Home
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Ngôn ngữ học (Tủ sách của bảo tàng nhân học)

 

DANH MỤC SÁCH NGÔN NGỮ - VĂN HỌC

TỦ SÁCH CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC

 

Stt

Tác giả

Sách

Nxb

 

Kí hiệu

1

Phan Văn Các (chủ biên)

Giáo trình Hán Nôm II

Giáo dục

1985

VAH: 0001

2

Cao Huy Đỉnh và Phạm Thủy Ba (dịch)

Mahabharata cùng với Chí tôn ca

Văn học

2004

VAH: 0002

3

Trường ĐHKHXH

Một số vấn đề  về lý luận và lịch sử văn học

Đại học Quốc gia Hà Nội

2002

VAH: 0003

4

Hoàng Văn Bổn

Những tác phẩm tiêu biểu - Tập 1 Tiểu thuyết

Tổng hợp Đồng Nai

2005

VAH: 0004

5

Hoàng Văn Bổn

Những tác phẩm tiêu biểu - Tập 2, Ký - Hồi ký

Tổng hợp Đồng Nai

2005

VAH: 0005

6

Văn học ấn Độ

RamayanaI

Văn học, Hà Nội

1988

VAH: 0006

7

Văn học ấn Độ

Ramayana II

Văn học

1988

VAH: 0007

8

Văn học ấn Độ

Ramayana III

Văn học

1988

VAH: 0008

9

Bùi Văn Nguyên

Thơ Quốc âm Nguyễn Trãi

Giáo dục

1994

VAH: 0009

10

Sở VHTT – TT Gia Lai

Văn học dân gian Gia Lai

Pleiku

1996

VAH: 0010

11

Đình Hy

Từ biển lên ngàn

Văn học nghệ thuật Thuận Hải

1990

VAH: 0011

12

Nguyễn Bá Thành

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

ĐH Quốc gia Hà Nội

2006

VAH: 0012

13

Nguyễn Bá Thành

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

ĐH Quốc gia Hà Nội

2006

VAH: 0013

14

Nguyễn Bá Thành

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

Đại học Quốc gia Hà Nội

2006

VAH: 0014

15

Nhiều tác giả

Nghiên cứu văn học Việt Nam: Những khả năng và thách thức

Nxb Thế giới

2008

VAH: 0015

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com