Home Phòng trưng bày Trưng bày mở
Chủ nhật, 24-01-2021   
     
Trưng bầy đặc biệt

TRƯNG BẦY ĐẶC BIỆT (TRƯNG BẦY MỞ) 
                   Tham quan nghiên cứu và phân tích mẫu vật 

  

Sưu tập hiện vật và những tài liệu liên quan của BTNH dùng phục vụ cho việc dạy học, nghiên cứu, công bố, trưng bày, phục dựng và sáng tạo nghệ thuật. Do tính chất nhạy cảm của nhiều loại chất liệu đối với sự thay đổi của điều kiện môi trường bên ngoài nên việc tiếp xúc với những hiện vật cần được tuân thủ theo những quy định của bảo tàng và phải được đặt dưới sự giám sát của các nhà chuyên môn. Sinh viên và nhà nghiên cứu có nhu cầu làm việc với hiện vật Bảo tàng cần liên hệ trước với cán bộ của Bảo tàng để thu xếp ngày giờ làm việc và cần thực hiện đầy đủ những quy định và quy chế của BTNH.
Hiện nay, BTNH đã xây dựng và đưa vào khai thác một số sưu tập mở sau (những sưu tập này cũng vẫn đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện):
1.                           Sưu tập mẫu hiện vật mẫu loại hình miệng và hoa văn gốm Phùng Nguyên - Đồng Đậu – Gò Mun – Đông Sơn.
2.                             Sưu tập mẫu hiện vật loại hình và chất liệu công cụ và trang sức đá Phùng Nguyên - Đồng Đậu – Gò Mun.
3.                             Sưu tập mẫu hiện vật loại hình và chất liệu công cụ đá văn hoá Hoà Bình.
4.                             Sưu tập mẫu hiện vật gốm văn hoá Sa Huỳnh
5.                             Sưu tập mẫu hiện vật gốm Chăm (giai đoạn sớm thế kỷ 1- 4 và giai đoạn từ thế kỷ 5-10).
6.                             Sưu tập hiện vật gốm sứ thời Trần, thời Lê

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]