Home Giới thiệu Khái quát về Bảo tàng
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Sưu tập công cụ sản xuất nông nghiệp và dụng cụ săn bắn, hái lượm

SƯU TẬP CÔNG CỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DỤNG CỤ SĂN BẮN HÁI LƯỢM

           Tiếp tục truyền thông công cụ sản xuất bằng đồ đá và đồ đồng, khi đồ sắt xuất hiện đã tạo cơ sở cho các loại công cụ sắt phát triển hơn cả về loại hình lẫn kỹ thuật chế tác.
            Với sự ra đời của cái cuốc, cái cày lưỡi bằng sắt và các loại công cụ chặt như dao, rìu, liềm, hái, mai, thuổng....hệ thống công cụ sản xuất của các dân tộc Việt Nam càng có giá trị tốt hơn, ích lợi, thuận tiện hơn, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.
 
            Ngoài các loại hình công cụ sản xuất nông nghiệp nhiều loại công cụ phục vụ cho việc săn bắn hái lượm như các loại bẫy bắt thú rừng, các loại đơm, đó, lưới đánh bắt cá .....cũng được phát triển phong phú,tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả hơn cho việc kiếm ăn, đặc biệt là đối với các dân tộc thiểu số.

            Ngoài ra, phục vụ cho việc vận chuyển còn có các loại quang gánh của người Việt, bung (dậu) của người Tày, Nùng, Thái, gùi của người Hmông, Dao, Hà Nhì, Xá Phó, các dân tộc Tây Nguyên, đồ đeo hông như cái “ếp” ( k đếp) “kè đè” của người Thái, cái “đăng” ( k dăng) của người Mường, các loại túi vải của nhiều dân tộc, “tay” (bao) của người Tày, người Thái, người Việt. Các loại hình công cụ sản xuât ở trên đang được trưng bày tại Bảo tàng Nhân học

Một vài hình ảnh hiện vật về Sưu tập công cụ sản xuất nông nghiệp và dụng cụ săn bắn, hái lượm
 alt  alt  alt
 alt  alt  
     
     

 
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]