Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Bảo tàng học (Tủ sách của bảo tàng nhân học)

 

DANH MỤC SÁCH BẢO TÀNG HỌC

 

Stt

Tác giả

Sách

Nxb

Năm

Kí hiệu

1

Cục bảo tồn bảo tàng, Bảo tàng Cách mạng Việt nam

Bảo tàng với sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Hà Nội

1998

BT 0001

2

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng góp phần hoàn thiện nhân cách con người

Hà Nội

2004

BT 0002

3

Thái Công Nguyên

Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế (Tập I)

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

1997

BT 0003

4

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt nam

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

Hà Nội

2000

BT 0004

5

Bộ Văn hoá thông tin - Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,

Bảo tàng di sản văn hoá Duy Xuyên

 

2004

BT 0005

6

 

Bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng và di tích

 

 

BT 0006

7

 

Bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng và di tích

 

 

BT 0007

8

 

Bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng  và di tích

 

 

BT 0008

9

Bộ Văn hóa Thông tin

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cách mạng Tháng Tám

 

2005

BT 0009

10

Bộ Văn hoá Thông tin

Bảo vệ và phát triển di sản văn hoá trong sự phát triển bền vững

 

2005

BT 0010

11

Gary Edson - David Dean

Cẩm nang Bảo tàng

Hà Nội

2001

BT 0011

12

Timothy Amberes, Chispin Paine

Cơ Sở Bảo tàng

BT CM VN

2005

BT 0012

13

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Cục Di sản

Công tác Bảo quản hiện vật bảo tàng

 

2005

BT 0013

14

Bảo tàng Phú Thọ

Đề cương nội dung trưng bày Bảo tàng Phú Thọ

 

2002

BT 0014

15

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ

Giáo dục bảo tàng nghiên cứu và thực hành phát triển chương trình

 

2005

BT 0015

16

Cục di sản văn hoá

Hội đồng quốc tế các bảo tàng lịch sử và quy tắc đạo đức bảo tàng

 

 

BT 0016

17

 

Hội thảo bảo quản hiện vật chất liệu hữu cơ tại bảo tàng và di tích

 

 

BT 0017

18

 

Hội thảo khoa học - Thực tiễn phương pháp trưng bày và giới thiệu hiện vật bảo tàng

 

 

BT 0018

19

 

Hội thảo bảo quản và phục dựng di sản bảo tàng giành sự lựa chọn nào cho Việt Nam

 

2004

BT 0019

20

BT Lịch sử Việt Nam, BT Cách mạng Việt Nam, BT Hồ Chí Minh

Hoạt động Bảo tàng trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Hà Nội

2004

BT 0020

21

Cục Di sản văn hóa – BT DTH

Hội thảo Hướng dẫn trưng bày

 

2005

BT 0021

22

Bộ Văn hoá Thông tin

Tóm tắt Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến 2020

 

2005

BT 0022

23

Toby Raphael Naney Davis

Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng

Cục Di sản Văn hóa

 

BT 0023

24

Toby Raphael Naney Davis

Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng

Cục Di sản Văn hóa

 

BT 0024

25

Toby Raphael Naney Davis

Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng

Cục Di sản Văn hóa

 

BT 0025

26

Trịnh Thị Hoà

Sưu tầm hiện vật các dân tộc phía Nam tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam Tp Hồ Chí Minh

 

2004

BT 0026

27

 

Tài liệu xây dựng bảo tàng

 

 

BT 0027

28

 

University Museum Documents

 

 

BT 0028

29

BVHTT, BT Văn hoá các dân tộc Việt Nam

45 năm Bảo tàng VH các Dân tộc Việt Nam

 

Thái Nguyên

2005

BT 0029

30

Bộ Văn hoá Thông tin

Toạ đàm Công tác giáo dục của bảo tàng

Hà Nội

2005

BT 0030

31

Bảo tàng Nhân học

Hội thảo khoa học Vai trò của bảo tàng trường đại học trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn, lý luận và thực tiễn

Hà Nội

2006

BT 0031

32

Bộ VHTT / Cục Di sản văn hoá

Bảo tàng hoá Di sản văn hoá làng

Hà Nội

2006

BT 0032

33

Bộ VHTT/ Cục Di sản văn hoá

Bảo tàng hoá Di sản văn hoá làng

Hà Nội

2006

BT 0033

34

Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Hội thảo khoa học thực tiễn Bảo quản hiện vật chất liệu vải

Hà Nội

2006

BT 0034

35

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học thực tiễn Bảo tàng với công tác giáo dục phổ thông

Hà Nội

2006

BT 0035

36

Cục Di sản Văn hoá

Sự nghiệp Bảo tàng của nước Nga

Hà Nội

2006

BT 0036

37

Cục Di sản Văn hoá

Sự nghiệp Bảo tàng của nước Nga

Hà Nội

2006

BT 0037

38

Nguyễn Thị Huệ

Lược sử sự nghiệp Bảo tồn Bảo tàng Việt Nam từ 1945 đến nay

Đại học Văn hóa Hà Nội

2005

BT 0038

39

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, trường học tốt về lịch sử cách mạng

Hà Nội

2004

BT 0039

40

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, tập IV chuyên đề Pháp lam

Huế

2005

BT  0040

41

Bộ Văn hoá TT-DL

Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam

VHTT

2007

BT 0041

42

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Giám định các sưu tập hiện vật LS văn hoá nghệ thuật và nghiên cứu cơ sở xây dựng đề án thành lập Bảo tàng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

2006

BT 0042

43

Prof.Dr. Amareswar Galla

Khoá mùa hè nghiên cứu và thực hành Bảo tàng (Tài liệu tham khảo) - Liên kết bảo tàng và cộng đồng

Hà Nội

2007

BT 0043

44

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Hội thảo phim dân tộc học/Nhân học lần II (Tài liệu tham khảo)

Hà Nội

2005

BT 0044

45

Bộ Văn hoá thông tin - Cục di sản Văn hoá - BT Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học thực tiễn “Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông”

Hà Nội

2006

BT 0045

46

Bảo tàng chứng tích chiến tranh

30 năm  Bảo tàng chứng tích chiến tranh (04.09.1975-04.09.2005)

Tp. Hồ Chí Minh

2005

BT0046

47

Trần Đức Anh Sơn (Chủ biên)

Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế II

 

Huế

1997

BT 0047

48

TS.KTS. Tạ Trường Xuân

Nguyờn lý thiết kế Bảo tàng

Xõy dựng

2006

BT 0048

49

Vương Hoằng Quân (chủ biên)

Cơ sở Bảo tàng học Trung Quốc

Hà Nội

2008

BT 0049

50

Trường ĐH KHXH&NV, BTNH

Tài liệu: Bảo tàng ảo (Quyển 1)

Hà Nội

2009

BT 0050

51

Professor Amareswar Galla

Strategic Planning For Ho Chi Minh City Museum.

Tp. Hồ Chớ Minh

2009

BT 0051

52

Bộ Văn hoỏ Thể Thao và Du lịch, Cục di sản Văn hoỏ

Bảo tàng, di tích và du lịch (Kỷ yếu và Tài liệu tham khảo Hội thảo - Tập huấn chuyên đề về phát triển du lịch dành cho thuyết minh viên Bảo tàng để nâng cao chất lượng du lịch.

Hà Nội

2009

BT 0052

53

Programme VN201

Hội thảo bàn tròn: Bảo tàng với công tác đào tạo Cán bộ bảo quản.

Hà Nội

2009

BT 0053

54

Bảo tàng Đà Nẵng

Đà Nẵng: Di tích và Danh thắng

Đà Nẵng

2009

BT 0054

55

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trung Tâm nghiên cứu và phát triển vùng

Hội thảo quốc tế

Vai trò đang thay đổi của các trung tâm và bảo tàng khoa học ở các nước đang phát triển

Hà Nội

2004

BT 0055

56

Cục Di Sản Văn hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tham luận hội thảo khoa học – thực hiện phương pháp trưng bày và giới thiệu hiện vật bảo tàng

Hà Nội

2005

BT 0056

57

Cục Di Sản Văn hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tham luận hội thảo khoa học – thực hiện phương pháp trưng bày và giới thiệu hiện vật bảo tàng

Hà Nội

2005

BT 0057

58

Bộ Văn hóa – Thông tin

Cục Di sản Văn hóa – Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tham luận

Tọa đàm khoa học – thực tiễn “Công tác giáo dục của bảo tàng”

Hà Nội

2005

\BT 0058

59

Cục Di Sản Văn hóa

Trường ĐHVHTPHCM, Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Hội thảo Công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng

TPHCM

2007

BT 0059

60

Cục Di Sản Văn hóa

Trường ĐHVHTPHCM, Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Hội thảo Công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng

TPHCM

2007

BT0060

61

Bộ Văn hóa – Thể thao – Du Lịch

Cục Di sản Văn hóa

Những kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn di sản văn hóa

Rạch Giá

2007

BT 0061

62

Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa và Thông tin Tp. HCM

Bảo tàng và di tích tại thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập và phát triển

Tp. HCM

2008

BT 0062

63

UNESSCO Paris

Tư liệu hóa sưu tập hiện vật Bảo tàng

Documentation of artefacts collectión

Paris

2008

BT 0063

64

UNESSCO Paris

Tư liệu hóa sưu tập hiện vật Bảo tàng

Documentation of artefacts collectión

Paris

2008

BT 0064

65

Tổng Cục Chính Trị

55 năm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (1956 – 2011)

Quân đội Nhân dân

2011

BT 0065

66

Liên Hiệp các hội khoa học và KT TPHCM

Hội KHLSTPHCM

Bảo tàng – Di tích Một số vấn đề lý luận thực tiễn

VHTT

2007

BT 0066

67

Bảo tàng Đà Nẵng

Đà Nẵng - Di tích và danh thắng

Đà Nẵng

2009

BT 0067

68

Gary Edson – David Dean

Cẩm nang Bảo tàng

Bảo tàng CMVN

2001

BT 0068

69

Trung tâm Bảo tồn Cố đô Huế

Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế III

 

2003

BT 0069

70

Bảo tàng cách mạng Việt Nam

Sự nghiệp Bảo tàng – những vấn đề cần thiết

Nxb Lao động

1997

BT 0070

71

Toby Raphael and Nancy Davis (Người dịch: Nguyễn Thu Hà)

Sổ tay kỹ thuẩ bảo quản phòng ngừa cho trưng bày Bảo tàng

Cục di sản Văn hóa

 

BT 0071

72

Đặng Văn Bài, Nguyễn Hữu Toàn

Bảo quản di sản văn hóa làng

Hà Nội

2006

BT 0072

73

Bảo tàng Quảng Nam

10 năm Bảo tàng Quảng Nam

Tam Kỳ

2007

BT 0073

74

Timothy Amberé, Chispin Paine

Cơ sở Bảo tàng

BTCMVN

2000

BT 0074

75

Bảo tàng CMVN

Về lịch sử văn hóa và các bảo tàng

Nxb Chính trị Qgia

2004

BT 0075

76

Nguyễn Đình Thanh (chủ biên)

Bảo tàng, di tích – Một số vắn đề lý luận và thực tiễn

Nxb VHTT

2007

BT 0076

77

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Báo cáo khoa học: “Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống bảo tàng thiên thiên Việt Nam

Bảo tàng KHTN & CN

2011

BT 0077

78

Bảo tàng Dân tộc học

Di sản văn hóa bảo tàng & những cuộc đối thoại

Nxb Thế giới

2007

BT 0078

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com