Home Giới thiệu Khái quát về Bảo tàng
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Sưu tập hiện vật liên quan đến nghề Thủ Công Truyền Thống

SƯU TẬP HIỆN VẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG

         Trên cơ sở nền sản xuất nông nghiệp phát triển, các nghề thủ công truyền thống cũng phát triển mạnh. Tuy là các nghề thủ công gia đình nhưng nhiều nghề cũng đủ sức tự cung cấp phục vụ đắc lực cho đời sống các dân tộc.
            Tiêu biểu cho các nghề đó là nghề dệt vải bông, vải đay, tơ tằm, nghề đan lát, nghề gốm nghề mộc....khá phổ biến và phát triển ở nhiều dân tộc tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích cho đời sống hàng ngày cùng với những công cụ sản xuất trong quá trình này.
            Ngoài ra, các nghề thủ công truyền thống còn sản xuất ra nhiều sản phẩm cần thiết để trao đổi, buôn bán giữa các dân tộc. Hiện nay, nhiều nghề thủ công truyền thống đã tao. ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị kinh tế cao trở thành hàng hoá xuất khẩu. Trong đó có các nghề mây tre đan, nghề mộc mỹ nghệ, nghề gốm, nghề dệt lụa, dệt, thêu thổ cẩm...
            Có thể nói, các nghề thủ cồn truyên thống là thế mạnh của các dân tộc Việt Nam, nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay của đất nước.
            Sưu tập hiện vật liên quan đến các nghề thủ công truyền thống ở Bảo tàng Nhân học gồm: sưu tập dụng cụ đúc đồng của làng nghề đúc đồng Ngũ Xá, sưu tập dụng cụ làm tranh của làng trang Đông Hồ (Bắc Ninh) và làng tranh Hàng Trống (Hà Nội), sưu tập dụng cụ làm gốm của làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), sưu tập dụng cụ dệt của người Thái, Mường….

Một vài hình ảnh hiện vật liên quan đến Nghề thủ công truyền thống
 alt  alt
   
   
   

 
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]