Home Thư viện Danh mục sách ngoại văn
Thứ hai, 03-08-2020   
     
Korean

KOREA (sách tiếng Hàn Quốc)


TT

Author

Name book

Puplish

Code

1

Jang Gwan-li

Khai quật KCH thời kỳ đá cũ tại tỉnh Jin - Cheon, Hàn Quốc

Báo cáo Kq KCH 12/2002 Đại học Trung Bắc

NNK 0001

2

 

Di tích động Ngọ Đài, Thượng Châu

Báo cáo điều tra KCH số 41/ 2004

Viện Nghiên cứu Văn hóa Trung ương

NNK 0002

3

 

Di tích Hạ Gia Đẳng Lý, Hoa Thành

Báo cáo điều tra KCH số 42/ 2004

Viện Nghiên cứu Văn hóa Trung ương

NNK 0003

4

 

Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất:

Nông nghiệp tiền sử ở Châu Á và lúa nước

Số 12/ 2002.

Bảo tàng, Đại học Trung Bắc

NNK 0004

5

The National Museum of Korea

Các văn hóa cổ ở Nang Nang, Hàn Quốc

 

NNK 0005

6

 

Hội thảo quốc tế quan hệ 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc

 

NNK 0006

7

Yi Seonbox, Lee Jun-Jeong và Kim Seong-Nam

Niên đại văn hoá Hoà Bình ở Việt Nam – Di tích Hang Chổ

8.2005

NNK 0007

8

Yi Seonbox, Lee Jun-Jeong và Kim Seong-Nam

Vài ý kiến về niên đại văn hoá Hoà Bình ở Việt Nam

8.2005

NNK 0008

9

Yi Seonbox, Lee Jun-Jeong và tác giả khác

Xem xét về kỹ thuật chế tác đá văn hoá Hoà Bình

(Sự quan tâm qua nguồn tư liệu Hang Chổ -Việt Nam)

12.2005

NNK 0009

10

Yi Seonbox, Lee Jun-Jeong

Xem xét về kỹ thuật chế tác đá văn hoá Hoà Bình

(Sự quan tâm qua nguồn tư liệu Hang Chổ -Việt Nam)

12.2005

NNK 0010

11

Korean Culture & Tourism Policy Institute

Korea & Asia

9.2006

NNK 0011

12

National Museum of Korea

Hou Tomb and Eunyeong Tomb  (Commemorating the 60th anniverary of the excavation symposium)

5.2006

NNK 0012

13

National Museum of Korea

Treasure from the Korean Central  History Museum, Pyongyang

 

NNK 0013

14

Research Centre of Dolmens in Northeast Asia

Dolmens

2006

NNK 0014

15

Research Centre of Dolmens in Northeast Asia, Young- moon Lee

The World Heritage: Hwasun Dolmens

2006

NNK 0015

16

Research Centre of Dolmens in Northeast Asia, Young- moon Lee

The World Heritage: Hwasun Dolmens

2006

NNK 0016

17

Byung – mo Kim

Megalithic Culture in Asia

2009

NNK 0017

18

Byung – mo Kim

Megalithic Culture in Asia

2009

NNK 0018

19

Byung – mo Kim

Megalithic Culture in Asia

2009

NNK 0019

20

Lee Young Mul

Hàn Quốc: Cự thạch mộ Xã hội nghiên cứu

2002

NNK 0020

21

 

Cự Thạch và Văn hoá Cự thạch trên thế giơí

2004

NNK 0021

22

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0022

23

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0023

24

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0024

25

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0025

26

 

Phương pháp vẽ Di vật Khảo cổ học

2003

NNK 0026

27

National Museum of Korea

100 Hightlights

 

NNK 0027

28

Korea Foundation

Fragrance of Korea: The Ancient Gilt – Bronze Incense Burner of Baekje

2006

NNK 0028

29

Lee Young Mul

Hàn Quốc: Cự thạch mộ Xã hội nghiên cứu

2002

NNK 0029

30

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0030

31

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0031

32

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0032

33

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0033

34

Kim – Young Mo

KOREA INSTITUTE OF HERITAGE since 2004

2009

NNK 0034

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com