Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Lịch sử Việt Nam (Tủ sách của PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung)

  DANH MỤC SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

TỦ SÁCH CỦA PGS.TS LÂM THỊ MỸ DUNG

 

Stt

Tác giả

Sách

Nxb

Năm

Kí hiệu

1

Ngô Sĩ Liên

Đại Việt sử kí toàn thư, tập I

KH xã hội, Hà Nội

1985

CLSVN 0001

2

Ngô Si Liên

Đại Việt sử kí toàn thư, tập II

KH xã hội, Hà Nội

1985

CLSVN 0002

3

Ngô Sĩ Liên

Đại Việt sử kí toàn thư, tập IV

KH xã hội, Hà Nội

1985

CLSVN 0003

4

Lê Quý Đôn

Vân đài loại ngữ, tập I (1-2-3)

Uỷ ban dịch thuật , Phủ quốc vụ khanh đặc trách Văn hoá

1973

CLSVN 0004

5

Lê Quý Đôn

Vân đài loại ngữ, tập II (4-5)

Uỷ ban dịch thuật , Phủ quốc vụ khanh đặc trách Văn hoá

1973

CLSVN 0005

6

Lê Quý Đôn

Vân đài loại ngữ, tập III (q 8-9)

Uỷ ban dịch thuật (19, Phủ quốc vụ khanh đặc trách Văn hoá

1973

C LSVN 0006

7

Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn toàn tập (Tập II)

KHXH, Hà Nội,

1977

CLSVN 0007

8

Phan Đại Doãn

Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử kí toàn thư

Chính trị QG, Hà Nội,

1993

CLSVN 0008

9

Alain GureRReau

Chế độ phong kiến, tập I

Từ liệu khoa lịch sử, Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội

1988

CLSVN 0009

10

Nguyễn Cảnh Thị

Hoan châu ký

Khoa học xã hội Hà Nội

 

CLSVN 0010

11

Lê Mậu Hán

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị Quốc gia

2003

CLSVN 0011

12

Nguyễn Văn  Khánh

Một số vấn đề về trí thức Việt Nam

Lao Động

 

CLSVN 0012

13

Phan Phương Thảo

Chính sách quân điển năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ

Thế giới

2004

CLSVN 0013

14

Đại học quốc gia Hà Nội - Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn Quốc gia

Hội thảo quốc tế về Việt nam học (tóm tắt báo cáo)

Thế giới

 

1998

CLSVN 0014

15

Phạm Đức Thành

Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Nxb Thuận Hoá

2000

CLSVN 0015

16

G. Condominas

Không gian xã hội vùng Đông Nam á

Văn hóa

 

CLSVN 0016

17

Đại học quốc gia Hà Nội

Lê Thánh Thông (1442-1497) con người và sự nghiệp

ĐH quốc gia Hà Nội

1997

CLSVN 0017

18

Alexandre De  Rhodes

Lịch sử vương quốc Đàng ngoài

T/p Hồ Chí Minh

1994

CLSVN 0018

19

Ngô Cao Lãng

Lịch triều tạp kỉ

Khoa học xã hội

1995

CLSVN 0019

20

Trần Quốc Vượng-Hà Văn Tấn

Lịch sử chế độ cộng sản nguyên thuỷ ở Việt Nam.

Giáo dục

1960

CLSVN 0020

21

Trần Quốc Vượng-Hà Văn Tấn

Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam

Hà Nội

1962

CLSVN 0021

22

Insuniu

Luật và xã hội Việt Nam thế kỉ XVII-XVIII

Khoa học xã hội

1994

CLSVN 0022

23

Viện sử học, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Nhà Trần và con người thờiTrần

 

2004

CLSVN 0023

24

Nguyễn Huy Toàn

Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt- Trung

Đà Nẵng

1996

CLSVN 0024

25

Nguyễn Thị Phương Chi

Thái ấp- Điền trang thời Trần (thể kỷ XIII-XIV)

Khoa học xã hội Hà Nôi

2002

CLSVN 0025

26

Lê Kim

Trận Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía

Thanh Niên

1994

CLSVN 0026

27

Nguyễn Quang Ngọc

Cơ cấu xã hội trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam

Chính trị Quốc gia

1998

CLSVN 0027

28

Hội Khoa học Lịch sử

Việt Nam đầu thế kỉ XX qua bưu ảnh xưa

Lao động

2005

CLSVN 0028

29

Trần Quốc Vượng

Việt sử lược

Thuận Hoá

2005

CLSVN 0029

30

GS. Lương Ninh

Vương quốc Phù Nam và lịch sử văn hoá

VHTT

2005

CLSVN 0030

31

Trung Tâm nghiên cứu Hán Nôm

Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch sử phát triển văn hoá dân tộc

TT Nghiên cứu Hán Nôm

1991

CLSVN 0031

32

Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Nghĩ về Thăng Long Hà Nội

Trẻ

2001

CLSVN 0032

33

PGS.TS Phạm Xanh

Hồ Chí Minh Dân tộc và thời đại

CT QG

2002

CLSVN 0033

34

GS.TS Đỗ Huy

Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

CTQG

1997

CLSVN 0034

35

Nhiều tác giả

Làng Dương Lôi với vương triều Lý

Văn hoá Dân tộc

2000

CLSVN 0035

36

Litana

Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế, xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18

Trẻ

1999

CLSVN 0036

37

Đào Duy Anh

 Đất nước Việt Nam qua các đời

VHTT

2002

CLSVN 0037

38

Hà Văn Thư và Trần Hồng Đức

Tóm tắt niên hiểu lịch sử Việt Nam

VHTT

1996

CLSVN 0038

39

Khoa Lịch sử

Thư mục sử học kỷ niêm 35 thành lập khoa Lịch sử

Hà Nội

1991

CLSVN 0039

40

Vụ Bảo tồn bảo tàng

Niên biểu Việt Nam

KHXH

1984

CLSVN 0040

41

Lê Hương

Chân Lạp phong thổ ký

Sài Gòn

1973

CLSVN 0041

42

Nguyễn Thế Anh

Nhập môn phương pháp sử học

Sài Gòn

1974

CLSVN 0042

43

Nguyễn Văn Khánh

Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa

ĐHQG

1999

CLSVN 0043

44

KHXH&NV

Hội thảo 100 năm nghiên cứu và đào  tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam

 

2006

CLSVN 0044

45

Viện sử học

Đô thị cổ Việt Nam

Hà Nội

1989

CLSVN 0045

46

Dohamide Dorohiem

Dân tộc Chàm lược sử

 

1965

CLSVN 0046

47

PGS.PTS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm, PGS.PTS.KTS. Nguyễn Mạnh Thu,

Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng

Nxb Khoa học kỹ thuật

1997

CLSVN 0047

48

Nguyễn Đức Nùng (cb)

Mỹ thuật thời Lý

 

1973

CLSVN 0048

49

Đình Khắc Thuận

Lịch sử triều Mạc qua thư tịch và văn bia

Khoa học xã hội

2001

CLSVN 0049

50

Phan Lạc Tuyên

Lịch sử bang giao Việt Nam - Đông Nam á

 

1993

CLSVN 0050

51

Hiệp hội UNESCO Việt Nam

Hương Sơn nam thiên đệ nhất động

 

1994

CLSVN 0051

52

Sở Văn hóa thông tin Quảng Trị

Quảng Trị 60 năm những chặng đường

Sở văn hoá thông tin Quảng Trị

1990

CLSVN 0052

53

Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Sơn

Lịch sử Đảng bộ xã Yên Sơn (1948-1995) sơ thảo

Xuất bản 1

1996

CLSVN 0053

54

Quang Đạm (Chủ biên), Nguyễn Bá Mão

Bước đầu tìm hiểu Lịch sử huyện Nam Đàn

Ban đồng hương- Huyện Nam Đàn tại Hà Nội

 

CLSVN 0054

55

Lương Duy Tâm

Địa lý - Lịch sử Quảng Bình (sách tham khảo)

Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình

1998

CLSVN 0055

56

UBND tỉnh Bắc Giang

Địa chí Bắc Giang từ điển

Sở Văn hoá Thông tin Bắc Giang

2002

CLSVN 0056

57

Ty Văn hóa Vĩnh Phỳ

Lịch sử Vĩnh Phú

Thông tấn

1975

CLSVN 0057

58

Thành ủy HĐND-UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội 50 năm chiến đấu và phát triển

Thông tấn

2004

CLSVN 0058

59

Nguyễn Sỹ Giác và Vũ Văn Mẫu

Hồng Đức thịên chính thư

Nam Hà

1959

CLSVN 0059

60

Viện Sử học

Đại Nam nhất thống chí - Tập IV

KHXH

1971

CLSVN 0060

61

Ngọc Hồ và Nhất Tôn

Việt Điện U Linh - Tập tục toàn biên

Cửu Long

1992

CLSVN 0061

62

Bùi Duy Tân (chủ biên)

Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan - Tác giả và tác phẩm

Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây

2000

CLSVN 0062

63

UBND thị xã Tam Điệp

Tam Điệp di tích và danh thắng

Tam Điệp

1986

CLSVN 0063

64

Viện Đông Nam Á

Tìm hiểu về văn hoá Thái Lan

Văn hoá

1991

CLSVN 0064

65

Alexandre De Rhodes

Phép giảng 8 ngày

Tủ sách Đại đoàn kết

1993

CLSVN 0065

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com