Home Thư viện Danh mục băng, đĩa hình
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Danh mục CD hỗ trợ dạy học - Khảo cổ học

TT
Tác giả
Tên tài liệu
Kí hiệu
Ghi chú
1.       
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Bí mật những con tàu đắm
KC 001
VCD
2.       
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Bí mật về những ngôi mộ Hán (Disc1/2)
KC 002
VCD
3.       
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Bí mật về những ngôi mộ Hán (Disc2/2)
KC 003
VCD
4.       
Bộ Văn hoá - Thông tin
Cục Di sản Văn hoá
Cổ Vật Việt Nam
KC 004
2005
CDR
5.       
L. Bondioli & R. Macchiarelli
Digital Archives of Human Paleobiology 1
KC 005
1998
VCD
6.       
Hãng Phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
Gốm Lái Thiêu
KC 006
VCD
7.       
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Hành trình gốm (Disc1/2)
KC 007
VCD
8.       
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Hành trình gốm (Disc2/2)
KC 008
VCD
9.       
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Hành trình chữ Việt (Disc1/2)
KC 009
VCD
10.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Hành trình chữ Việt (Disc2/2)
KC 010
VCD
11.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Kinh Thành Huế và V­ương Triều Nguyễn (Disc1/4)
KC 011
VCD
12.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Kinh Thành Huế và V­ương Triều Nguyễn (Disc2/4)
KC 012
VCD
13.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Kinh Thành Huế và V­ương Triều Nguyễn (Disc3/4)
KC 013
VCD
14.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Kinh Thành Huế và V­ương Triều Nguyễn (Disc4/4)
KC 014
VCD
15.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Không gian Đông Sơn (Disc1/2)
KC 015
VCD
16.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Không gian Đông Sơn (Disc2/2)
KC 016
VCD
17.  
 
Linh địa Mẫu Sơn
KC 017
VCD
18.  
 
Linh địa Mẫu Sơn
KC 018
VCD
19.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Nho giáo
KC 019
VCD
20.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những câu chuyện của ngư­ời Tà Ôi (Disc1/3)
KC 020
VCD
21.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những câu chuyện của ngư­ời Tà Ôi (Disc2/3)
KC 021
VCD
22.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những câu chuyện của ngư­ời Tà Ôi (Disc3/3)
KC 022
VCD
23.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những thương cảng trong lịch sử Việt Nam (Disc1/5)
KC 023
VCD
24.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những thương cảng trong lịch sử Việt Nam (Disc2/5)
KC 024
VCD
25.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những thương cảng trong lịch sử Việt Nam (Disc3/5)
KC 025
VCD
26.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những thương cảng trong lịch sử Việt Nam (Disc4/5)
KC 026
VCD
27.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Những thương cảng trong lịch sử Việt Nam (Disc5/5)
KC 027
VCD
28.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Văn minh lúa n­ước
KC 028
VCD
29.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Vũ khí Việt (Phần 1, 2)
KC 029
VCD
30.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Vũ khí Việt (Phần 3, 4)
KC 030
VCD
31.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Vũ khí Việt (Phần 5, 6)
KC 031
VCD
32.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
Vũ khí Việt (Phần 7, 8)
KC 032
VCD
33.  
 
Watphu Champasak
Lao Heritag World Heritag
KC 033
VCD
34.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
 Văn hoá Chămpa
KC 034
VCD
Mất???
35.  
Phòng Phim Tài liệu Khoa học
Ban Khoa giáo - Đài THVN
 Văn hoá Sa Huỳnh
KC 035
VCD
Mất???

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com