Home Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện Inequality dates back to Stone Age - Bất bình đẳng có từ thời đại đồ đá
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Inequality dates back to Stone Age - Bất bình đẳng có từ thời đại đồ đá

Sự bất bình đẳng mang tính chất cha truyền con nối đã bắt đầu xuất hiện từ cách đây khoảng 7.000 năm trong thời đại Đá mới Sơ kỳ, với những chứng cứ mới cho thấy những nông dân mà trong mộ có công cụ chôn theo có quyền sử dụng những mảnh đất màu mỡ hơn những người mà trong mộ không chôn theo công cụ.


 

alt
 
The grave of a male buried with an adze [Credit: BDA – Neugebauer]
Ngôi mộ của một người đàn ông có chôn theo bôn đá
 

Nghiên cứu này của những nhà khảo cổ của ĐH Bristol, Cardiff và Oxford đã được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS), 28 tháng Năm.

Qua nghiên cứu hơn 300 bộ xương của các địa điểm ở Trung Âu, GS. Alex Bentley và một nhóm nghiên cứu quốc tế do Hội đồng Nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn tài trợ đã khám phá chứng cứ về quyền sử dụng đất khác nhau giữa những người nông dân đầu tiên trong thời đại Đá mới - những chứng cứ sớm nhất cho tới nay.


Những phân tích đồng vị stronti xương cung cấp những chỉ dẫn về nguồn gốc nơi chốn cho thấy rằng những người có đồ chôn theo là những chiếc bôn bằng đá thời đại Đá mới (công cụ dùng để chạm khắc hay bào gỗ) có những dấu hiệu đồng vị ít đa dạng hơn so với những người không có bôn đá chôn cùng. Điều này chứng tỏ, họ có quyền sử dụng những thửa đất gần hơn - và có thể tốt hơn so với những người không có bôn đá.


GS.
Bentley, giáo sư KCH và Nhân học, ĐH  Bristol phát biểu: "Những người có bôn đá chôn cùng xem ra sống dựa vào lương thực sinh trưởng ở vùng đất hoàng thổ (loess), một loại đất màu mỡ và tươi tốt mà những người nông dân đầu tiên khai thác. Điều đó cũng chỉ ra rằng họ có quyền sử dụng lâu dài đối với những vùng canh tác tốt.

Những phân tích đồng vị stronti xương cũng chứng tỏ phụ nữ thường có xuất xứ ngoại vùng hơn là đàn ông. Đây là chỉ dẫn quan trọng về hôn nhân đằng cha (patrilocality), hệ thống thân tộc phụ hệ nơi mà phụ nữ về sống ở nhà chồng.


alt
 
An adze - a type of tool used used for smoothing or carving wood [Credit: Dr Britta Ramminger]
Bôn - một dạng công cụ dùng để bào hay chạm khắc gỗ
 


Chứng cứ khảo cổ mới từ những bộ xương trùng hợp với chứng cứ khảo cổ, di truyền, nhân học và cả ngôn ngữ về phụ hệ ở châu Âu thời Đá mới. Những kết quả này cho những ứng dụng trong tạo mô hình di truyền về sự lan tỏa của cư dân ở thời Đá mới mà đối với mô hình này những mẫu hình di chuyển thiên về giới và những khác biệt địa vị/thân thế tăng lên được coi như yếu tố quyết định.
Theo GS. Bentley: "Những kết quả của chúng tôi cùng với những nghiên cứu khảo cổ học chỉ ra rằng những người nông dân đầu tiên của Đức thời đại Đá mới có một hệ thống đất cho làm rẽ, điều này đẫn đến giả thiết rằng nguồn gốc của những tiếp cận khác nhau đối với đất đại có nguồn gốc từ giai đoạn sớm của thời đại Đá mới hơn là tận cuối thời Tiền sử khi mà bất bình đẳng và sự chuyển giao của cải liên thế hệ được thấy rõ hơn qua những chứng cứ trong mộ táng và văn hóa vật chất.

Xem ra, thời đại Đá mới ở châu Âu bắt đầu có tài sản phi vật thể (đất đai và gia súc) và bất bình đẳng về của cải đã bắt đầu. Sau đó, tất nhiên không có điểm lùi: suốt thời đồ Đồng và đồ Sắt và thời đại công nghiệp bất bình đẳng về của cải gia tăng không ngừng những "mầm mống" của bất bình đẳng của cải bắt đầu từ thời Đá mới".

Source:
University of Bristol [May 28, 2012]

http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2012/05/inequality-dates-back-to-stone-age.html#.UAZrFpF6XIU
Lâm Thị Mỹ Dung dịch


 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com