Home Giới thiệu Khái quát về Bảo tàng
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Sưu tập hiện vật liên quan đến các nghi lễ, lễ hội

SƯU TẬP HIỆN VẬT LIÊN QUAN ĐẾN LỄ HỘI - TÂM LINH

 
Với nền sản xuất nông nghiệp truyền thống như canh tác ruộng nước, nương rẫy và săn bắn hái lượm, tín ngưỡng phổ biến và quan trọng của các dân tộc Việt Nam là tín ngưỡng vạn vật hữu linh (đa thần giáo). Từ đó, nhiều hoạt động văn hoá tinh thần của các dân tộc Việt nam cùng phát triển khá phong phú, đa dạng và độc đáo.
            Trong dó, các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng cầu mùa là nổi trội nhất. Nhiều cuộc thờ cúng lễ hội diễn ra quanh nam đều cầu mong sự phong đăng hoà cốc, người an, vật thịnh, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đó là các lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội Đâm trâu của nhiều dân tộc ở Tây Nguyên, lễ hội Lồng tồng của người tày, Nùng, lễ hội Séc bùa của người Mường, lễ hội Khô già già của người Hà Nhì, lễ Cấp sắc, lễ Nhảy lửa của người Dao, lễ hội Gầu Tào, Sải Sán của người Hmông, lễ hội Mừng mùa măng mọc của người Khơ Mú, Xinh Mun, lễ Kin Pang của người Kháng, lễ hội Xên bản, Xên mường của người Thái, hội đình, hội chùa..của người Việt..
            Tất cả những lễ hội đó vừa mang ý nghĩa cầu mùa vừa là những dịp sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của cộng đồng. Ngoài ra còn có một số công cụ xem ngày tháng (cách tính lịch - thẻ tre) của người Mường, người Hà Nhì,người Dao....
            Hiện nay Bảo tàng Nhân học đã sưu tập được nhiều hiện vật liên quan đến hoạt động văn hoá tinh thần của các dân tộc, trong đó có một số hiện vật rất tiêu biểu như: trang phục và dụng cụ của thầy cúng Dao, trang phục dùng trong dịp tang ma của phụ nữ Mường, tranh thờ Hàng trống (Việt), sách thầy cúng, tượng nhà Mồ Tây Nguyên, con rối Tây Nguyên, các loại trang sức, nhạc cụ dùng trong các dịp lễ hội….

Một vài hình ảnh hiện vật về Sưu tập hiện vật Lễ Hội - Tâm Linh
 alt  alt  alt

 alt

Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ)

   
     
     

 
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]