Home Bài nghiên cứu về Bảo tàng học VAI TRÒ CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO
Thứ bảy, 05-12-2020   
     
VAI TRÒ CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Phát biểu đề dẫn Hội thảo khoa học
“Vai trò của bảo tàng trường đại học trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn: Lý luận và Thực tiễn”. Hà Nội năm 2006
Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á, Quỹ Cao học Hàn Quốc Tài trợ
 
                                                  
            PHẠM XUÂN HẰNG° 
        
Kính thưa các quý vị đại biểu
Thưa các đồng chí và các bạn đồng nghiệp
 
Như chúng ta đã biết, phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của mỗi bảo tàng phụ thuộc vào tính đặc thù của nó. Cho đến tháng 10 năm 2004 đã có gần 20 hội thảo khoa học về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng, trong đó đã có một số hội thảo bàn về công tác giáo dục, công tác công chúng của bảo tàng và mối quan hệ giữa bảo tàng với các trường học (cả cấp phổ thông và đại học), nhưng cho tới thời điểm hiện tại chưa có một cuộc toạ đàm hay hội thảo nào bàn riêng về chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng trường đại học.
               Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo đại học, sau đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn đạt chất lượng cao. Đồng thời, hướng chiến lược phát triển nhà trường là từng bước xây dựng theo hướng một đại học nghiên cứu. Sự ra đời của Bảo tàng Nhân học là nhằm góp phần thực hiện hiệu quả những mục tiêu trên của Nhà trường.
Theo quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ), giai đoạn 2005-2010 sẽ xây dựng mới các bảo tàng chuyên ngành, trong đó có một số bảo tàng thuộc khối các trường đại học. Bảo tàng Nhân học thuộc Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội được thành lập ngày 31 tháng 3 năm 2004 là bảo tàng đại học đầu tiên trong cả nước. Do vậy, xác định phương hướng và những nhiệm vụ cụ thể cho Bảo tàng Nhân học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường, đang là một yêu cầu cấp thiết. Những vấn đề trên được bàn thảo, thống nhất ở Hội thảo này sẽ là tiền đề quan trọng để Bảo tàng Nhân học Trường hoạt động có hiệu quả.
Bảo tàng Nhân học là bảo tàng đầu tiên trong hệ thống bảo tàng của các trường đại học, đây không những là nơi nghiên cứu, giảng dạy, học tập, mà cũng còn là nơi thực hiện chức năng quan trọng nhất của bảo tàng nói chung, là cầu nối giữa con người với văn hoá bằng các phương pháp thực nghiệm cụ thể và trực tiếp. Do vậy, mong muốn của chúng tôi thông qua hội thảo này là học hỏi những kinh nghiệm về chuyên môn Bảo tàng học, về những kinh nghiệm thực tiễn, các phương pháp khoa học kỹ thuật và phương pháp tổ chức, trưng bày của các bảo tàng trong nước và quốc tế. Những kinh nghiệm đó chắc chắn sẽ bổ ích để chúng tôi vận dụng vào xây dựng Bảo tàng Nhân học, vừa là một trung tâm nghiên cứu, vừa là một giảng đường đặc biệt, vừa là nơi phổ biến, tuyên truyền văn hoá của dân tộc và nhân loại cho sinh viên và công chúng.
                Như vậy, nội dung của hội thảo này nhấn mạnh vào vấn đề phương pháp và cách thức tổ chức quản lý, sưu tầm, trưng bày, nghiên cứu và giảng dạy ở Bảo tàng Nhân học, một bảo tàng với những đặc thù đã nêu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đề nghị các nhà quản lý, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp tham gia Hội thảo tập trung thảo luận theo những chủ đề chính sau:
1. Vai trò của Bảo tàng chuyên ngành trong trường đại học
2. Phương pháp sưu tầm, trưng bày, bảo quản hiện vật và cách thức tổ chức các hoạt động của Bảo tàng trường đại học.
3. Kiến nghị, giải pháp để bảo tàng đáp ứng được những yêu cầu đào tạo và nghiên cứu cụ thể của Nhà trường.
Chúng tôi cho rằng, hội thảo đầu tiên này bước đầu giải quyết được những nhiệm vụ đặt ra, đồng thời khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ khoa học tiếp sau nhằm giải quyết những vấn đề chúng ta cùng quan tâm xây dựng loại hình bảo tàng trường đại học.
Xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á đã tài trợ cho hội thảo này.
Cuối cùng, một lần nữa cho phép tôi thay mặt Ban tổ chức Hội thảo kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp cùng các nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Chúc sự hợp tác khoa học của chúng ta ngày càng phát triển. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
 

° PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com