Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Khảo cổ học (Tủ sách của PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung )
DANH MỤC SÁCH KHẢO CỔ HỌC
 
Tủ sách của PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung
 
 
Stt
Tác giả
Tên tác phẩm
NXB
Năm
 
 1.  
Trần Quốc Vượng
Cở sở khảo cổ học
 
 
C KC 001
 
 1.  
P.I. Boriskovski
Cở sở khảo cổ học
 
 
C KC 002
 
 1.  
Hoàng Văn Khoán
Cổ Loa trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng
Viện văn hoá & Nxb Văn hoá thông tin
 
C KC 003
 
 1.  
M. I-lin và E.Xê-gan
Con người trở thành khổng lồ
Tiến bộ Maxcơva
 
C KC 004
 
 1.  
Phạm Đức Mạnh
Di tích Khảo cổ học Bưng Bạc Bà Rịa Vũng Tàu
KHXH Hà Nội
1996
C KC 005
 
 1.  
 
Di tích kiến trúc Huế
Hà Nội
1991
C KC 006
 
 1.  
 
Điêu khắc Chăm
Khoa học xã hội
 
C KC 007
 
 1.  
UBKHXH
Đô thị cổ Hội An
Khoa học Xã hội, Hà Nội
1991
C KC 008
 
 1.  
Cục Bảo tồn Bảo tàng và Bảo tàng Hồ Chí Minh
50 năm bảo tồn di sản văn hoá dân tộc
Hà Nội
1996
C KC 009
 
 1.  
Ban quản lý di tích và dạnh thắng Hà Nội
Hà Nội di tích và văn vật
Sở văn hoá và Thông tin Hà Nội
1994
C KC 0010
 
 1.  
SVHTT Hà Giang
Hà Giang thời tiền sử
Hà Giang
2000
C KC 011
 
 1.  
Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo
Hạ Long thời tiền sử
NXB Thề giới, Hà Nội
1998
C KC 012
 
 1.  
Trần Thị Liên, Phạm Văn Đấu, Phạm Minh Trị
Khảo sát văn hoá truyền thống Đông Sơn
Hà Nội, KHXH
1990
C KC 013
 
 1.  
Lê Xuân Diêm, Phạm Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng
Khảo cổ học Đồng Nai
Đồng Nai
1991
C KC 014
 
 1.  
A.L. Mongaito
Khảo cổ học và hiện đại
Khoa học xã hội, Hà Nội
1977
C KC 015
 
 1.  
Trần Khánh Chương
Nghệ thuật gồm Việt Nam
Mỹ Thuật
1990
C KC 016
 
 1.  
Viện bảo tàng LSVN
Những di tích của con người thời tối cổ trên đất Việt Nam
 
1973
C KC 017
 
 1.  
Huỳnh Minh Đức
Từ Ngọ Môn đến Thái Hoà Điện
Trẻ
1994
C KC 018
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1989
KHXH
1989
C KC 019
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1991
KHXH
1991
C KC 020
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1992
KHXH
1992
C KC 021
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1993
KHXH
1993
C KC 022
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1994
KHXH
1994
C KC 023
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1995
KHXH
1995
C KC 024
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1996
KHXH
1996
C KC 025
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1998
KHXH
1998
C KC 026
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1999
KHXH
1999
C KC 027
 
 1.  
Machusin
Nguồn gốc loài người
Matxcova
1982
C KC 028
 
 1.  
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Văn hoá xóm Cồn với tiền sử và sơ sử Khánh Hoà
Nha Trang
1993
C KC 029
 
 1.  
Hà Văn Phùng
Van hoá Gò Mun
NXB Hà Nội
1996
C KC 030
 
 1.  
Trung tâm quản lý bảo tồn di tích
Văn hoá Sa Huỳnh ở Hội An (Kỷ yếu hội thảo khoa học)
Hội An
2004
C KC 031
 
 1.  
Sở Văn húa Thụng tin An Giang
Văn hoá Óc Eo và các văn hoá cổ ở Đồng Bằng sông Cửu Long
Long Xuyên
1984
C KC 032
 
 1.  
Phạm Minh Huyền
Văn hoá Đông Sơn, tính thống nhất và đa dạng
KHXH
1996
C KC 033
 
 1.  
Vũ Công Quý
Văn hoá Sa Huỳnh
VHDT
1991
C KC 034
 
 1.  
Bruy-xen
Vương quốc Chàm
G, Văng-oét
1928
C KC 035
 
 1.  
 
Việt Nam khảo cổ tập san 2
Sài Gòn
1961
C KC 036
 
 1.  
 
Việt Nam khảo cổ tập san, số 4
Sài Gòn
1974
C KC 037
 
 1.  
 
Việt Nam khảo cổ tập san, số VII
 
1971
C KC 038
 
 1.  
 
Việt Nam Khảo cổ tập san VIII
Tổng bộ VH- XH, Sài Gòn
1966
C KC 039
 
 1.  
Đoàn Nam Sinh
Về Đông Sơn- Hùng vương
Tp. Hồ Chí Minh
 
C KC 040
 
 1.  
TS Lâm Thị Mỹ Dung
Một số vấn đề về khảo cổ học ven biển miền trung Việt Nam giai đoạn chuyển tiếp từ văn hoá Sa Huỳnh sang văn hoá Champa
Hà Nội
2005
C KC 041
 
 1.  
TS Lâm Thị Mỹ Dung
Những địa điểm khảo cổ học Chăm cổ ở miền Trung Việt Nam
Hà Nội
2003
C KC 042
 
 1.  
TS Lâm Thị Mỹ Dung
Thời đại đồ đồng
Hà Nội
2003
C KC 043
 
 1.  
Lê Xuân, Vũ Kim Lộc
Cổ vật Champa
Văn hoá Dân tộc
 
C KC 044
 
 1.  
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung Tâm BTDT cố đô Huế
Di sản văn hoá Huế bảo tồn và phát triển
Huế 2003
2003
C KC 045
 
 1.  
Lê Xuân Diệm, Nguyễn Văn Long
Đàn đá Bình Đa
Đồng Nai
1983
C KC 046
 
 1.  
Trần Đức Anh Sơn
Đồ sứ men lam Huế những trao đổi học thuật
Thuận Hoá, Huế
1973
C KC 047
 
 1.  
Goerge
Đền thắp Hindu
Viện bảo tồn di tích,  Hà Nội
2003
C KC 048
 
 1.  
Đào Linh Côn, Nguyễn Duy Tỳ
Địa điểm khảo cổ học Dốc Chùa
Khoa học xã hội, Hà Nội
1993
C KC 049
 
 1.  
Ban chủ nhiệm chương trình Khoa học và công nghệ cấp nhà nước
Địa lý của các nền văn minh
 
 
C KC 050
 
 1.  
UBND xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Quê gốm Bát Tràng
Hà Nội, Hà Nội,
1989
C KC 051
 
 1.  
Đại học Quốc gia Hà Nội
Hội thảo quốc tế I (Văn hoá Việt Nam và Văn hoá Nhật Bản), Đồ gốm sứ Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
 
1999
C KC 052
 
 1.  
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Hoàng thành Thăng Long phát hiện khảo cổ học
 
 
C KC 053
 
 1.  
Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế
Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999-2002
Huế
2003
C KC 054
 
 1.  
Trình Năng Chung
Khảo cổ học tiền sử và sơ sử nam Trung Quốc
Hà Nội
2003
C KC 055
 
 1.  
Lui Malore
Khảo cổ học đồng băng sông MêKông-Nền văn minh vật chất
Tư liệu Khoa Lịch sử
1960
C KC 056
 
 1.  
Nguyễn Xuân Quang
Khai quật kho tàng cổ sử  Hừng Việt
Y học thưởng thức
 
C KC 057
 
 1.  
Ngô Huy Quỳnh
Kiến trúc Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh
1986
C KC 058
 
 1.  
Viện Nghệ thuật-Bộ Văn hoá
Mỹ thuật thời Lý
Văn hoá
1973
C KC 059
 
 1.  
Trung tâm KHXH&NV QG, Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh
Một số vấn đề khảo cổ học ở Miền Nam Việt Nam
Khoa học xã hội
2004
C KC 060
 
 1.  
Nguyễn Phi Oanh
Mỹ thuật Việt Nam
 
1984
C KC 061
 
 1.  
Nguyễn Lân Cường
Nghiên cứu về đặc điểm hình thái chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền Bắc Việt Nam
Khoa học xã hội, Hà Nội
2003
C KC 062
 
 1.  
Nguyễn Đình Khoa
Nguồn gốc loài người trong tiến hoá
Giáo dục, Hà Nội
2003
C KC 063
 
 1.  
Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam
Những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam
 
1975
C KC 064
 
 1.  
Phạm Thúy Hợp
Sưu tập điêu khắc Chămpa tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Hà Nội
2003
C KC 065
 
 1.  
Nguyễn Giang Hải, Trịnh Sinh
Thư mục Khảo cổ học Việt Nam (Tập 2) Thời đại kim khí
Thế giới
2001
C KC 066
 
 1.  
Trần Thuý Anh
Trần Quốc Vượng: Tổng mục lục tác phẩm
Hà Nội
1994
C KC 067
 
 1.  
Phạm Minh Huyền, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Sinh
Trống Đông Sơn
Khoa học xã hội, Hà Nội
1987
C KC 068
 
 1.  
Phạm Văn, Đỗ Như Chung
Trống Đông Sơn phát hiện ở Thanh Hoá
Khoa học xã hội, Hà Nội
2004
C KC 069
 
 1.  
Võ Sĩ Khải
Văn hoá đồng bằng Nam bộ (Di tích kiến trúc cổ)
Hồ Chí Minh, KHXH
2002
C KC 070
 
 1.  
Lê Xuân Diệm, Đào Xuân Côn, Võ Sĩ Khải
Văn hoá óc Eo - Những khám phá mới
Khoa học xã hội,
1995
C KC 071
 
 1.  
Phạm Văn Đấu
Văn hoá Hoa Lộc
Văn hoá thông tin, Hà Nội
1999
C KC 072
 
 1.  
Hán Văn Khẩn (bản thảo)
Văn hoá Phùng Nguyên
Đại học Quốc gia
2005
C KC 073
 
 1.  
Trung tâm bảo tồn di sản - di tích Quảng Nam
Kỷ yếu: Hội An Khảo cổ- Lịch sử
Quảng Nam
2002
C KC 074
 
 1.  
Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm, Nguyễn Bá Vân
Mỹ thuật thời Mạc
Viện Mỹ thuật
1993
C KC 075
 
 1.  
Sở VHTT Quảng Nam - ĐN
Những di tích thời tiền sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Sở VHTT Quảng Nam- ĐN
1985
C KC  076
 
 1.  
Trần Quốc Trị
Các văn hoá trước Hoà Bình và Hoà Bình ở Bắc Đông Dương
NXB Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội
1994
C KC 077
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2000
KHXH
2001
C KC 078
 
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2001
KHXH
2002
C KC 079
 
 1.  
Sở Văn hoá TT Thể Thao Gia Lai
Tiền sử Gia Lai
Pleiku
1995
C KC 080
 
 1.  
Chu Quang Trứ
Tìm hiểu làng nghề Thủcông điêu khắc cổ truyền
NXB Mỹ Thuật
2000
C KC 081
 
 1.  
Nguyễn Thị Kim Dung
Công xưởng và kỹ thuật chế tạo đồ trang sức bằng đá thời đại đồng thau ở Việt Nam
KHXH
1996
C KC 082
 
 1.  
Musee du centre de Ha Noi
Đồ đồng, đồ ngọc, đồ gốm thuộc mỹ nghệ Hoa Việt
 
1954
C KC 083
 
 1.  
Sở Văn húa thụng tin thể thao Quảng Nam – Đà Nẵng
Bảo tàng điêu khấc Chăm Đã Nẵng
NXB Ngôn ngữ
1987
C KC 084
 
 1.  
Sở VHTT Hà Nội
Phát hiện Cổ Loa 1982
 
1982
C KC 085
 
 1.  
 
Mỹ thuật thời Lê Sơ
Văn hoá
1978
C KC 086
 
 1.  
Bảo tàng Bắc Ninh, Viện Khảo cổ học
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật dấu tích kiến trúc dưới lòng đường Quốc lộ 1B, Thôn Dương Lôi, Xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Hà Nội
2001
C KC 087
 
 1.  
VKCH
Nghiên cứu hậu kỳ thời đại đá mới miền núi phía bắc Việt Nam
Hà Nội
1996
C KC 088
 
 1.  
Hà Văn Tấn
Ứng dụng toán trong Khảo cổ học
Hà Nội
1996
C KC 089
 
 1.  
Hà Văn Tấn
Các trường phái khảo cổ học
Hà Nội
1996
C KC 090
 
 1.  
Hà Văn Tấn
Khảo cổ học Đông Nam á những phát hiện đáng quan tâm
Hà Nội
1996
C KC 091
 
 1.  
Hà Văn Tấn
Khảo cổ học ngôn ngữ tộc người
Hà Nội
1996
C KC 092
 
 1.  
Hà Văn Tấn
Khảo cổ học lý thuyết
Hà Nội
1996
C KC 093
 
 1.  
Hoàng Xuân Chinh
Khảo cổ học Trung Quốc
Hà Nội
1996
C KC 094
 
 1.  
Vũ Thế Long
Nhận dạng một số răng động vật thường gặp trong Khảo cổ học
Hà Nội
1996
C KC 095
 
 1.  
Trần Khánh Chương
Đồ Gốm Lý Trần Lê
Hà Nội
1996
C KC 096
 
 1.  
Nguyễn Duy Hinh
Kiến trúc Phật giáo ở Việt Nam
 
 
C KC 097
 
 1.  
IAN Hodder
(Hà Hữu Nga dịch)
Đọc quá khứ, những cách tiếp cận lý giải khảo cổ học hiện nay
2005
 
C KC 098
 
 1.  
Nguyễn Chiều
Khai quật di chỉ Trà Kiệu
 
 
C KC 099
 
 1.  
Lê Văn Lan
Những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng ở Việt Nam
Khoa học Hà Nội
1963
C KC 100
 
 1.  
VKC
Tìm hiểu văn hoá Sơn Vi
 
1998
C KC 101
 
 1.  
Chi hội văn nghệ dân gian Đồng Nai
Tượng gốm Đồng Nai
Đồng Nai
1997
C KC 102
 1.  
Viện BTLSVN
Những hiện vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về Văn hoá Bắc Sơn
 
1969
C KC 103
 1.  
Phạm Minh Huyền
Văn hóa Đông Sơn- tính thống nhất và đa dạng
KHXH
1996
C KC 104
 
 1.  
Lâm Thị Mỹ Dung
Một số vấn đề về khảo học ven biển miền Trung Việt Nam giai đoạn chuyển t iếp từ văn hoá Sa Huỳnh sang văn hoá Champa
Đề tài Mã số QG.03.15
2005
C KC 105
 1.  
Lâm Thị Mỹ Dung
Hiện vật Khmer từ khu vực Vát Phu và ý nghĩa lịch sử của chúng
TS. LMD dịch
2005
C KC 106
 1.  
Lâm Thị Mỹ Dung
Những di tích khảo cổ học vùng sinh thái đầm lầy ven biển Đông Nam bộ
đè tài T98-112
2000
C KC 107
 1.  
Lâm Thị Mỹ Dung
Tư liệu tham khảo chuyên đề Con người - Kỹ thuật - Mội trường
 
2005
C KC 108
 1.  
Lâm Thị Mỹ Dung
Giới thiệu ngắn về nghiên cứu Chăm pa
Bản dịch
1999
C KC 109
 1.  
 
Những đại điểm khảo cổ học Chăm cổ ở miền Trung Việt Nam
 
 
C KC 110
 1.  
 
Thời đại đồ đồng (bản ảnh)
 
 
C KC 111
 1.  
Đỗ Quang Trọng
Các công trình của tác giả liên quan đến đề tài luận án Khu sản xuất gốm Tam Thọ (Thanh Hoá)
 
 
C KC 112
 1.  
TS. Trịnh Thị Hoà
Sưu tập hiện vật các dân tộc phía nam tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội
2004
C KC 113
 1.  
Viện nghiên cứu kiến trúc
Paris đôi bờ sông Seine
Xây dựng
1997
C KC 114
 1.  
Trung tõm Bảo tồn di tớch Hội An
Kỷ yếu họi thảo nghiên cứu vai trò lịch sử cả xã Minh Hương ở thương cảng hội an thế kỷ 17-18
 
1999
C KC 115
 1.  
Viện Đông Nam á
Những vấn đề lịch sử văn hoá Đông Nam á, về khảo cổ học tiền sử Đông Nam á
Hà Nội. 1983
1983
C KC 116
 1.  
 
Đồ gốm sứ Việt Nam và mối quân hệ Việt Nam - Nhật Bản
 
2003
C KC 117
 1.  
Nguyễn Việt
Vải sợi trong văn hoá Đông Sơn Việt Nam
 
2005
C KC 118
 1.  
Nguyễn Việt
Vải sợi trong văn hoá Đông Sơn Việt Nam
 
2005
C KC 119
 1.  
 
Bản đồ phân bố các di tích văn hoá Đa Bút
 
 
C KC 120
 1.  
Trần Thị Hạnh
Tư tưởng người Việt Nam thời tiền sử, sơ sử qua di tích khảo cổ học
 
 
C KC 121
 1.  
Nguyễn Chiều
Di chỉ Trà Kiệu, vai trò, vị trí của nó trong việc nghiên cứu văn hoá Champa
 
1998
C KC 122
 1.  
Nguyễn Chiều
Khai quật di chỉ Trà Kiệu
1993
1993
C KC 123
 1.  
Cao Xuân Phổ
Những ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ và văn hoá Việt Nam
 
1996
C KC 124
 1.  
Hoàng Văn Khoán
Bí ẩn của lòng đất
Trung tâm UNESCO
1999
C KC 125
 1.  
Nguyễn Mạnh Cường
Chùa Dâu - tứ pháp và hệ thống các chùa Tứ pháp
Khoa học Xã hội
2000
C KC 126
 1.  
Trung tâm Thiết kế và tu bổ di tích
Các văn bản pháp lý về Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích
 
1998
C KC 127
 1.  
Viện Mỹ thuật
Bản rập hoạ tiết Mỹ thuật cổ Việt Nam
Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
2000
C KC 128
 1.  
Hồ Xuân Tịnh
Di tích Chăm ở Quảng Nam
Đà Nẵng
1998
C KC 129
 1.  
Hồ Xuân Tịnh
Di tích Chăm ở Quảng Nam
Đà Nẵng
1998
C KC 130
 1.  
Hồ Xuân Tịnh
Di tích Chăm ở Quảng Nam
Đà Nẵng
2001
C KC 131
 1.  
 
Điêu khắc Cham
Khoa học Xã hội
1998
C KC 132
 1.  
Vũ Hữu Minh
Để không là người ở trọ (tuyển tập bài viết của Vũ Hữu Minh)
Huế
2000
C KC 133
 1.  
Hội kiến trúc sư Việt Nam - sở văn hoá thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Làng di sản Phước Tích
Huế, 2004
2004
C KC 134
 1.  
Cục Di sản VH, Trung tâm BTDT cố đô Huế
Khảo cổ học và Bảo tồn di tích
Huế,
2004
C KC 135
 1.  
 
Lịch sử sơ giản kiến trúc Trung Quốc (Tập I)
Hà Nội
 
C KC 136
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1981
Hà Nội
 
C KC 137
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1983
Hà Nội
1985
C KC 138
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1984
Hà Nội
1985
C KC 139
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1985
Hà Nội
1986
C KC 140
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1987
Hà Nội
1990
C KC 141
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986
Hà Nội
1990
C KC 142
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990
Hà Nội
1991
C KC 143
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1991
Hà Nội
1992
C KC 144
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1992
Hà Nội
1993
C KC 145
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1993
Hà Nội
1994
C KC 146
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994
Hà Nội
1995
C KC 147
 1.  
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2000
Hà Nội
2001
C KC 148
 1.  
Võ Quý
Những chặng đường khám phá
Khoa học xã hội
2004
C KC 149
 1.  
Tạ Đức
Nguồn gốc và sự phát triển của kiến trúc biểu tượng và ngôn ngữ Đông Sơn
Hội Dân tộc học Việt Nam
1999
C KC 150
 1.  
Nghệ thuật - Bộ văn hoá
Mỹ thuật thời Trần
Văn hoá
1977
C KC 151
 1.  
Đội Khảo cổ
Một số báo cáo về Khảo cổ học Việt Nam
 
1966
C KC 152
 1.  
Vương Hồng Sển
Khảo về đồ sứ Trung Hoa
Thành phố Hồ Chí Minh
1992
C KC 153
 1.  
Trần Kỳ Phương
Mỹ Sơn trong lịch sử nghệ thuật Chăm
Đà Nẵng
1988
C KC 154
 1.  
Nguyễn Bá Lăng
Kiến trúc Phật giáo - Việt Nam tập I
Viện Đại học Vạn Hạnh
1972
C KC 155
 1.  
Lê Đình Phụng
Kiến trúc - Điêu khắc ở Mỹ Sơn Di sản văn hoá thế giới
Khoa học Xã hội
2004
C KC 156
 1.  
Viện nghệ thuật
Nghệ thuật Chăm khắc Cổ Việt Nam (qua các bản rập)
 
 
C KC 157
 1.  
Đề tài Khoa học Cấp bộ - Trần Lâm Biền (chủ nhiệm)
Trang trí trong Mỹ thuật truyền thống của người Việt (Hoa văn Việt Nam)
 
1997
C KC 158
 1.  
Bố Xuân Hổ
Truyền thuyết về các tháp Chăm
Văn hoá Dân tộc
1995
C KC 159
 1.  
 
Thống kê khảo tả di tích Kiến trúc Chăm (bản dịch)
 
 
C KC 160
 1.  
Sở văn hoá Thông tin Hà Nội
Phát hiện Cổ Loa 1982
Hà Nội
1982
C KC 161
 1.  
Lê Xuân Diệm, Đào Linh Côn, Võ Sĩ Khải
Văn hoá Óc Eo những khám phá mới
Khoa học Xã hội
1995
C KC 162
 1.  
Phạm Thị Ninh
Văn hoá Bàu Tró
Khoa học Xã hội
2000
C KC 163
 1.  
Chử Văn Tần
Văn hoá  Đông Sơn văn minh Việt cổ
Khoa học Xã hội
2003
C KC 164
 1.  
 
Sơn Tinh và vùng Văn hoá Cổ Ba Vì
Sở văn hoá Thông tin Hà Tây
1997
C KC 165
 1.  
Hà Văn Phùng
Các văn hóa Tiền Đông Sơn ở lưu vực sông Hồng
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1998
C KC 166
 1.  
Nguyễn Khắc Sử
Các văn hoá Sơn Vi, Hoà Bình và Bắc Sơn
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1998
C KC 167
 1.  
Trần Khánh Chương
 Đồ gốm Lý - Trần - Lê
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 168
 1.  
Hà Văn Tấn
Khảo cổ học ngôn ngữ tộc người
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 169
 1.  
Hà Văn Tấn
Khảo cổ học lý thuyết
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 170
 1.  
Vũ Thế Long
Nhận dạng một số răng động vật thường gặp trong Khảo cổ học (Kèm minh hoạ)
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 171
 1.  
Hoàng Xuân Chinh
Khảo cổ học Trung Quốc
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 172
 1.  
Nguyễn Duy Hinh
Kiến trúc Phật giáo Việt Nam [Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 173
 1.  
Cao Xuân Phổ
Những ảnh hưởng văn hoá ấn Độ vào Việt Nam [Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 174
 1.  
Hà Văn Tấn
ứng dụng toán trong Khảo cổ học
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
1996
C KC 175
 1.  
Phạm Lý Hương, Nguyễn Quang Miên
PHương pháp xác định niên đại Carbon phóng xạ trong khảo cổ học
[Giáo  trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Khảo cổ học]
Hà Nội
2004
C KC 176
 1.  
Bao tàng Lịch sử Việt Nam
Thư mục văn hoá Óc Eo
Hà Nội
2005
C KC 177
 1.  
UBND Quảng Ninh – Bộ VHTT
Hội thảo Vịnh Hạ Long 5 năm di sản thế giới
Hạ Long
2000
C KC 178
 1.  
UBND Quảng Nam
Hội thảo khoa học Di tích Mỹ Sơn
Quảng Nam
1998
C KC 179
 1.  
 
Hội thảo khoa học Di tích Mỹ Sơn
Quảng Nam
1998
C KC 180
 1.  
Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Kỹ thuật xây dựng các đền, tháp Champa
Hà Nội
2004
C KC 181
 1.  
Lương Ninh
Lịch sử vương quốc Champa
Đại học Quốc gia Hà Nội
 
C KC 182
 1.  
Nguyễn Duy Hinh
Tháp cổ Việt Nam
Khoa học Xã hội
1992
C KC 183
 1.  
Thái Văn Kiểm, Trương Bá Phát
Chỉ nam về Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn
Tủ sách Khảo cứu
1974
C KC 184

 

 
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com