Home Nghiên cứu - Đào tạo Hoạt động đào tạo
Chủ nhật, 24-01-2021   
     
Thuyết trình

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI BẢO TÀNG NHÂN HỌC

- Thuyết trình

 Tổ chức thuyết trình về Khảo cổ học và Nhân học. Trong năm 2009, Bảo tàng Nhân học, Bộ môn Nhân học phối hợp với một số cơ quan khác tổ chức 10 buổi thuyết trình nhằm giới thiệu các phương pháp nghiên cứu cũng như một só thành tựu nổi bật trong nghiên cứu Khảo cổ và Nhân học. Đã có khoảng 400 cán bộ, học viên, sinh viên tham dự các buổi thuyết trình này. Tổ chức các buổi thuyết trình khoa học sẽ được Bảo tàng tổ chức thành hoạt động thường xuyên, thông qua đó cập nhật cho cán bộ, sinh viên những phương pháp, thành tựu nghiên cứu mới trong nghiên cứu Khảo cổ, Nhân học, Văn hoá ở Việt Nam và khu vực.
 

 Chương trình giảng dạy và thuyết trình tại BTNH

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu sâu về các vấn đề, BTNH còn tổ chức thuyết trình tại tầng 3 của Bảo tàng.

       Thuyết trình về:           Khảo cổ học và lịch sử    và     Dân tộc học và văn hoá Việt Nam
 

 Khảo cổ học và lịch sử        Dân tộc học và Văn hoá Việt Nam
1 Các ngành nghề thủ công truyền thống thời Tiền Sơ sử ở Việt Nam 1  Các công cụ sản xuất nông nghiệp - kĩ thuật sản xuất nông nghiệp
2 Văn hoá Đông Sơn 2  Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam
3 Trống đồng ở Việt Nam và Đông Nam Á  3  Trang phục các dân tộc Việt Nam
4 Gốm cổ Việt Nam 4  Nhạc cụ truyền thống                              
5 Mối liên hệ giữa nghề dệt vải thời Tiền Đông Sơn và Đông Sơn với nghề dệt vải của một số dân tộc ở Việt Nam 5  Tìm hiểu về cách thức học tập của Nho sĩ
6 Nghề đúc đồng ở Việt Nam    
7 Các hình thức táng thức cổ ở Việt Nam    
8 Đồ trang sức giai đoạn Tiền Sơ sử và giai đoạn lịch sử  ở Việt Nam    
9 Nông cụ thời Tiền Sơ sử ở Việt Nam    
10 Vũ khí thời Tiền Sơ sử ở Việt Nam    

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]