Home Giới thiệu Khái quát về Bảo tàng
Chủ nhật, 24-01-2021   
     
Đặc trưng của Bảo tàng Nhân học

  Đặc trưng của Bảo tàng Nhân học

    Bên cạnh những chức năng và nhiệm vụ mang tính chuyên ngành bảo tàng nói chung, Bảo tàng Nhân học luôn tìm những cách đi mới phù hợp với quy mô và mục đích của một bảo tàng đại học. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng và ở nhiều trình độ khác nhau trong công tác nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên… Bảo tàng Nhân học trong khi thực hiện các chức năng sưu tầm, lưu giữ, trưng bày và khai thác các bộ sưu tập hiện vật cố gắng đạt đến những tiêu chí sau:alt

1. Đảm bảo tính chân xác, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của hiện vật (Bảo tàng Nhân học chỉ sử dụng hiện vật thật trong trưng bày và làm mẫu vật nghiên cứu và ưu tiên những hiện vật được tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học hay trong bối cảnh sống của cư dân xưa và nay);
2. Đảm bảo tính khái quát, đa dạng và tiêu biểu và tính liên tục của hiện vật;
3. Đảm bảo tính đơn giản nhưng cập nhật trong trưng bày hiện vật
4. Đảm bảo tính Mở và Dễ trong tiếp cận nghiên cứu mẫu vật…
5. Đảm bảo cung cấp cơ sở dữ liệu bằng hai hình thức Digital (online) và hình thức trực tiếp.
6. Đảm bảo duy trì và phát huy mối quan hệ chặt chẽ và tương hỗ giữa trưng bày và người xem.

    Đây là loại hình bảo tàng của một cơ sở đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn do vậy sứ mạng lớn nhất của bảo tàng không chỉ là lưu giữ và trưng bày hiện vật mà còn cung cấp kiến thức cho người xem, thu hút và tạo sự quan tâm của người xem đối với công cuộc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc và nhân loại ở nhiều mức độ và bằng nhiều hình thức khác nhau.

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]