Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Tóm tắt luận văn tiến sỹ (Tủ sách của bảo tàng nhân học)

 

Tóm tắt luận văn Tiến sĩ

 

STT

Họ và tên

Luận án

Nơi bảo vệ

1.      

Đặng Văn Thắng

Những di tích thời đại kim khí ở TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chi Minh, 1992

2.      

Trần Quốc Trị

Không gian phân bố các văn hoá trước Hoà Bình và Hoà Bình ở Bắc Đông Dương

Hà Nội, 1992

3.      

Hà Văn Phùng

Văn hoá Gò Mun và vị trí của nó trong văn hoá Phùng Nguyên

Hà Nội, 1993

4.      

Nguyễn Trường Kỳ

Đồ thuỷ tinh giai đoạn sắt sớm ở Việt Nam

Hà Nội, 1993

5.      

Nguyễn Lân Cường

Đặc điểm nhân chủng của cư dân văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam

Hà Nội, 1993

6.      

Nguyễn Trung Chiến

Văn hoá Quỳnh Văn và vị trí của nó trong thời đại đá mới ở Việt Nam

Hà Nội, 1993

7.      

Hà Hữu Nga

Văn hoá Bắc Sơn và vị trí của nó trong thời đại đá mới ở Việt Nam

Hà Nội, 1994

8.      

Quang Văn Cậy

Kĩ nghệ Ngườm và vị trí của nó trong thời đại Đá ở Việt Nam

Hà Nội, 1994

9.      

Võ Văn Tuyền

Các di tích kĩ nghệ cuội thời đại đá ở Nghệ An và vị trí của chúng trong tiền sử Việt Nam

Hà Nội, 1994

10.   

Bùi Chí Hoàng

Giai đoạn hậu kì Đồng, sơ kì Sắt miền Đông Nam Bộ

TP Hồ Chi Minh, 1994

11.   

Hoàng Hồng

Tập san nghiên cứu Văn sử địa và tạp chí nghiên cứu lịch sử Một số vấn đề về lịch sử sử học

Hà Nội 1994

12.   

Nguyễn Mạnh Cường

Chùa Dâu và hệ thống chùa tứ pháp

Hà Nội, 1995

13.   

Lê Đình Phụng

Di tích văn hoá Chămpa ở Bình Định

Hà Nội, 1995

14.   

Phạm Hữu Công

Cửu đỉnh và cổ khí đúc thời Minh Mạng

TP Hồ Chí Minh, 1995

15.   

Phạm Thị Ninh

Văn hoá hoá Bàu Tró đặc trưng và loại hình

Hà Nội,1995

16.   

Nguyễn Đức Giảng

Sự chuyển biến kĩ nghệ công cụ cuội từ Sơn Vi sang Hoà Bình ở Việt Nam

Hà Nội, 1996

17.   

Nguyễn Anh Tuấn

Cụm đình Tam canh trong hệ thống đình ở làng Vĩnh Phú

Hà Nội, 1996

18.   

Vũ Quốc Hiền

Văn hoá Xóm Cồn-Vị trí của nó trong thời đại Kim khí ven biển miền Trung

Hà Nội, 1996

19.   

Trình Năng Chung

Các di tích hậu kì đá cũ và sơ kì đá mới ở Quảng Tây (Trung Quốc) trong mối quan hệ với Miền Bắc Việt Nam

Hà Nội, 1996

20.   

Nguyễn Đình Chiến

Đồ gốm Việt Nam có minh văn ở thế kỉ XV-XIX

Hà Nội, 1996

21.   

Ngô Thế Phong

Giai đoạn đá mới-Sơ kì Kim khí ở Việt Nam và Đông Nam á

Hà Nội, 1996

22.   

Huỳnh Văn Tới

Những sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nai

Hà Nội, 1966

23.   

Trần Lâm Biền

Một số giá trị văn hoá nghệ thuật của ngôi chùa truyền thống vùng Đồng Bằng sông hồng

Hà Nội, 1996

24.   

Nguyễn Đình Lê

Biến đổi cơ cấu xã hội miền bắc thời kì 1954-1975

Hà Nội, 1996

25.   

Nguyễn Thị Hậu

Di tích miền Đông Nam Bộ-Những phát hiện mới tại Cần Giờ-TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh, 1997

26.   

Lê Cung

Phong trào Phật giáo miền nam Việt Nam năm 1963

Hà Nội , 1997

27.   

Artha Nantachukra

Các giá trị văn hoá vật chất của người Thái ở miền núi Nghệ An

Hà Nội, 1998

28.   

Trần Thuý Anh

Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu t hổ Bắc bộ qua  một số ca dao, tục ngữ

Hà Nội, 1998

29.   

Thích Thanh Đạt

Thiền phái Trúc Lâm thời Trần

Hà Nội, 2000

30.   

Đinh Bá Hoà

Gốm gò sành với vấn đề gốm cổ Chăm ở Bình Định

Hà Nội, 2000

31.   

Bùi Văn Liêm

Mộ thuyền trong văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam

Hà Nội, 2000

32.   

Hoàng Văn Khoán (chủ biên)

Các Di tích đồng thau và sắt sớm khu vực Cổ Loa trong bối cảnh thời đại kim khí đồng bằng Bắc Bộ

Hà Nội, 2000

33.   

Hà Văn Cẩn

Các trung tẩm sản xuất gốm sứ cổ ở Hải Dương

Hà Nội, 2000

34.   

Nguyễn Cường

Văn hoá Mai Pha ở Lạng Sơn

Hà Nội, 2000

35.   

Bùi Minh Trí

Gốm hợp lễ trong phức hợp gốm sứ thời Lê

Hà Nội, 2001

36.   

Nguyễn Thị Dơn

Sưu tập vũ khí thời Lê ở Ngọc Khánh (Hà Nội)

Hà Nội, 2001

37.   

Nguyễn Công Bằng

Tháp Bà Nhà Trang (Khánh Hoà)

Hà Nội, 2001

38.   

Nguyễn Gia Đối

Di chỉ Mái Đá Điều và một số vấn đề thời đại ở miền Tây Thanh Hoá

Hà Nội, 2001

39.   

Nguyễn Văn Quang

Khảo cổ học tiền sử và sơ sở ở Yên Bái

Hà Nội, 2002

40.   

Nguyễn Thế Hùng

Quán Đạo giáo ở Hà Tây

Hà Nội, 2003

 

 

Nguyễn Hồng Kiên

Những ngôi đình l àng thế kỷ 16 ở Việt Nam

Hà Nội, 2003

41.   

Đoàn Ngọc Khôi

Di tích Xóm ốc và vấn đề văn hoá Sa Huỳnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Hà Nội, 2003

42.   

Nguyễn Quang Miên

 Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy của phương pháp cacbon phóng xạ xác định tuổi tuyệt đối các thành tạo trẻ trong khảo sát địa chất, cổ địa lý và Khảo cổ học ở Việt nam

Hà Nội, 2004

43.   

Phí Ngọc Tuyến

Nghề gốm ở tp. Hồ Chí Minh từ thế kỷ XVIII đế nay

Tp Hồ Chí  Minh, 2005

44.   

Lâm Quang Thuỳ Miên

Tượng cổ bằng đá ở đồng bằng Nam bộ

Tp Hồ Chí Minh, 2005

45.   

Nguyễn Văn Đoàn

Khu di tích trung tâm Lam Kinh (Thanh Hoá)

Hà Nội, 2005

46.   

Đỗ Quang Trọng

Khu sản xuất gốm Tam Thọ-Thanh Hoá

Hà Nội, 2005

47.   

Phan Hải Linh

Trang viên Nhật Bản thế kỉ VIII – XVI qua trang viên OYAMA và HINE

Hà Nội, 2005

48.   

Lê Thị Minh Lý

Bảo tàng Việt Nam: thực trạng và những giải pháp nhằm kiện toàn hệ thống bảo tàng trong phạm vi cả nước (2 quyển)

Hà Nội, 2006

49.   

Tạ Thị Hoàng Vân

Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử

Hà Nội, 2007

50.   

Đặng Thị Vân Chi

Vấn đề phụ nữ trên báo chỉ tiếng Việt trước Cách mạng tháng 8 năm 1945

Hà Nội, 2007

51.   

Đỗ Ngọc Toàn

Vai trò người Hoa Đông Nam á trong sự phát triển của Trung Quốc (1978 – 2005).

(chuyên đề: Lịch sử Thế giới cận đại và hiện đại).

Hà Nội, 2009

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com