Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Lịch sử Việt Nam (Tủ sách của bảo tàng nhân học)

 

DANH MỤC SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

       TỦ SÁCH CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC                  

Stt

Tác giả

Tên sách

Nxb

 

Năm

Kí hiệu

1

Viện Sử học, Quốc sử quán triều Nguyễn

Đại Nam thực lục, Tập I

Giáo dục

 

LSVN 0001

2

Viện Sử học, Quốc sử quán triều Nguyễn

Đại Nam thực lục, Tập II

Giáo dục

 

LSVN 0002

3

Viện Sử học, Quốc sử quán triều Nguyễn

Đại Nam thực lục, Tập III

Giáo dục

 

LSVN0 003

4

Viện Sử học, Quốc sử quán triều Nguyễn

Đại Nam thực lục, Tập IV

Giáo dục

 

LSVN 0004

5

 Viện Sử học, Quốc sử quán triều Nguyễn

Đại Nam thực lục, Tập V

Giáo dục

 

LSVN 0005

6

Trung tâm BTDT cố đô Huế, Quốc sử quán triều Nguyễn

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, tập I

Giáo dục

 

LSVN 0006

7

Trung tâm BTDT cố đô Huế, Quốc sử quán triều Nguyễn

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên, tập II

Giáo dục

 

LSVN 0007

8

Trương Thị Tiến

Đổi mới cơ chế quản lý KT nông nghiệp ở Việt Nam

CTQG

1999

LSVN 0008

9

Phan Huy Lê (CB)

Địa bạ Hà Nội huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận Tập I

Hà Nội

2005

LSVN 0009

10

Ban chỉ đạo 1000 TL

Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn

Hà Nội

2005

LSVN 0010

11

Trần Quốc Vượng (chủ biờn)

Cổ Loa truyền thống và cách mạng

Hà Nội

1988

LSVN 0011

12

Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Chương trình Bách Cốc và nghiên cứu làng xã Việt Nam trong 10 năm gần đây.

Hà Nội

2003

LSVN 0012

13

Phan Huy Lê

Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ

Hà Nội

 

LSVN 0013

14

Lưu Văn Lợi

Cuộc tranh chấp Việt Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Công an Nhân dân

 

LSVN 0014

15

Phạm Minh Hạc

Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI

 

2000

LSVN 0015

16

 

Hồ Thấu nhà tri thức cách mạng

Đà Nẵng

1999

LSVN 0016

17

 

Hội thảo Việt Nam trong thế kỷ XX

Thế giới

2004

LSVN 0017

18

Viện VNH& KHPT

Hội thảo KH nghiên cứu và đào tạo khu vực học

Hà Nội

2005

LSVN 0018

19

Phạm Xuân Hằng (cb)

Khoa học XH&NV với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

CT QG

2000

LSVN 0019

20

Léôpld cadière

Kinh thành Huế

Đà nẵng

1996

LSVN 0020

21

Trường ĐHKHXH&NV

Kỷ yếu hội thảo khoa học Lý Công Uẩn và Vương triều Lý (kỷ niệm 990 năm Thăng Long, Hà Nội)

ĐHQG Hà Nội

2001

LSVN 0021

22

Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh

Lịch sử Việt nam tập I

 

 

LSVN 0022

23

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hoá (I)

 

 

LSVN 0023

24

BCH Đảng bộ xã Minh Trí,

Lịch sử Cách mạng xã Minh Trí (1930 - 2003)

 

 

LSVN 024

25

Hội liên hiệp PNVN

Phụ nữ Nam Trung bộ trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước 1930-1975

Đà Nẵng

1999

LSVN 0025

26

Học viện HCQG

Quản lý nhà nước đối với nông thôn

Giỏo dục

1997

LSVN 0026

27

Hà Nội

Tôn tạo phố cổ

Hà Nội

 

LSVN 0027

28

 

Nghệ Tĩnh hôm qua và hôm nay

Sự thật

1986

LSVN 0028

29

Phạm Đức Thành (cb)

Việt Nam - ASEAN cơ hội và thách thức

Hà Nội

1998

LSVN 029

30

 

Vai trò của các cảng thị đối với sự phát triển của thương mại cổ Đông Nam A

 

 

LSVN 0030

31

Nguyễn Trãi

Dư địa chí (Ức Trai thi tập)

Văn sử học

1960

LSVN 0031

32

Hà Văn Tấn – Phạm Thị Tâm

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII

KHXH

1970

LSVN 0032

33

Khoa Lịch sử

Làng Việt Nam đa nguyên và chặt

ĐH QG HN

 

LSVN 0033

34

Nguyễn Công Việt

Ấn chương Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX

KHXH

2005

LSVN 0034

35

Trần Hồng Đức

Các vị trạng nguyên bảng nhãn thám hoa qua các triều đại Việt Nam

VHTT

2006

LSVN 0035

36

Lâm Giang

Lịch sử thư tịch Việt Nam

KHXH

2004

LSVN 0036

37

Lương Ninh (chủ biờn)

Lịch sử Việt Nam giản yếu- Sách tham khảo

Chớnh trị Quốc gia

2000

LSVN 0037

38

Viện Sử học

Lịch sử việt Nam từ 1858-1896

KHXH

2003

LSVN 0038

39

BCH Đảng bộ xã Yên Sơn

Lịch sử Đảng bộ xã Yên Sơn 1948- 1995 (sơ thảo)

 

1996

LSVN 0039

40

Nguyễn Chí Hải (cb)

Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước

ĐHQG tp. Hồ Chí Minh

2006

LSVN 0040

41

Ban chỉ đạo biên soạn Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 -1955) – Tập I

Chính trị Quốc gia

2006

LSVN 0041

42

Nguyễn Bá Mão (dịch)

Thuỷ kinh chú sớ

Thuận Hoá và TTNCVH Đông-Tây

1999

LSVN 0042

43

Nguyễn Quang Ngọc

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Giáo Dục

2005

LSVN 0043

44

Trần Trọng Kim

Việt Nam sử lược

VHTT

2006

LSVN 0044

45

Trần Trọng Kim

Việt Nam sử lược

Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh

2005

LSVN 0045

46

Sở VH, TT & DL Quảng Ngãi

Biển đảo Quảng Ngãi: Lịch sử, Kinh tế, Văn hóa

Nxb Lao động

2013

LSVN 0046

47

Hà Văn Tấn

Một số vấn đề lý luận sử học

ĐHQG Hà Nội

2007

LSVN 0047

48

Hội thảo khoa học

Nhà Nguyễn và Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX

Thế giới

2008

LSVN 0048

49

Trần Quốc Vượng (dịch)

Việt Sử lược

Thuận Hoá và TTNCVH Đông-Tây

2005

LSVN 0049

50

Ngô Sĩ Liên

Đại Việt sử ký toàn thư tập II

Văn học

2005

LSVN 0050

51

Đào Duy Anh

Lịch sử cổ đại Việt Nam

VHTT

2000

LSVN 0051

52

Ngô Sĩ Liên

Đại Việt sử ký toàn thư tập I

Văn học

2006

LSVN 0052

53

Vũ Ngọc Khánh & Phạm Minh Thảo (biên soạn)

Việt Nam kho tàng dã sử

VHTT

2004

LSVN 0053

54

Lê Văn Siêu

Việt Nam văn minh sử

Văn học

2006

LSVN 0054

55

Lê Quý Đôn

Phủ biên tạp lục

VHTT

2007

LSVN 0055

56

Phan Thuận An (biên soạn)

Thần kinh nhị thập cảnh Thơ vua Thiệu Trị

Thuận Hoá

1997

LSVN 0056

57

Ban cơ yếu chính phủ

Lịch sử ngành cơ yếu Việt Nam (1945-1975)

Hà Nội

2005

LSVN 0057

58

Nguyễn Công Việt

Nghiên cứu ấn triện thời Nguyễn ở Việt Nam

Hà Nội

1996

LSVN 0058

59

Chương trình nghiên cứu gia phả Việt Nam

Nguyễn gia phả ký Liễu Ngạn, Bắc Ninh

Thế giới

2004

LSVN 0059

60

Chương trình nghiên cứu gia phả Việt Nam

Hà Tiên trấn hiệp trấn Mạc thị gia phả Hà Tiên - Kiên Giang

Thế giới

2004

LSVN 0060

61

Chương trình nghiên cứu gia phả Việt Nam

Hà Tiên trấn hiệp trấn Mạc thị gia phả Hà Tiên - Kiên Giang

Thế giới

2004

LSVN 0061

62

Chương trình nghiên cứu gia phả Việt Nam

Đặng gia phả hệ toàn chính thực lục và Đặng gia phả ký tục biên Lương Xá - Hà Tây

Thế giới

2004

LSVN 0062

63

Hội Khoc học Lịch sử Việt Nam

Lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam

Thế giới

2008

LSVN 0063

64

Hội Khoc học Lịch sử Việt Nam

Lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam

Thế giới

2008

LSVN 0064

65

Viện VNH &KHPT

Hội thảo khoa học Phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nàh nước đặc thù các đô thị trực thuộc trung ương

Hà Nội

2008

LSVN 0065

66

Đề tài KX09-03

Những hoạt động đối ngoại nhân dân của Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội

2006

LSVN 0066

67

Oaul Pelliot

Vương quốc Phù Nam

Hà Nội

1903

LSVN 0067

68

 

Lý lịch di tích đình Trung Yên

Hà Nội

2004

LSVN 0068

69

GS Sakurai Yumic

Văn bia các di tích trên địa bàn Hà Nội khu vực phố cổ

Hà Nội

2005

LSVN 0069

70

Nguyễn Quang Ngọc & Vũ Văn Quân

Địa chí Cổ Loa

Hà Nội

2007

LSVN 0070

71

BT LSQS VH

Những kỷ vật kháng chiến (Tập V)

Quân đội Nhân dân

2008

LSVN 0071

72

Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Địa chỉ đỏ ở Phú Xuyên

Quân đội Nhân dân

2008

LSVN 0072

73

Văn phòng Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long và Hội Sử học Hà Nội

Khởi nghĩa Lam Sơn và thành lập vương triều Lê (Kỷ yếu hội thảo khoa học 580 năm giải phóng Đông Quan và thành lập vương triều Lê)

Hà Nội

2008

LSVN 0073

74

Văn phòng Ban chỉ đạo 1000 năm Thăng Long và Hội Sử học Hà Nội

Khởi nghĩa Lam Sơn và thành lập vương triều Lê (Kỷ yếu hội thảo khoa học 580 năm giải phóng Đông Quan và thành lập vương triều Lê)

Hà Nội

2008

LSVN 0074

75

Vân Lâm Nguyễn Tộc, Lý triều hậu duệ

Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản – Cuộc đời và thơ văn

Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây

2001

LSVN 0075

76

Philippe Le Failler

Thuốc phiện và chính quyền thuộc địa ở Châu Á- Từ độc quyền đến cấm đoán: 1897 – 1940 (Tập VII)

Văn hóa Thông tin và Viện Viễn Đông Bác Cổ

2000

LSVN 0076

77

Nguyễn Văn Nguyên

Tấu, biểu đấu tranh ngoại giao của Nguyễn Trãi (Les documents Diplomatiques Rédiges Par Nguyen Trai Au XVe Siècle) (Tập IX)

Viện cao học thực hành, Viện Viễn Đông Bác Cổ

2003

LSVN 0077

78

Nguyễn Văn Nguyên

Khảo sát giám định niên đại thác bản văn bia (La datation dé inscriptions du Việt – Nam: question de méthode)

Viện Cao học thực hành và Viện Viễn Đông Bác Cổ

2007

LSVN 0078

79

Phạm Thị Thùy Vinh

Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã (The Stelea of the Kinh Bac region during the Le period: reflections of Village Life).

 Viện Cao học thực hành, Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Viễn Đông Bác Cổ

2003

LSVN 0079

80

Phillipe Papin – Oliver Tessier (chủ biên)

Làng ở vùng châu thổ sông Hồng: vấn đề còn bỏ ngỏ

TTKHXH&NV Quốc gia

2002

LSVN 0080

81

Andrew Hardy

Đường tới Bờ Rạ  (Sur le chemin de Bo Ra)

Tri thức

2008

LSVN 0081

82

Viện Nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ.

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập I

Hà Nội

2005

LSVN 0082

83

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác Cổ.

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập II

Hà Nội

2005

LSVN 0083

84

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác Cổ

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập III

Hà Nội

2005

LSVN 0084

85

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ.

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập IV

Hà Nội

2005

LSVN 0085

86

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ.

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập V

Hà Nội

2005

LSVN 0086

87

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ.

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập VI

Hà Nội

2005

LSVN 0087

88

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập VII

Hà Nội

2005

LSVN 0088

89

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập VIII

Hà Nội

2005

LSVN 0089

90

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác Cổ

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập IX

Hà Nội

2005

LSVN 0090

91

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác Cổ

Tổng tập thác bản văn khắc Hán nôm, Tập X

Hà Nội

2005

LSVN 0091

92

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ.

Thư mục thác bản văn khắc Hán nôm Việt Nam, Tập I

Hà Nội

 

2007

LSVN 0092

93

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ

Thư mục thác bản văn khắc Hán nôm Việt Nam, Tập II

Hà Nội

2007

LSVN 0093

94

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ

Thư mục thác bản văn khắc Hán nôm Việt Nam, Tập III

Hà Nội

2007

LSVN 0094

95

Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện Viễn đông Bác cổ

Thư mục thác bản văn khắc Hán nôm Việt Nam, Tập IV

Hà Nội

2007

LSVN 0095

96

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Di sản Hán Nôm Huế

Huế

2003

LSVN 0096

97

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Di sản Hán Nôm Huế

Huế

2003

LSVN 0097

98

Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Hội Sử học Hà Nội.

Khởi nghĩa Lam Sơn và thành lập Vương triều Lê (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 580 năm giải phóng Đông Quan và Thành lập Vương triều Lê).

Hà Nội

2008

LSVN 0098

99

PGS.TS. Lê Cung, TS. Trần Thuận, ThS. Hoàng Chí Hiếu.

Trần Nhân Tông - Cuộc đời và sự nghiệp

Thuận Hoá

2008

LSVN 0099

100

Đào Huy Quyền, Sơn Ngọc Hoàng, Ngô Khị

Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng

Tp. Hồ Chí Minh

2007

LSVN 0100

101

Hội KH Lịch sử Việt Nam

Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam

Thế giới

2008

LSVN 0101

102

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Một số vấn đề: Lịch sử vùng đất Nam Bộ đến cuối thế kỷ XIX (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học).

Thế giới

2009

LSVN 0102

103

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Một số vấn đề: Lịch sử vùng đất Nam Bộ thời kỳ cận đại (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học).

Thế giới

2009

LSVN 0103

104

Vũ Minh Giang

Lịch sử Việt Nam truyền thống và hiện đại

Giáo dục Việt Nam

2009

LSVN 0104

105

Trần Quốc Vượng

Khoa Sử và Tôi (Kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH- NV.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

LSVN 0105

106

Trần Quốc Vượng

Khoa Sử và Tôi (Kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH- NV.

Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

LSVN 0106

107

Hoàng Khắc Nam

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan 1976 - 2000

ĐH QG HN

2007

LSVN 0107

108

Hoàng Khắc Nam

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan 1976 - 2000

ĐH QG HN

2007

LSVN 0108

109

Hoàng Khắc Nam

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan 1976 - 2000

ĐH QG HN

2007

LSVN 0109

110

Nguyễn Văn Khánh

Cơ cấu Kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858- 1945).

ĐH QG HN

2004

LSVN 0110

111

Nguyễn Văn Khánh

Cơ cấu Kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858- 1945).

ĐH QG HN

2004

LSVN 0111

112

Nguyễn Văn Khánh

Cơ cấu Kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858- 1945).

ĐH QG HN

2004

LSVN 0112

113

Nguyễn Văn Khánh

Việt Nam 1919- 1930: Thời kỳ tìm tòi và định hướng

ĐH QG HN

2007

LSVN 0113

114

Nguyễn Văn Khánh

Việt Nam 1919- 1930: Thời kỳ tìm tòi và định hướng

ĐH QG HN

2007

LSVN 0114

115

Nguyễn Văn Khánh

Việt Nam 1919- 1930: Thời kỳ tìm tòi và định hướng

ĐH QG HN

2007

LSVN 0115

116

Henri Oger

Kỹ thuật của người An Nam

(Mechanics and Crafts of the Annamites).

Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFFO)

2009

LSVN 0116

117

Henri Oger

Kỹ thuật của người An Nam

(Mechanics and Crafts of the Annamites).

Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFFO)

2009

LSVN 0117

118

Henri Oger

Kỹ thuật của người An Nam

(Mechanics and Crafts of the Annamites).

Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFFO)

 

LSVN 0118

119

Phan Đại Doãn

Từ làng đến nước: Một cách tiếp cận lịch sử

Nxb ĐHQG Hà Nội

2010

LSVN 0119

120

Trường ĐH KHXH & NV, PGS.TS Ngô Đăng Tri (chủ biên)

50 năm phong trào Đồng khởi ở miền nam Việt Nam: Những vấn đề lịch sử

Nxb ĐHQG Hà Nội

2010

LSVN 0120

121

PGS.TS. Ngô Đăng Tri

80 năm (1930- 2010) Đảng cộng sản Việt Nam: Những chặng đường lịch sử

Nxb TT và Truyền thông

 

2010

LSVN 0121

122

Trung tâm BTDT Cổ Loa- Thành cổ Hà Nội

Kỷ yếu hội tháo khoa học Vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam

Hà Nội

2010

LSVN 0122

123

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Kể chuyện ngàn xưa Thăng Long- Hà Nội

Nxb Hà Nội

2010

LSVN 0123

124

Khoa Lịch sử, trường ĐH KH Huế,

Văn hóa- lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận và quan hệ với bên ngoài

Nxb Thuận Hóa

2010

LSVN 0124

125

Nguyễn Hải Kế

Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội (hỏi và đáp)

Chính trị Quốc gia

2010

LSVN 0125

126

Trung tâm quảng bá văn hóa hải ngoại Hàn Quốc

Hàn Quốc: đất nước, con người

 

 

2010

LSVN 0126

127

Hội KHLS TP.HCM

Nhớ về mùa xuân đại thắng 1075

 Tp HCM

2008

LSVN 0127

128

Hội KHLS Việt Nam

Lược sử Vùng đất Nam Bộ Việt Nam

 Thế giới

2010

LSVN 0128

129

Hội KHLS Việt Nam

Lược sử Vùng đất Nam Bộ Việt Nam

 Thế giới

2010

LSVN 0129

130

Phan Huy Lê (chủ biên)

Địa bạ cổ Hà Nội – huyện Thọ Xương Vĩnh Thuận, Tập I

Hà Nội

2005

LSVN 0130

131

Phan Huy Lê (chủ biên)

Địa bạ cổ Hà Nội – huyện Thọ Xương Vĩnh Thuận, Tập II

Hà Nội

2008

LSVN 0131

132

ĐHQG Hà Nội, Viện Việt Nam học và Phát triển

Cơ sở Khoa học cho phát triển vùng trong bối cảnh nhập quốc tế của Việt Nam

Thế giới

2011

LSVN 0132

133

Sở VH, Thể thao và Du lịch, BT Bắc Ninh

Địa danh, địa giới hành chính Bắc Ninh trong lịch sử

Bắc Ninh

2010

LSVN 0133

134

Huỳnh Minh Đức (dịch)

Từ Ngọ Môn đến Thái Hòa điện

Nxb Trẻ

1994

LSVN 0134

135

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Cơ sở khoa học cho phát triển vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nxb Thế giới

2011

LSVN 0135

136

Đề án Khoa học Xã hội cấp Nhà nước

Lịch sử nghiên cứu và phương pháp tiếp cận “Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”

(Kỷ yếu hội thảo khoa học lần thứ nhất)

Nxb Thế giới

2008

LSVN 0136

137

Đề án Khoa học Xã hội cấp Nhà nước

Mấy vấn đề tiến trình lịch sử- xã hội hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ

Nxb Thế giới

2011

LSVN 0137

138

Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH & NV

Một chặng đường nghiên cứu Lịch sử (2006-2011)

Nxb Thế giới

2011

LSVN 0138

139

Vũ Văn Sạch, Vũ Thị Minh Hương, Philippe Papin

Văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục

Nxb Văn hóa

1997

LSVN 0139

140

Maurice Durand

Thế giới của truyện Nôm

Nxb Văn hóa

1998

LSVN 0140

141

Nguyễn Văn Nguyên

Những vấn đề văn bản học Quân Trung Từ Mệnh của Nguyễn Trãi

Nxb Văn học, Viện Viễn Đông Bác cổ

1998

LSVN 0141

142

REYNALDO CLEMENA ILETO

Truyện thương khó và cách mạng

Nxb KHXH

 

LSVN 0142

143

Nxb Văn hóa Nghệ thuật – Trường ĐHKHXH &NV

Nhật ký Lê Anh Xuân

Nxb VHNT t/p HCM

2011

LSVN 0143

144

Choi Byung Wook

Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng

 Thế giới

2011

LSVN 0144

145

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

9 năm kháng chiến qua tranh tuyên truyền cổ động

Hà Nội

2007

LSVN 0145

146

Trung tâm N/c Việt Nam và giao lưu văn hóa

Nguyễn Gia phả ký- Liễu Ngạn- Bắc Ninh

Thế giới

2004

LSVN 0146

147

Trần Văn Mỹ

Làng Kim Lan xưa và nay

VH Thông tin

2010

LSVN 0147

148

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế

Tiếp cận Lịch sử, Văn hóa và Xã hội toàn cầu (tuyển tập)

Nxb Thuận Hóa

2012

LSVN 0148

149

Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Khoa học Huế

55 năm theo dòng Lịch Sử (1957 – 2012)

Nxb Thuận Hóa

2012

LSVN 0149

150

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Đặng Phong – Trần Đình Thiên

Biên niên các sự kiện kinh tế Việt Nam (1975 – 2008)

Nxb KHXH

2012

LSVN 0150

151

ĐHQGHN - ĐHQGTPHCM

Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa

Nxb Thế Giới

2012

LSVN 0151

152

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV (The fourth international conference on Vietnamese studies)

Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững (Viet Nam on the road to integration and Sustainable development)

ĐHQGHN – Viện KHXHVN

2012

LSVN 0152

153

Hồ Trung Tú

Có 500 năm như thế (Hình dung sự hình thành bản sắc Quảng Nam)

Nxb Đà Nẵng

2012

LSVN 0153

154

TS. Đặng Thị Vân Chi

Vấn đề phụ nữ trên báo chí tiếng Việt trước năm 1945

Nxb KHXH

2012

LSVN 0154

155

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com