Home Giới thiệu Đội ngũ cán bộ
Chủ nhật, 24-01-2021   
     
Danh sách đội ngũ cán bộ:

 

Danh sách đội ngũ cán bộ:

 

STT

Họ và tên

Vị trí

Lĩnh vực nghiên cứu

Liên lạc

1

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn

Giám đốc

Khảo cổ học

0989.326475

2

GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung


Khảo cổ học - Văn hóa học

0839.038292

3

NCS. Nguyễn Thị Bích Hường

Nghiên cứu viên

Khảo cổ học

0389.277781

4

ThS.NCS. Đoàn Văn Luân

Nghiên cứu viên

Bảo tàng học - Văn hóa học

0972.179695

5

ThS.NCS. Nguyễn Huy Nhâm

Nghiên cứu viên

Khảo cổ học


6

ThS. Chu Lâm Anh

Nghiên cứu viên

 

0961.075766

Danh sách cộng tác viên:

STT

Họ và tên

Nơi công tác

Lính vực nghiên cứu

Liên lạc

1

PGS.TS. Hoàng Văn Khoán Khoa Lịch sử Khảo cổ học 0912.319.932

2

GV. Nguyễn Xuân Mạnh

Khoa Lịch sử Khảo cổ học 0912.319.932

3

GV. Nguyễn Chiều

Khoa Lịch sử Khảo cổ học 0904.302.290

4

TS. Nguyễn Văn Anh

Khoa Lịch sử Khảo cổ học 0912350364

5

TS. Nguyễn Hữu Mạnh

Khoa Lịch sử Khảo cổ học 0975.273043

6

ThS. Hoàng Văn Diệp Khoa Lịch sử Khảo cổ học 0978.615.630

7

TS. Đỗ Thị Hương Thảo

Khoa Lịch sử

Văn hóa học

0912.441.40

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu Khoa Nhân học Nhân học 0913.020.610

9

PGS.TS. Nguyễn Trường Giang

Khoa Nhân học Nhân học

10

TS. Phan Thị Ngọc

Khoa Nhân học Nhân học

11

PGS.TS. Bùi Văn Liêm Viện Khảo cổ học Khảo cổ học

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]