Thứ sáu, 21-10-2016   
 

Tin t?c - S? ki?n

   

N?n n?p suy ngh? v ho?t ??ng c?a ng??i trong cc gia ?nh, dng h? t? nhi?u ??i ? ?c rt, t?o d?ng nn phong cch b?t thnh v?n trong vi?c xy d?ng, s? d?ng nh ? c?a t?ng c?ng ??ng.

? ?y, chng ti ch? nu m?t s? ??c ?i?m mang tnh phong cch d??i gc ?? c?a n?n v?n ho dn gian trong vi?c xy d?ng nh ? c?a m?t s? lng ng??i Vi?t sinh s?ng ? ven sng Lam thu?c cc huy?n Anh S?n, Thanh Ch??ng, Nam ?n, H?ng Nguyn.

Ngh? An l vng ??t c?, ti nguyn phong ph nh?ng kh h?u r?t kh?c nghi?t. Trong qa trnh v?t l?n v?i thin nhin, ??u tranh x h?i ?? t?n t?i v pht tri?n, ng??i Vi?t ? ven sng Lam ? t? c? thnh cc lng ven sng, h? l?y ngh? nng, tr?ng la, tr?ng mu, ?nh c, bun bn... lm ngu?n s?ng chnh. Tr?i qua hng ngn n?m sinh s?ng ? cc vng ??t mu m? do ph sa b?i ??p ln, hng n?m ph?i ??i m?t v?i m?a d?m, l? l?t, gi Lo... ? lm cho c? dn ? ?y ph?i c cch suy ngh? ?? t?o d?ng ra nh?ng cng trnh ki?n trc ph h?p v?i phong th? ?? c kh? n?ng t?n t?i lu di .

Cch lm nh truy?n th?ng ???c tch lu? nhi?u ??i ? tr? thnh phong cch trong c?ng ??ng lng x.

Xu?t pht t? quan ni?m: ngi nh khng ch? l ph??ng ti?n quan tr?ng c tc d?ng che n?ng, che m?a cho con ng??i trong m?t th?i gian nh?t ??nh (m?t ??i hay nhi?u ??i) m n cn c tc d?ng nh? m?t mi ?m g?n k?t tnh c?m, suy ngh?, hnh ??ng c?a cc thnh vin trong nh ?? c th? pht tri?n ni gi?ng, tr??ng t?n cng v?i qu h??ng, ??t n??c.

?? xy d?ng ???c m?t ngi nh, s? d?ng chng cho ph h?p v?i hon c?nh c?a mnh, ng??i dn ? ph?i tun th?, v?n d?ng m?t cch sng t?o nh?ng ph?n vi?c mang tnh nguyn t?c ? ???c quy ??nh theo phong t?c chung. N? n?p ny ???c b?t ??u t? vi?c ch?n ??t, ch?n h??ng, ch?n v?t li?u, ch?n ngy pht m?c, d?ng nh cho ??n khi ngi nh ? hon thnh, cch bi tr, s? d?ng chng c?ng ph?i cn nh?c r?t k?. Nh?ng gia ?nh no tu? ti?n ph l?, s? b? coi l hi?n t??ng bng b? t?i th?n linh, b? c?ng ??ng d b?u, v c nguy c? khng th? pht tri?n ???c lu di.

* Ch?n ??t lm nh

Vi?c ch?n ??t lm nh, theo quan ni?m truy?n th?ng dn gian, ???c l gi?i r?ng: C ???c ??t t?t “ct tr?ch” th gia ch? lm ?n m?i th?nh v??ng. V th?, khi c ?i?u ki?n, ch? nh th??ng m?i th?y ??a l ho?c nh?ng ng??i ? tr?i qua Hn h?c ? trong lng, bi?t “nho-y-l-s?) tm gip nh?ng n?i ??t s?ch, cao ro, pha tr??c c ao, ??m ho?c hai bn sng su?i, khe, l?ch ch?y qua, m ?p, pha sau c ni, c?n cao... ?? d?ng nh, h? cho r?ng v? tr ??t nh? v?y l n?i l t??ng, t? kh, h?p v?i phong thu?, gia ch? s? c ?i?u ki?n sinh si, pht tri?n. Ng??c l?i, d ngho, b?t ??c d? ng??i dn c?ng t khi ?ng ch?n v? tr ??t tr?ng, su, c m? m?, nh c?a b? ???ng ?i chi?u vo ho?c h??ng nh ph?i ??i m?t, quay l?ng v?i c?a ??n, ?nh, mi?u c?a lng.

N?u ch?u kh phn tch k? ? gc ?? th?c th?, cch th?c ny c th? xem l c c?n c?, b?i n ???c cha ng ta ?c rt, ch?n l?a t? cu?c s?ng. Ai c?ng bi?t r?ng, lm nh ? v? tr ??t cao s? c s? thong ?ng v? mi tr??ng, c?nh quan, v? ma m?a s? h?n ch? ???c tc h?i c?a l? l?t. N?u lm nh ? nh?ng n?i ??t tr?ng, th?p d? b? ng?p l?t con ng??i c nguy c? d?ch b?nh nhi?u h?n. Nh c ao, h? pha tr??c ho?c ???c m ?p b?i sng, su?i v?a c tc d?ng “?i?u ho” kh h?u (lm cho ta th?y mt m? v? ma h, ?m p v? ma ?ng) v?a ti?n l?i khi l?y n??c ?? s?n xu?t (lm ru?ng, lm v??n, t??i tiu...) sinh ho?t (t?m gi?t n?u ?n, thu r?a nng c?...). Cha ng ta th??ng c cu: “Tr?m rc, ngn rc, l?y nc (n??c) lm s?ch”. Ch?n ???c th? ??t cao, c ngu?n n??c tr??c nh r?t c l?i cho s?c kho?, mi tr??ng s?ng c?a con ng??i.

* Ch?n h??ng nh:

H??ng nh r?t quan tr?ng ??i v?i gia ch?. Ng??i ta quan ni?m: Con ng??i l m?t sinh v?t ???c sinh ra v ch?u s? tc ??ng c?a v? tr?. Th?i ?i?m m m?i ng??i xu?t hi?n th??ng g?n li?n v?i hi?n t??ng ??ng hay t?nh c?a m d??ng, v? tr c?a qu? ??t, s? tc ??ng c?a cc v sao trong v? tr?. Gia ch? khi lm nh l lm m?t vi?c h? tr?ng c lin quan ??n ??t, tr?i nn ph?i d?a vo kinh nghi?m dn gian ho?c nh? cc th?y ??a l, d?a vo kinh d?ch ?? tnh tu?i, ch?n ??t, ch?n h??ng l;m nh (th??ng tnh theo tu?i c?a nam gi?i). V nh?: Nam gi?i c tu?i Gip Ng? ? cung Khn lm nh ? h??ng chnh B?c, cung T?n ? chnh ?ng, cung Ly ? chnh Nam l t?t. Ho?c nam gi?i c tu?i Qu T? ? cung Khn lm nh ? h??ng Ty Nam, cung ?oi ? chnh Ty, cung C?n ? Ty B?c... l ph h?p.

Dn gian c cu “L?y v? hi?n ho, lm nh h??ng Nam”. Trong x h?i tr??c ?y, ??i s?ng c?a nhn dn cn r?t kh kh?n. ?? cho m?i gia ?nh, cc dng h? lun ???c tr??ng t?n, pht tri?n, khi con ci ??n tu?i tr??ng thnh, b? m? ph?i c ngh?a v? d?ng v?, g? ch?ng. S?ng chung trong m?t mi nh, ng??i v?, ng??i ch?ng ??u c v? tr nh?t ??nh, h? p h?i tm ??u h?p th? hi?n gia phong theo ki?u “thu?n v?, thu?n ch?ng tt bi?n ?ng c?ng c?n”. Ng??i v? hi?n ho khng ??n thu?n ch? bi?t ch?m ch? lao ??ng, tun th? ch c?a ch?ng m h? ph?i cn l ng??i sing n?ng, hi?n th?c, n?t na, c gio d?c. Ng??i v? hi?n ho c gia phong l nh?ng ng??i bi?t yu ch?ng, th??ng con, c hi?u v?i cha m?, s?ng ho thu?n v?i xm lng, bi?t cng ch?ng chung l?ng ??u c?t, gnh vc vi?c nh, vi?c n??c, h? lun lun c th?c ph?n ??u ?? tr? thnh ng??i t?t theo tiu chu?n “cng, dung, ngn, h?nh”. Ng??i ph? n? ph?i ???c gio d?c, rn luy?n theo gia phong nh?t ??nh d??i m?t mi nh t? lc tr? cho ??n khi v? gi, khi ? nh b? m? ?? c?ng nh? khi v? nh ch?ng.

Quan ni?m lm nh h??ng Nam t?t h?n cc h??ng khc, ph?i ch?ng xu?t pht t? kinh nghi?m c?a cu?c s?ng hng ngy v ?i?u ki?n l?ch s? hng ngn n?m c?a dn t?c. Trn b?n ?? ??a l t? nhin c?a Chu n??c Vi?t Nam thu?c vng ?ng Nam . Vng ??t c kh h?u nhi?t ??i gi ma. Khng kh l?nh, gi ma km theo gi rt t? ph??ng B?c ? ?nh h??ng r?t l?n ??n s?n xu?t, s?c kho? c?a con ng??i. Chung s?ng cng v?i mi tr??ng t? nhin, c? dn ? ven sng thch ch?n Ph??ng ?ng, Ph??ng Nam ?? lm nh. V ?y l ph??ng c?a sinh kh, n?i c m?t tr?i m?c, c bi?n mang theo h?i n??c s? lm cho kh h?u mt m?, con ng??i v v?n v?t c ?i?u ki?n sinh si, pht tri?n. Ngoi ra, xt ? ngh?a th?c ti?n, nh lm ngo?nh m?t v? h??ng Nam s? t?n d?ng ???c ng?n gi n?m nam mt m? v? ma h, trnh ???c gi l?nh v? ma ?ng v khng b? cc mi x u? b?c ln t? cc cng trnh ph? nh? chu?ng nui gia sc, gia c?m... ? xung quanh. H?n n?a, ? kha c?nh l?ch s?, ng??i Vi?t Nam ngy nay ? ???c th? gi?i th?a nh?n l ng??i Vi?t C? thu?c cc t?c Bch Vi?t, Nam Vi?t ? sinh s?ng t? hng v?n n?m ? Ph??ng Nam. Trong m?i lng qu, m?i dng h?, t?ng gia ?nh lun th?c cho m?i ng??i v? c?i ngu?n v t? tin c?a mnh. D ?i ?u, ? ?u, lm g, ng??i ta lun nh?c nh? con chu ph?i bi?t t? ho coi mnh l ng??i Vi?t Nam, coi Ph??ng Nam l vng ??t c?a t? tin. Chnh ni?m t? ho v? dn t?c, v? ??t n??c, v? con ng??i Vi?t Nam ? t?o nn s?c m?nh, th?c ?on k?t c?ng ??ng, gip dn t?c Vi?t Nam ??ng v?ng, pht tri?n cng l?ch s?. Khng b? m?t n??c, khng b? ??ng ho b?i v?n ho ph??ng B?c - Ph??ng Ty.

* Ch?n v?t li?u:

C ??t, ch?n ???c h??ng t?t nh?ng ?? lm ???c m?t ngi nh ph h?p l c? m?t vi?c l?n, ??y kh kh?n c?a m?t ??i ng??i. S?ng d??i ch? ?? c?, ph?n l?n c? dn ven sng Lam ??u r?t ngho. Khng ph?i ai c?ng c ?i?u ki?n ?? ?ng g?ch xy nh, tm ch?n ?? mua ???c cc lo?i v?t li?u g? t?t nh?: ?inh, lim, s?n, d?i... Kinh nghi?m hng ngn n?m s?ng ? vng ??t c nhi?u cy xanh m?c ? g ??i, bi sng, trong v??n ? gip cho m?i nh bi?t ch?n ???c cc lo?i cy t? nhin nh?: Mt, xoan, nhn, quao, tre... ?? s? d?ng lm khung nh , lo?i cy ny r?t d? tr?ng ? vng ??t sa b?i, l?n nhanh, c kh? n?ng t?n t?i tr??c gi Lo, bo, l?t v t b? m?i m?t. Khng bi?t c t? bao gi?, nh?ng m?t truy?n th?ng t?n t?i trong cc lng qu ? gip m?i ng??i c ???c nh?ng kinh nghi?m r?t hay. Khi d?ng v?, g? ch?ng, khi m?i sinh con, nh no c v??n r?ng th??ng tm cc cy xoan, mt, tre tr?ng thm ? cc gc v??n. Nh no t ??t c th? t?n d?ng cc g, ??i, bi hoang ?? tr?ng t? vi ch?c ??n hng tr?m cy ni trn. Khi cy ? s?ng t? 6-10 n?m, c ???ng knh t? 20-30 cm, ng??i ta ch?t cy (th??ng ?o c? g?c) ?em v? ph?t cnh, c?a ng?n, ngm xu?ng d??i n??c (ao, h?). Cy g? ???c ngm k? v?a di?t tr? ???c m?i m?t, v?a gi?m ???c mi h?ng c?a nh?a cy nn tr? thnh lo?i v?t li?u r?t t?t. Sau khi v?t ln, ph?i n?ng, sau ? ??o, x? thnh cc chi ti?t c?t, ko, x, h?, rui, m... c?a m?t n?p nh. Gia ?nh no ch?a c nhu c?u s? d?ng ngay, c th? cho hng xm lng gi?ng vay t?m. Ch? cc ma sau h? thu ho?ch cy m?i tr?, ?em c?t gi? sau h ho?c gc ln x nh, ch? d?p lm nh m?i, m?i ?em ra s? d?ng. Tinh th?n ? ? gp ph?n t?o ra s? g?n k?t tnh c?m h?n trong cu?c s?ng.

Kinh nghi?m t? nhi?u ??i c?ng gip m?i ng??i c nhi?u ki?n th?c dn gian v? vi?c ch?n g? lm nh. Ng??i ra s? khng ch?n, s? d?ng cc lo?i g? tu, ch ch? lm c?t, lm x nh, b?i h? quan ni?m, g tu tuy b?n, t?t, nh?ng khi cy tu ? b? ch?t, g?c c?a n khng th? ?m ch?i, n?y nhnh ?? h?i sinh. N?u s? d?ng g? tu lm nh, khi gia ch? m?t ?i, con chy trong nh s? khng c ?i?u ki?n sinh si, pht tri?n. Ng??i ta cng khng dm s? d?ng g? ch ch? lm nh v dn gian quan ni?m: g? ch ch? l lo?i cy c linh, ch? s? d?ng ?? lm ?nh, ??n, cha, mi?u. Ng??i no s? d?ng g? ch ch? lm nh s? lm u? t?p cy thing nn d? b? th?n linh qu? ph?t. Trong qu trnh ch?n g? lm nh, ng??i dn ? ven sng Lam c?ng r?t k? v khng bao gi? s? d?ng lo?i g? c dy leo qu?n quanh, khng l?y lo?i g? b? st ?nh v s? ma qu?, d? b? xui x?o.

* Th?i ?i?m lm nh:

?? c m?t mi ?m cho m?t hay nhi?u ng??i trong gia ?nh, ng??i dn r?t quan tm ??n th?i ?i?m pht m?c, d?ng nh. Th?i ?i?m kh?i d?ng cng trnh ph?i ch?n ???c ngy, gi? ??p, h?p v?i tu?i c?a gia ch?. Ngy t?t theo kinh nghi?m, ph?i l ngy n?ng ??p, tr?i trong ho?c c m?a bay nh nh?. Gia ch? ph?i nh? cc th?y ??a l, ng??i c hi?u bi?t v? Hn h?c ch?n n?m, ch?n thng, ch?n gi? cho ph h?p. Thng th??ng, khi xem xt gia c?nh, ??i chi?u v?i tu?i tc c?a ch? nh, ng??i ta ?a ch?n vo cc ngy Hong ??o, c nhi?u sao t?t chi?u m?nh. Trnh g?p cc ngy Nguy?t k?. Tam n??ng ho?c c Hung tinh chi?u vo b?n thn v con chu c?a mnh, s? khng pht ti, th?nh v??ng. Ng??i ta tin r?ng, v? m?t tinh th?n, n?u ch?n ???c ngy t?t lm nh gia ch? s? yn tm, ph?n kh?i h?n khi ti?n hnh cc cng vi?c. Kinh nghi?m xem thin v?n, ??a l c?a cha ng ta ? gip con ng??i tm hi?u, khm ph ???c nh?ng quy lu?t c?a t? nhin, c?a th?i ti?t. Nh?ng ngy t?t trong n?m, trong thng th??ng l nh?ng ngy n?ng ro, t m?a. Cng vi?c lm nh, c??i h?i... n?u ???c ti?n hnh s? g?p r?t nhi?u thu?n l?i. Phong t?c b?t thnh v?n t?n t?i ? nhi?u lng x ven sng cho th?y lm nh l th?c hi?n m?t trong nh?ng vi?c l?n c?a ??i ng??i, nn ph?i c l? v?t bo co v?i t? tin, tr?i ??t. Gia ch? khi lm nh mu?n cho m?i vi?c ???c hanh thng ph?i ti?n hnh m?t s? l?: L? co (bo co v?i t? tin, tr?i ??t), c th? di?n ra tr??c khi lm nh vi bu?i ho?c vi gi?. L? Pht m?c (kh?i cng), l? d?ng nh (d?ng c?t, v ko), l? ??t ?n dng, l? tn gia (g?m c l? cng ng B?p, d?n bn th?, ?n gia ch? chnh th?c v? ?...), v?i th?i gian th?c hi?n cc nghi th?c c th? di?n ra tr??c khi ti?n hnh cc cng vi?c ni trn m?t t.

Vi?c mua s?m cc l? v?t ti?n cng khng cu n? t nhi?u, m tu? thu?c vo s? thnh tm c?a gia ch? (nh kh gi? c th? so?n ?? c? chay, c? m?n, h??ng, ??ng, tr, t?u; ng??i ngho kh ch? c?n c nn h??ng, ct r??u, c?i tr?u, chn n??c l ???c...).

Khi ti?n hnh lm nh, n?u gia ch? khng c l?, d? b? hng xm ch c??i, ho?c t? tin, tr?i ??t khng bi?t tr??c d? b? th?n linh qu? trch.

* Ch?n ki?u nh

Nh ? c?a ng??i Vi?t ven Sng Lam thng th??ng l ki?u nh “ti?n tr?”, “t? tr?” ho?c “h? ch?n”. Khi xy d?ng nh ?, tu? ?i?u ki?n kinh t?, gia ch? c th? lm m?t lc c? nh l?n v nh ngang ho?c nh l?n lm tr??c cng v?i chi b?p che t?m ?? n?u n??ng. Nh ngang s? lm sau khi c ?i?u ki?n v? kinh t?.

V? k?t c?u nh “ti?n tr?” th??ng c b? khung b?ng g?, “v nh” ???c thi?t k? theo ki?u ko ??n, ko ?i ho?c ki?u th??ng ko, h? k?. Nh?ng gia ?nh kh?m kh h?n lm nh c “v” ki?u chuy?n ch?p.

Lo?i nh b?ng g? lm theo ki?u ny c ?u ?i?m l k?t c?u v?ng ch?c nh?ng l?i c h?n ch? l nhi?u c?t, v?a t?n g? v?a ch?t lng, khng gian s? d?ng khng ???c nhi?u. Ki?u dng nh ? ven sng ? t?o ???c m?t n? n?p kh chu?n m?c, khi ngh? ra cch c?t b?t thn c?t ci, th??ng l ? v? tr “v” th? hai v th? ba (ki?u nh ti?n tr?) ho?c ? c? 4 c?t ci pha tr??c (nh t? tr?) c?a b? “v ko”, ch? cn m?t ?o?n c?t (c?t b?ng) ??t trn cc “???ng h?” ch?ng ?? ph?n mi. Cch x? l thng minh khi ch?n, ch? t?o b? khung nh truy?n th?ng theo ki?u ny v?a ti?t ki?m ???c g? lm c?t ci, v?a lm cho lng nh r?ng thm. Lo?i nh “h? ch?n” c th? c?ng l ki?u nh “ti?n tr?, t? tr?” nh?ng cc ???ng h? n?i k?t theo chi?u ngang c?a m?t v ko ???c ??t ? pha d??i. Ph?n x lin k?t gi?a cc “v” v?i nhau ?? t?o thnh b? khung ??t ? pha trn. N?u ch? nhn ??n thu?n ? cch x?p ??t v? tr, chng ta th?y n ??n gi?n. Nh?ng n?u tm hi?u k? m?i th?y cch lm ny kh khoa h?c v mang tnh th?c d?ng cao. Hng n?m cc lng ? ven sng Lam th??ng b? l? l?t, nh?ng tr?n l?t kh?ng khi?p c s?c tn ph l?n, nh? l?t n?m 1954, 1968, 1972 ? lm tri nh, m?t h?t ti s?n c?a nhi?u gia ?nh. Kinh nghi?m chung s?ng cng v?i l? l?t, thin nhin ? gip ng??i dn ? ?y sng t?o ra cc ch?n ?? c?t gi? l??ng th?c, c?a c?i ho?c c ch? cho ng??i ? khi n??c l? dng cao. Ng??i ta s? d?ng cc ?n g? ho?c ?n tre gc ln cc ???ng x h?, v?i ch?c n?ng ?? cc t?m phn ?an b?ng n?a ?? lm ch?n (sn). Nh no c kinh t? kh h?n s? k lt ch?n b?ng vn g?. N?u n??c l? khng l?n, m?c dng khng cao, ng??i dn c th? yn tm ng?i trn ch?n c? thng ?? ch? n??c rt m?t cch an ton.

Cc gian nh truy?n th?ng th??ng ???c ch?n theo s? l?, gian gi?a ho?c gian bn ph?i s? r?ng h?n, v ?y l gian chnh (r?ng lng, r?ng b?ng). Ph?i ch?ng, khi lm nh, cc gia ch? c?a ngi nh truy?n th?ng th??ng ch?n s? l? (3 gian), kch th??c c?ng ch?n s? l? v h? quan ni?m s? l? l s? ti?n, s? ch?n l s? ho, n?u lm nh v?i b??c gian c s? ch?n, s? ho th gia ch? s? ch? ?ng khung trong m?i quan h? gia ?nh, khng m? mang, pht tri?n ?? ?n nh?n thm cc y?u t? m?i, t? bn trong l?n bn ngoi ?? c th? lm ?n pht ti, th?nh v??ng, nh? th? gia ch? s? l?i tn theo ngi nh v n?m thng.

Kch th??c ph?n mi trong ki?n trc nh ? truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t d?c sng Lam, c?ng nh? m?t s? vng ? ??gn b?ng Ngh? T?nh th??ng c mi tr??c ng?n h?n mi sau. N?p ngh? v hnh ??ng mang tnh dn gian t?n t?i trong c? dn, ? l gi?i r?ng: Mi ng?n, cao s? lm cho ngi nh sng s?a, khng m u, ?m t?i, n gi?ng nh? t?m lng c?a ch? nh lun r?ng m? ??n ?n ng??i thn, lng gi?ng. ?? kh?c ph?c y?u t? mi ng?n, th?m ch?t, ng??i ta lm thm cc rm treo ? d??i mi tr??c. H? th?ng rm ch?ng khng ch? c tc d?ng che n?ng, m?a, gi, bo, m cn c gi tr? th?c d?ng. Khi gia ch? c vi?c l?n (vui, bu?n), l??ng ng??i ??n ?ng c th? c? ??ng ch?ng ln, m? r?ng khng gian s? d?ng ? pha tr??c.

V? m?t tm linh-kht v?ng, ng??i ta quan ni?m r?ng: Mi nh pha tr??c ng?n t??ng tr?ng cho th? h? ?i tr??c nh? t? tin ng, b... c th?i gian t?n t?i r?t ng?n. H? ch? l l?c l??ng m? ??u ??t n?n mng cho cc th? h? v? sau. Mi sau c?a ngi nh truy?n th?ng di h?n, v s? t??ng tr?ng-mong mu?n cc th? h? ??i sau s? pht tri?n b?n v?ng v di lu. Suy ngh? v k?t c?u ph?n mi nh ? ?y c khc ?i cht v?i ki?u nh truy?n th?ng ? vng ??ng b?ng B?c B? nh? ? Nam ??nh, H?i D??ng... Cc c? cao nin gi?i thch: ??ng b?ng B?c B? ??i s?ng kh h?n, h?i h, ?nh ?m nhi?u h?n, n?u ph?n thn ng?n s? b?t ti?n cho vi?c s? d?ng. Ngoi ra, mi nh tr??c di, th?p, khch vo nh (n?u h?i cao) ph?i ci ??u. ?i?u ny th? hi?n s? khim nh??ng, knh tr?ng gia ch?.

C?ng lin quan ??n ph?n mi nh, cn c quy ??nh b?t thnh v?n v? s? l???ng v?t li?u c?n ???c s? d?ng cho ph?n mi m ng??i dn th??ng ph?i tun th?. Cc lo?i ?n tay (dng cho nh tranh tre) ph? ??u, honh t?i (dng cho nh g?) ??t trn cc v ko ?? cc dui, m, tranh, s? l??ng c?ng s? d?ng theo s? l?. Thng th??ng, ? mi tr??c c 7 ci, mi sau c 9 ci. Ng??i ta quan ni?m r?ng, s? b?y l s? d??ng t??ng tr?ng cho ?n ng, s? 9 l s? m t??ng tr?ng cho ?n b, Ngi nh c?ng nh? v?n v?t trong v? tr? mu?n sinh si, n?y n? ph?i c s? ?i?u ho m d??ng. Sinh s?ng v cai qu?n ? trong nh, ng??i ?n ng lun ph?i lm ch?, ? trn-ph? n? l ph?n n? nhi ch?a ?? s?c gnh vc vi?c l?n nn v? tr c?a h? l ? sau, ? d??i. Quan ni?m nu xu?t pht t? v? tr ch? l?c trong ngi nh l trch nhi?m c?a ?n ng.

Nh ? truy?n th?ng c?a c? dn ven sng Lam cn c m?t ??c ?i?m h?i khc v?i nh ? bnh dn c?a vng ??ng b?ng B?c B?, l: Trong m?t ngi nh ngoi h? th?ng c?a chnh ? pha tr??c, c?a ph? ? pha sau, c?a thng gi?a cc gian, cn c cc c?a s? m? pha h?i v pha sau t?ng gian... ph?i ch?ng v kh h?u ? ?y v? ma h r?t nng n?c, h? th?ng c?a s? s? lm cho ngi nh thng thong, mt m? h?n hay l v m?t l do khc c?a ng??i dn x? Ngh?.

* Cch s?p x?p, b? tr, s? d?ng nh

D??i ch? ?? c?, ??i s?ng c?a nhn dn ni chung r?t kh kh?n. Tch lu?, ph?n ??u ?? lm ???c m?t n?p nh g?, t?o d?ng ???c m?t m?nh v??n ?? sinh s?ng lu di l ?i?u m? ??c c?a m?i gia ?nh. Khi ngi nh ? ???c xy d?ng, cch s? d?ng khng gian trong nh, ngoi v??n cng c?n ph?i cn nh?c k?, khng th? tu? ti?n. th?c ny tu? thu?c vo ?i?u ki?n kinh t?, nh?n th?c c?a gia ch? v c? phong t?c c?a lng x. Nh?ng nh c kinh t? kh?m kh, nhu c?u s? d?ng t?ng, trong khi di?n tch c h?n th ng??i ta ph?i ngh? ra cch s?p x?p ?? dng m?t cch “c? ??ng”. Cc lo?i bn x?p, gi treo, gh? ng?i, chng tre... s? d?ng trong nh ??u ???c t?o ra c hnh kh?i v kch th??c ph h?p, khi khng c nhu c?u s? d?ng, ng??i nh c th? c?t d??i g?m ph?n, g?m gi??ng, treo t?m ? chi, sau h. Ng??c l?i, nh?ng gia ?nh ngho, ?ng con, ?? dng t, th ng??i ta ph?i ch?n cch ?ng bi?n theo ki?u “Kho ?n th no, kho n?m co th ?m”. ? m?t gia ?nh truy?n th?ng ???c coi l c gia phong, ngoi cch s?p x?p ?? dng tu? thu?c vo hon c?nh, h? ??u ph?i tun th? nh?ng phong t?c chunhg c?a lng.

Nh ? truy?n th?ng c?a c? dn ven sng Lam th??ng c 2 ??n nguyn (nh l?n v nh ngang) g?n li?n v?i m?t m?nh v??n.

C?u trc m?t b?ng v? nh ?, cch s?p x?p trong nh, ngoi v??n th??ng ???c b? tr nh? sau:

Nh l?n c 3 gian, ph?n h?i ? pha tri s? ???c n?i r?ng lm ch? ??t c?i gi g?o, treo cy cu?c, nng c? ph?c v? cho nhu c?u s?n xu?t, ? gian ngoi (th??ng g?i l gian bn tri) khng gian ???c chia l 2 n?a. N?a pha tr??c k m?t b? bn gh? nh? lm ch? ng?i ??c sch. N?a pha sau ??t m?t b? ph?n g? dng lm ch? ngh? ng?i cho ?n ng (ng, cha, con...). Trn vch nh c treo cc mc s?t, mc tre ho?c c?ng b?ng dy my, so n?a ?? treo qu?n o. Gian gi?a l khng gian quan tr?ng c kch th??c r?ng h?n, th??ng ???c s? d?ng lm ch? th? cng t? tin, ?n khch. Di?n tch s? d?ng ? gian ny c?ng ??c l? lm 2 ph?n. N?a ph?i pha tr??c ??t bn gh? (b?ng g? ho?c b?ng tre) c ?i?u cy, ?m chn ?? s? d?ng hng ngy. N?a pha sau l n?i bn th?, ? ?y bi tr l? h??ng, c?c n?n, ?n d?u, mm ch, chn s?, n?n r??u... Nh?ng gia ?nh kh gi?, ? trn bn th?, c s?m thm long ngai, ??i t?, cu ??i b?ng g?... ni v? cng lao c?a t? tin, kht v?ng pht tri?n di lu c?a con chu trong nh. V gian gi?a l gian chnh c v? tr quan tr?ng g?n li?n v?i trch nhi?m c?a ng??i ?n ng, nn dn gian th??ng g?i l gian B?y, ph? n? th??ng t khi ???c sinh ho?t, lu?n bn cng vi?c ? ?y. Nh?ng nghi th?c quan tr?ng g?n v?i ??i s?ng tm linh nh? ??t tn, y?n lo, cng gi?, phng vi?ng ng??i thn khi h? t? gi ci ??i ?? tr? v? v?i t? tin... th??ng ???c th?c hi?n ? v? tr trang tr?ng ny. ?? t?o ra ranh gi?i t??ng tr?ng gi?a sinh ho?t ??i th??ng c?a ng??i s?ng v?i n?i th? ph?ng ng??i ? khu?t, ng??i ta th??ng treo m?t t?m mnh b?ng tre ho?c b?ng v?i ?? ? tr??c bn th?. Gian trong c?a ngi nh l?n ???c ng?n v?i gian gi?a b?ng vch n?a ho?c vch g? c tr? c?a thng nhau. Di?n tch s? d?ng c?a gian trong c?ng ??c l? chia ?i. N?a pha tr??c th??ng k chng tre lm ch? ngh? cho con ci, n?a p ha sau s? d?ng lm bu?ng ng? c?a v? ch?ng ch? nh ho?c dng lm ch? ??t s?p, chum, v?i... ??ng l??ng th?c ho?c c?t gi? qu?n o. Ngoi ra, khng gian pha trn c?a c? 3 gian nh th??ng c cc ch?n lt g? ho?c phn n?a lm kho d? tr? l??ng th?c, cc ?? dng c gi tr? ho?c lm ch? trnh l?t v? ma m?a.

Nh ngang v?n ???c coi l cng trnh ki?n trc ph? (m?c d?u c khi kch th??c c?a nh ny c th? di h?n), c ph?n mi tr??c ti?p gip v?i h?i nh l?n. 2 ngi nh ny ??t vung gc v?i nhau, c hnh ch? L, ?? ti?n s? d?ng v hi ho v?i m?t b?ng ki?n trc. Khng gian bn trong nh ngang ???c t?n d?ng m?t cch t?i ?a ?? s?p x?p cc lo?i ?? dng, v?t d?ng ph?c v? cho cu?c s?ng th??ng ngy. Cng n?ng v v? tr s? d?ng c?a nh ngang c?ng c cch g?i khc so v?i nh l?n. Ngi nh c chi r?ng ?? ??t, treo cc nng c? s?n xu?t. Gian bn tr?ng (gian tri) ???c s? d?ng lm b?p n?u ?n. Ngoi hn k (??u rau) ho?c ki?ng s?t cn c cc ?? dng, v?t d?ng khc nh? chum ??ng n??c, ch ho?c thng ??ng g?o, ng, ?n d?u l?c, chum ??ng bt ??a, n?i, niu, gh? ng?i n?u b?p, ?n c?m. ?? ti?t ki?m khng gian, pha trn b?p ???c t? ch?c thnh m?t gc dng ?? treo r? r, qu?, h?t gi?ng, hong c?i. V? ch?ng lo?i, s? l??ng ?? dng, v?t d?ng gi?a ng??i ngho v?i ng??i kinh t? kh c?ng c s? khc nhau. Nh ngho cc ?? dng th??ng r?t t v ???c lm b?ng snh, g?m. Nh kh gi? c nhi?u ?? ??ng, ?? s?, ?? g? h?n. Lng qu ven sng Lam ni ring v lng x ? Ngh? An ni chung th??ng c cc k? c??i h?i, gi? ch?p, t?t nh?t hng n?m nn cc gia ?nh ??u c th?c ph?n ??u ?? trong nh c ?? d?ng c? bt, ??a, ?m chn, n?i niu... ?? dng cho 3 mm c? khi c vi?c ??i s?.

Gian gi?a c?a nh ngang l n?i s? d?ng c?a ph? n? . N?a pha tr??c dng ?? k, ??t cc ?? dng, nng c? (thng, m?ng, quang, gnh...) ho?c treo qu?n o, ?n d?u l?c... N?a gian pha sau k m?t chi?c gi??ng ?i ho?c ph?n g? c ch?n, g?i... lm ch? ngh? ng?i cho ph? n?. Gian cu?i cng c?a ngi nh ???c dng lm kho ch?a cc s?n ph?m nh?: ng, la, ??u, l?c m?i thu ho?ch, ho?c s? d?ng gian ny lm m?t s? ngh? ph? nh?: ?an lt, d?t v?i, lm hng xay xt... ?? t?ng thm thu nh?p cho gia ?nh. ??i v?i ng??i nng dn, cc lo?i ?? dng, v?t d?ng do h? t? lm ra ho?c ???c mua s?m t? n?i khc ??u l ti s?n qu ? g?n b v?i gia ?nh nn h? nng niu, gn gi?. Khi con chu l?y ch?ng, l?y v?, c nhu c?u ra ? ring, b? m? th??ng ?em t?ng cho con ho?c ?em hi?n, gp cho cc cu?c ?u tranh ch?ng gi?c ngo?i xm, b?o v? T? qu?c.

??i v?i m?t gia ?nh truy?n th?ng ? cc lng qu ven sng Lam, v??n l m?t m?nh ??t bao quanh nh c di?n tch r?ng hay h?p tu? thu?c vo ?i?u ki?n kinh t? c?a gia ch?. Cch b? tr s? d?ng khng gian v??n th??ng ???c s?p x?p nh? sau: Xung quanh v??n ng??i ta ?a tr?ng cc lo?i tre, hp, xoan... lm hng ro, ch?ng s? xm nh?p c?a k? x?u ho?c gia sc. Tr??c nh ? c c?a v c?ng tre. C?a c?ng ph?i r?ng, con ???ng ch?y t? ng vo sn khng ???c chi?u th?ng vo gian gi?a (gian b?y) c?a nh chnh. Ngo?i tr? sn, di?n tch cn l?i xung quanh v??n s? ???c phn chia ?? tr?ng rau m, cy ?n qu?, ch?n nui gia sc, gia c?m. M?t khu v??n ??p, ???c coi l l t??ng, l m?t khu v??n r?ng, c ao th? c, cy sung v nhi?u cy ?n qu?... Tr??c sn nh l?n c b? c?n, sau nh ngang c gi?ng n??c trong. Cc cng trnh ph?, chu?ng ch?n nui gia sc, gia c?m ???c xy d?ng ? sau nh ho?c m?t gc v??n, trnh xa gi?ng n??c, b?p ?n ?? khng gy nhi?m, u? t?p ??n cu?c s?ng, mi tr??ng. Nh no kinh t? kh gi? c th? tr?ng thm m?t s? loi hoa, ho?c nui g ch?i ?? lm th vui, ho?c mang ?i thi th? ? cc l? h?i c?a lng, x. Hi?m th?y ng??i dn ? ven sng nui chim lm c?nh. B?i v, ng??i dn ? ?y quan ni?m chim tr?i l con v?t h?u ch g?n b v?i nh nng, t??ng tr?ng cho kht v?ng t? do c?a con ng??i. Chim thch ?n c?, b?t su gip cho cy tr?ng th? ph?n, ??m hoa, k?t tri. Ti?ng ht c?a loi chim, nui chim lm c?nh s? mang ti?ng ph? b?c v?i con v?t, c?m gi? kht v?ng t? do c?a mun loi. N?u chim b? ch?t, th?n linh s? qu? ph?t, gia ch? s? lm vo hon c?nh kh kh?n. M?t khu v??n ??p khng ch? c kh? n?ng cung c?p th?c ph?m, rau xanh, c?i ?un, hoa qu?, tr? thnh hng ho ?? mang ra trao ??i ? cc ch? qu, m n cn l mi tr??ng sinh thi t?t cho cu?c s?ng c?a con ng??i.

Hi?n nay, ??t n??c ?ang b??c vo th?i k? ??i m?i, d??i s? lnh ??o c?a ??ng, nhn dn ta ?ang ti?n hnh cng nghi?p ho, hi?n ??i ho v m?c tiu dn giu, n??c m?nh... Nghin c?u, ch?n l?c, b?o t?n v pht huy cc di s?n v?n ho dn t?c ni chung v ch?n l?c nh?ng phong cch t?t trong vi?c lm nh truy?n th?ng khng ch? c tc d?ng l?u gi? ???c nh?ng cng trnh qu c?a cha ng m n cn gp ph?n b?o l?u, gi?i thi?u nh?ng nt ??p c?a v?n ho truy?n th?ng.

?on V?n Nam
http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=6906
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com