Home Thư viện Danh mục sách ngoại văn
Thứ hai, 28-09-2020   
     
Chinese

 

CHINESE (sách tiếng Trung Quốc)

 

TT

Tác giả

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm

Ký hiệu

 

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

Tập báo cáo điền dã Khảo cổ học Trung Quốc:

Mộ Hán ở Quảng Châu, quyển hạ.

 

1981

NNC 0001

 

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

Tập báo cáo điền dã Khảo cổ học Trung Quốc:

Mộ Hán ở Quảng Châu, quyển Thượng.

 

 

NNC 0002

 

Bảo tàng Quảng Châu & Đại học Trung văn Hồng Kông

Di vật Khảo cổ học trong mộ Hán tại Quảng Châu và Hồng Kông

 

1983-1984

NNC 0003

 

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

Mộ điền ở Thiên Tử Miếu huyện Trình Cống, tỉnh Vân Nam

Tạp chí Khảo cổ học Trung Quốc: số 4/1985

 

 

NNC 0004

 

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

Di chỉ TháI Nguyên Từ và Ma Bàn Địa ở huyện Vĩnh Nhân, Vân Nam, Trung Quốc

 

 

NNC 0005

 

 

Tạp chí Văn vật số 7, 2003

 

 

NNC 0006

 

Cục Văn hóa và Hành chính Trung Hoa

Bảo thiên linh vật

Quốc lập quốc phụ quân

 

NNC 0007

 

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

Tập báo cáo điền dã Khảo cổ học Trung Quốc:

Năm 1959: Công trường Khảo cổ học tại Hoàng Hà

Suối Miếu Để và cầu Tam Lý

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

 

NNC 0008

 

Hà Lâm

Giám định tiền tệ

Lam Thiên – Bắc Kinh

2004

NNC 0009

 

Bảo tàng Tây Tạng

Sưu tập đồ ngọc Nguyên Minh Thanh tại Bảo tàng Tây Tạng

Văn vật Thượng Hải

2005

NNC 0010

 

Viện Khảo cổ học Trung Quốc

Sổ tay công tác khảo cổ

Văn vật Bắc Kinh

 

NNC 0011

 

 

Thập tam lăng nhà Minh - di sản văn hoá thế giới

Bắc Kinh

2003

NNC 0012

 

Sở Nghiên cứu Văn vật Trung Quốc

70 năm Sở nghiên cứu văn vật Trung Quốc (1935-2005)

Văn vật Bắc Kinh

2005

NNC 0013

 

 

Archaeology Museum CCAA

Archaeology and Art

 

NNC 0014

 

Hoàng Miểu Chương

Nam Việt Quốc

Nhân dân Quảng Đông

 

NNC 0015

 

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com