám tro núi lửa ở Indonesia
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Vương quốc cổ đại đã mất được phát hiện dưới đám tro núi lửa ở Indonesia
Archaeologists have discovered ancient houses as well as precious artifacts and jewels from a buried kingdom, beneath the volcanic ash in Indonesia. 
Các nhà khảo cổ đã phát hiện những ngôi nhà cổ cũng như hiện vật quý và đồ trang sức của một quốc gia cổ bị chôn vùi dưới tro núi lửa ở Indonesia.


alt

The excavated remains were found on the Indonesian island of Sumbawa near the foot of the Tambora volcano known for its largest eruption in recorded history.
Những tàn tích khai quật được tìm thấy trên đảo Sumbawa, Indonesia gần chân núi lửa Tambora, ngọn núi được ghi nhận trong sử liệu về sự phun trào lớn nhất của mình.

"Based on the unearthed remains, particularly the many bronze objects and jewels, evidence suggests the site was once inhabited by the wealthy or elite who had grown prosperous through trade," said a member of the investigative team and a PhD candidate with Bristol University in UK Emma Johnston." Dựa trên những vật chứng tìm được, đặc biệt là hiện vật đồng và đồ trang sức, có thể nhận biết rằng địa điểm đã từng có những người giàu có hay quý tộc sinh sống, của cải có được là nhờ buôn bán", theo lời của một thành viên đoàn khảo sát và là NCS Đại học Bristol, UK Emma Johnston.


"We know from the excavations and deposit stratigraphy that the houses were mostly inhabited when the accumulating pumice fall led to the collapse of the houses, trapping and killing those inside,” she explained. 
"Chúng ta nhận ra được từ khai quật và dấu tích địa tầng rằng những ngôi nhà đang có người ở khi mà nham thạch phun trào và làm sập đổ nhà làm những người trong đó bị nhốt chặt và nham thạch đã giết chết họ", cô Emma giải thích  

The design and decoration of the discovered artifacts suggest a link between the Tamboran culture and that of Vietnam and Cambodia, the experts claimed. Các chuyên gia tuyên bố, họa tiết và mẫu hình trang trí trên những hiện vật phát hiện trong khai quật cho thấy về những mối quan hệ giữa văn hóa Tamboran với những văn hóa tương tự ở Việt Nam và Cambodia.

The Tamborans historically were known in the East Indies for their honey, horses, red dye and sandalwood. 
Người Tamboran được biết đến trong lịch sử ở Đông Ấn với những sản vật của mình như mật ong, ngựa, trầm hương và  red dye (cánh kiến?).

In 2004, an archaeological team discovered pottery fragments and bones that belonged to the Tamboran culture in the volcanic area near the little village of Pancasila. 
Năm 2004, một đội khảo cổ đã phát hiện những mảnh gốm và xương thuộc văn hóa Tambora ở vùng núi lửa gần một làng nhỏ Pancasila.

The recent excavation is in continuation of the 2006 project under the leading of Dr M. Geria of the Bali Institute for Archaeology. 
Những khai quật mới đây là sự tiếp tục của dự án 2006 dưới sự chủ trì của TS. M.Geria, Viện KCH Bali.

The experts hope to learn more about the buried kingdom, with an estimated population of about 10,000 people, and gain more data about the flow of events that led to their death.
Các chuyên gia hy vọng sẽ biết thêm về vương quốc vị vùi lấp này với dân số khoảng 10.000 người và thu thập thêm dữ liệu về dòng sự kiện dẫn đến cái chết của họ. 

Source:
Press TV [May 15, 2012]

http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2012/05/ancient-lost-kingdom-discovered-beneath.html#.T7eP0VJjPIU 

alt


alt


alt

 Dựa vào hiện vật, niên đại của văn hóa Tamboran khoảng thế kỷ 16,17.

Lâm Thị Mỹ Dung


 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com