Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Dân tộc học (Tủ sách của PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung)

 

DANH MỤC SÁCH DÂN TỘC HỌC

TỦ SÁCH CỦA PGS.TS LÂM THỊ MỸ DUNG

 

Stt

Tác giả

Tên Sách

Nxb

Năm

Kí hiệu

1

Diệp Đình Hoa

Dân tộc Hmông và thế giới thực vật

Văn hoá dân tộc

1998

CDT 0001

2

Lê Sĩ Giáo (Chủ biên), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng

Dân tộc học đại cương

Giáo dục

2003

CDT 0002

3

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Giữ gìn và phát huy tài sản văn hoá các dân tộc ở Tây Bắc và Tây Nguyên

Khoa học Xã hội

1998

CDT 0003

4

Trần Từ

Hoa văn Mường

Văn hoá Dân tộc, Hà Nội

1978

CDT 0004

5

Hoàng Lương

Hoa văn Thái

Văn hoá dân tộc, Hà Nội,

1988

CDT 0005

6

Hoàng Lương

Hoa văn Thái

Lao Động, Hà Nội

2003

CDT 0006

7

Sở VHTT tỉnh GiaLai-KonTum

Hoa văn các dân tộc Giarai-Bana

GiaLai-Kontum

1986

CDT 0007

8

Diệp Đình Hoa

Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ

Khoa học Xã hội

2000

CDT 0008

9

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhà mồ người Gia Rai

 

2005

CDT 0009

10

Bộ Xây dựng, Trường ĐH Kiến trúc- Trung tâm kiến trúc

Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam

Bộ Xây dựng

1994

CDT 0010

11

Nguyễn Quốc Lộc và Vũ Thị Việt

 Các dân tộc thiểu số Phú Yên

Sở VHTT tỉnh Phú Yên

1990

CDT 0011

12

Sở VHTT tỉnh Kon Tum

Nhà Rông - Nhà Rông văn hoá

(kỷ yếu hội thảo)

VHTT và T/c VHNT

2004

CDT 0012

13

Hoàng Ma, Trần Đăng Tuấn

Số từ Việt-Tày Nùng, Tày Nùng - Việt

KHXH

1995

CDT 0013

14

Bình- Nguyên Lộc

Nguồn gốc Mã Lai của các dân tộc Việt Nam

Lá Bối

 

CDT 0014

15

Nguyễn Đình KHoa

Các dân tộc ở Việt Nam

KHXH

1983

CDT 0015

16

Phan Thanh và Trần Đăng Tuấn

Số từ Việt - Hmông, Hmông - Việt

KHXH

1995

CDT 0016

17

Viện Dân tộc học

Sổ tay các dân tộc ở Việt Nam

KHXH

1983

CDT 0017

18

Diệp Đình Hoa (cb)

Tìm hiểu làng Việt

KHXH

1990

CDT 0018

19

Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam- Viện Ngôn ngữ học

Thuật ngữ sử học, dân tộc học, khảo cổ học (có chú thêm tiếng Pháp)

KHXH

1970

CDT 0019

20

Lê Sĩ Giáo (Chủ biên), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng

Dân tộc học đại cương

Giáo dục

2003

CDT 0020

21

Lê Ngọc Thắng

Nghệ thuật trang phục Thái

VH Dân tộc -TTVH Việt Nam

1990

CDT 0021  

22

Viện Đông Nam á

Một số luật tục và luật cổ ở Đông Nam á

VHTT

1995

CDT 0022

23

Hoàng Lương

Luật tục với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam

VHDT

2004

CDT 0023

24

Nguyễn Cường và Hoàng Văn Nghiệm

Xứ Lạng: văn hoá và du lịch

VHDT

2000

CDT 0024

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com