Home Giới thiệu Sưu tập hiện vật và mẫu vật
Chủ nhật, 24-01-2021   
     
Thời Lê, Mạc, Lê Trung Hưng (TK XV – XVIII)

 THỜI LÊ, MẠC, LÊ TRUNG HƯNG (TK XV – XVIII)

            Sau 10 năm trường kỳ kháng chiến chống quân Minh, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của nhân dân ta do Lê Lợi lãnh đạo đã giành được thắng lợi, nền độc lập dân tộc được khôi phục. Triều Lê Sơ ra đời, đã thực thi nhiều chính sách cải cách để phát triển đất nước. Nhìn chung dưới các triều đại Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng nền kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển đạt được nhiều thành tưu. Bên cạnh sự phát triển của nông nghiệp, các ngành nghề thủ công, hoạt động giao thương được phát triển mạnh mẽ.
 
            Các sưu tập hiện vật ở Bảo tàng Nhân học gồm nhiều loại như đồ gốm, đồ đồng, đồ gỗ, đồ thủy tinh, vật liệu kiến trúc, đồ sắt....Đa số những hiện vật này được thu thập trong quá trình khảo sát, khai quật ở các di tích ở Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hoá...như di tích Xóm Trại Gốm, Gò Guất - Thái Lai, Đầu Vè, Chu Đậu, Hợp Lễ, Ngói, Cậy, thương cảng Hội An, thương cảng Vân Đồn, Lam Kinh...Ngoài sưu tập hiện vật, Bảo tàng Nhân học còn lưu giữ nhiều thác bản văn bia, bản dập trang trí kiến trúc có giá trị mỹ thuật cao...Các hiện vật tiêu biểu như trống đồng, gương đồng, bình tỳ bà, gạch có trang trí rồng, lư hương , trang trí kiến trúc ở đình Lỗ Hạnh....

Một vài hình ảnh hiện vật Thời Lê, Mạc, Lê Trung Hưng (TK XV – XVIII)
 alt  alt  alt
 alt  alt  alt
   

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]