Home Giới thiệu Sưu tập hiện vật và mẫu vật
Thứ tư, 12-08-2020   
     
Hiện vật Giai đoạn 10 thế kỳ đầu Công nguyên

HIỆN VẬT GIAI ĐOẠN 10 THẾ KỶ ĐẦU CÔNG NGUYÊN

             Mười thế kỷ đầu Công nguyên là giai đoạn đầu tranh chống lại ách thống trị tàn bạo, thâm độc kéo dài nhiều thế kỷ của quân xâm lược phong kiến phương Bắc. Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đất nước ta bước vào một kỷ nguyên độc lập, tự chủ, phát triển. Mở đầu thời kỳ này là các triều đại Ngô, Đinh và Tiền Lê (nửa sau tk 10). Đây là các triều đại phong kiến đã góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

            Sưu tập hiện vật giai đoạn này của Bảo tàng Nhân học gồm nhiều hiện vật và mẫu vật (mảnh) khá phong phú về loại hình và chất liệu. Những hiện vật này được cán bộ, sinh viên Nhà trường sưu tầm bằng nhiều hình thức, trong đó có một số hiện vật được sưu tầm trong quá trình khảo sát, khai quật ở các di tích như: Núi Sen, Tuần Châu, thành Luy Lâu, thành Cổ Loa, Hoa Lâm Viên, Đầu Vè, Bến Long Tửu.....Một số loại hình hiện vật tiêu biểu như: trống chậu, bình đầm xoè, bình hình lợn, ấm đầu gà, mô hình nhà, gạch có trang trí, gạch “Giang Tây quân”, ngói trang trí mặt hề ....

 

 

Một vài hình ảnh hiện vật Giai đoạn 10 thế kỳ đầu công nguyên
 alt  alt  alt
 alt  alt  alt
 alt  alt
alt

alt

Bình nước hình con lợn (Đông Hán)

alt

Ấm đầu gà (TK V- VI)

alt

Ấm gốm men (TK 9- 10)

alt

  

alt

 Ấm sành

alt

Chân đèn (TK I- III)

 

alt

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]