Home Giới thiệu Khái quát về Bảo tàng
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Các loại nhạc cụ truyền thống

SƯU TẬP HIỆN VẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LOẠI NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

Hệ thống nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt nam rất phong phú, đa dạng, gồm đủ các loại.
-          Bộ gõ: gồm các bộ cồng chiêng Mường, Tây Nguyên, Thái, đàn tơ rưng Tây Nguyên, các loại trống của người Việt và một số dân tộc khác, cái Đuống của người Mường, người tày, người Thái, trống nhỏ của người Sila...
-          Bộ hơi: gồm các loại sáo dài, ngắn, khèn của người Thái, người Mường, người Hmông, sáo thổi bằng mũi “tu huýt” của người Xá Phó, kèn đồng của người Việt, người Dao, người Phù Lá, người Khơme...
-          Bộ dây: gồm đàn bầu, đàn đáy, nhị, đàn nguyệt, đần tam thập lục....của người Việt, đàn tính của người Tày, người Thái, đàn 4 dây của người Hà Nhì...
-          Bộ lắc: các loại chuông múa Thái, hát Then Tày, chuông cúng ma của người Hmông, người Dao, người Mường, vòng sắt lắc xu của người Dao, người Pà Thẻn, cho đến âm thanh giỗ ống nước, bó đũa xuống sàn.....đều tạo ra các nhạc điệu rộn rã, vui vẻ của người Khơ Mú , người Mường, người thái...
 Những nhạc khí đó có khi được đệm cho lời cúng bài mo, có khi lại được sử dụng cho sinh hoạt văn nghệ múa hát trong đời sống các dân tộc Việt Nam.
Bảo tàng Nhân học lưu giữ và trưng bày một số loại nhạc cụ của các dân tộc như đàn tính của người Tày, bộ cồng chiêng của người Mường (Hòa Bình), đàn đá Tây Nguyên, đàn tơ rưng của người Bana, sáo Thái, đàn Khưm Thum của người Khơ Me, trống Paranưng của người Chăm, nhị của người Việt….

 

Một vài hình ảnh hiện vật liên quan đến các loại Nhạc cụ truyền thống

 alt

Đàn TRưng Tây Nguyên

 alt  alt

 alt

Đàn tính người Tày

 alt

Đàn nhị sừng trâu, Mường, Hòa Bình

alt

Cồng chiêng Mường, Hòa Bình

 

     
     

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]