Home Giới thiệu Sưu tập hiện vật và mẫu vật
Chủ nhật, 24-01-2021   
     
Triều Nguyễn (TK XIX – nửa đầu TK XX)

 TRIỀU NGUYỄN(TK XIX – nửa đầu TK XX)

            Triều Nguyễn được thành lập năm 1802 và tồn tại đến năm 1945. Đây là thời kỳ tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, nền kinh tê, văn hoá, xã hội vẫn có bước phát triển. Sưu tập hiện vật thời Nguyễn ở Bảo tàng tuy số lượng không nhiều nhưng có giá trị cao khi tìm hiểu về lịch sử thời Nguyễn gồm sắc phong, thác bản văn bia, bàn dập trang trí kiến trúc, tiền đồng, tượng Phật bằng gỗ, hòm gỗ Khảm trai, hộp bằng đồng khảm bạc, nghiêm mực đá trang trí rồng, ống bút bằng gỗ, bình vôi gốm, bia đá…

Một vài hình ảnh hiện vật Triều Nguyễn (TK XIX – nửa đầu TK XX)
alt alt alt
     
   

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]