Home Thư viện Danh mục sách ngoại văn
Thứ hai, 03-08-2020   
     
Russian

 

RUSSIA (sách tiếng Nga)

 

TT

Author

Name book

Puplish

Code

1

 

Paccka3bl cobetckuz-ucateaeu

 

NNR 0001

2

Nahapesss

NupuHcozaehne yeaobeka obưectba

 

NNR 0002

3

 

Apebhonhanncka Unbnan3aunr

 

NNR 0003

4

 

Bonpocbi Teopnn Apxeoaornn n apeben nctopnn

 

NNR 0004

5

 

Haa Kbaapaton Packona

 

NNR 0005

6

 

Ectectbehho Hayyhbie Metoabi B apxeoaotnn

 

NNR 0006

7

 

Huyền tích và huyền thoại

 

NNR 0007

8

 

Văn hóa phục hưng

 

NNR 0008

9

 

Lịch sử thế giới cổ đại

 

NNR 0009

10

 

Lịch sử thế giới cổ đại

 

NNR 0010

11

 

Làng cư trú ở Nam Chec

 

NNR 0011

12

 

Bảo tàng và di tích văn hóa tịa làng cư trú cổ ở Namched

 

NNR 0012

13

 

Con người sự tiến hóa và một số vấn đề lý thuyết

 

NNR 0013

14

 

Lịch sử ngoại giao và quan hệ quốc tế

 

NNR 0014

15

 

Noapbibhả ảeteabhoctb maonctob

 

NNR 0015

16

 

Ncnoab3obahne Metoaob ectectbehhbiz hayk  apxeoaornn

 

NNR 0016

17

 

Phật giáo và vai trò của nó trong đời sống xã hội các nước

 

NNR 0017

18

 

Nctỏpn Nepbobbithoto obưectba

 

NNR 0018

19

 

Ectectbehhohayyhble Metoabl b Apxeoarnn

Phuong phap khoa hoc tu nhien trong khao co

 

NNR 0019

20

 

Phong tục tập quán của các dân tộc

 

NNR 0020

21

 

Kpnbaoa Gpebhu Kyamypu

 

NNR 0021

22

 

Kntanckar Apxeoaornr

 

NNR 0022

23

 

Apxeaoarnr Behrpnn

 

NNR 0023

24

 

Lich su co dai Phuong Dong

 

NNR 0024

25

 

Kepamnke Heoantnyecknx kyabtyp Victitgiri Jbtar

 

NNR 0025

26

 

Apxeorornr 3abaagib voibvu

 

NNR 0026

27

 

Hekpona Om Kbchama Opoh3oba Enoxa npu Copcoa Aomck

 

NNR 0027

28

 

Apebhenmar metarryprnr ypara n noboawbr

 

NNR 0028

29

 

Ropho neao n metaaayprnr bapebhenwem boatapnn

 

NNR 0029

30

 

Nctopnr iincbma

 

NNR0030

31

 

U3kycmbo

 

NNR 0031

32

 

Apebhhe Kyabtybi Kntar Narorht, Heorht Enoxxa Metarra

 

NNR 0032

33

 

3heoant CCP

 

NNR 0033

34

 

Boctoyhbie Carbrhe B VI –XIII

 

NNR 0034

35

 

3noxa Opoh3bi Aechoh Noaocbi CCCP

 

NNR 0035

36

 

Apebhenwne Rocyaptba Kabka3an Cpeaneh A3nn

 

NNR 0036

37

 

Apebhrr Pycb Topob 3aMok

 

NNR 0037

38

 

#noxa OpohH3bi Nechoh NoaocBi CCCP

 

NNR 0038

 

 

 

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com