Home Liên hệ
Thứ bảy, 16-11-2019   
     
BẢO TÀNG NHÂN HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Liên hệ
Địa chỉ:
Địa chỉ: Tầng 3 - 4 nhà D, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043. 558. 9744
 Fax: 043. 558. 9744
http://baotangnhanhoc.org

 


 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]