Home Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện Archaeological Excavations at Rach Nui: New Insights into the Nature of Early Sedentary Settlement Development. Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi
Thứ bảy, 30-05-2020   
     
Archaeological Excavations at Rach Nui: New Insights into the Nature of Early Sedentary Settlement Development. Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi

Archaeological Excavations at Rach Nui: New Insights into the Nature of Early Sedentary Settlement Development. 

Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An)

Bảo tàng Nhân học và Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xin trân trọng thông báo và kính mời các Thầy Cô, các nhà Khoa học, Anh Chị Em học viên Sau Đại học, cùng các Bạn Sinh viên đến tham dự buổi thuyết trình với Chủ đề, Diễn giả, Thời gian và Địa điểm như sau:

Chủ đề: Archaeological Excavations at Rach Nui: New Insights into the Nature of Early Sedentary Settlement Development. 

Những nhận thức mới về bản chất của việc định canh, định cư giai đoạn sớm thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Rạch Núi (Long An).


Diễn giả: Dr. Philip Piper, Khoa Khảo cổ và Nhân học, Đại học Quốc gia Úc


Thời gian: 9h ngày 25 tháng 11 năm 2014

Địa điểm: Phòng Multimedia, tầng 3, nhà D, Bảo tàng Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com