Home Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA THỜI TIỀN - SƠ SỬ GIỮA BẮC VIỆT NAM VÀ NAM TRUNG QUỐC
Thứ hai, 28-09-2020   
     
MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA THỜI TIỀN - SƠ SỬ GIỮA BẮC VIỆT NAM VÀ NAM TRUNG QUỐC

 

CHI ĐOÀN CÁN BỘ KHOA LỊCH SỬ

 

Trân trọng kính mời các Thầy cô, sinh viên, học viên Cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm tới tham dự thuyết trình:

MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA THỜI TIỀN - SƠ SỬ GIỮA BẮC VIỆT NAM VÀ NAM TRUNG QUỐC

Người thuyết trình: PGS.TS Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học

Thời gian: 8h, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Địa điểm: Giảng đường 401 nhà B – C

alt

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com