Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Lịch sử thế giới (Tủ sách của PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung)

 

DANH MỤC SÁCH LỊCH SỬ THẾ GIỚI

TỦ SÁCH CỦA PGS.TS LÂM THỊ MỸ DUNG

 

Stt

Tác giả

Sách                   

Nxb

Năm

Ký hiệu

1

Hars Ingvan Johson

Bức tranh toàn Thuỵ Điển

Chính trị Quốc gia

 

C TG 001

2

Pierre Amiet

Phương Đông thời cổ đại

Thế giới

2004

C TG 002

3

Nguyễn Văn Kim

Chính sách đóng cửa của Nhật Bản trong thời kỳ Tokugawa, Nguyên nhân và hệ quả

Thê giới

2000

C TG 003

4

 

Hàn Quốc lịch sử và văn hoá

Chính trị Quốc gia

1995

C TG 004

5

Phạm Việt Trung, Nguyễn Xuân Kỳ, Đỗ Văn Nhung

Lịch sử Campuchia

ĐH và trung học chuyên nghiệp, HN

1982

C TG 005

6

Phan Hải Linh

Lịch sử trang viên Nhật Bản (Tk XIII - XVI)

Thế giới

2003

C TG 006

7

Nguyễn Gia Phu

Lịch sử Thế giới trung đại

Trung học chuyên nghiệp

1984

C TG 007

8

Lương Ninh

Lịch sử trung đại thế giới

Đại học và Trung học chuyên nghiệp

1984

C TG 008

9

Uỷ ban quốc tề về lịch sử phát triển văn hoá và khoa học nhân loại

Lịch sử văn minh nhân loại thời tiền sử

Nxb VHTT

2001

C TG 009

10

F. Ia. Pôlianxki

Lịch sử kinh tế các nước (ngoài Liên Xô). Thời đại phong kiến

Khoa học xã hội

1978

C TG 010

11

F. Ia. Pôlianxki

Lịch sử kinh tế các nước (ngoài Liên Xô). Thời kì Đế quốc chủ nghĩa

Khoa học xã hội

1978

C TG 011

12

Nguyễn Văn Kim

Nhật Bản với Chấu Á những mỗi liên hệ lịch sử và chuyển biến kinh tế xã hội

Đại học Quốc gia Hà Nội

2003

C TG 012

13

Ginal Barnes

Trung Quốc - Triều Tiên - Nhận Bản, đỉnh cao Văn minh Đông Á

NXB Tổng hợp Hồ Chí Minh

2004

C TG 013

14

Nguyễn Văn Hồng, Vũ Dương Ninh, Nguyễn Mai Bạch Tuyết

Lịch sử cận đại thế giới II

ĐH trung học & Chuyên nghiệp

1967

C TG 014

15

Janahalral Nehru

Phát hiện Ấn Độ (Tập II)

Văn học

1990

C TG 015

16

Janahalral Nehru

Phát hiện Ấn Độ (Tập III)

Văn học

1990

C TG 016

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com