Home Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện Sinh viên Khoa Di sản Văn hóa đến thực tập tại Bảo tàng Nhân học
Thứ sáu, 26-02-2021   
     
Sinh viên Khoa Di sản Văn hóa đến thực tập tại Bảo tàng Nhân học

 

alt

 Căn cứ theo quyết định số 483/QĐ - ĐHVHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc thực tập của sinh viên Khoa Di sản Văn hóa. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc Bảo tàng Nhân học cùng với Ban chủ nhiệm Khoa Di sản Văn hóa, hàng năm Bảo tàng Nhân học đón nhận các em sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 Khoa Di sản Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đến thực tập và nghiên cứu. Là một trong những đơn vị có nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Nhân học là nơi đáp ứng được đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ hướng dẫn phù hợp với nội dung công việc của sinh viên đến thực tập. Căn cứ theo chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học, Khoa Di sản Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với mục đích tăng cường hiểu biết thực tế về các khâu công tác nghiệp vụ của bảo tàng, sinh viên được áp dụng những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tiễn, bước đầu làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các Bảo tàng, các Ban quản lý di tích, các Viện và Trung tâm nghiên cứu văn hóa. Khi đến thực tập tại Bảo tàng Nhân học sinh viên được tham gia thực tập những công việc sau:

1. Nghiên cứu, lập đề cương sưu tầm hiện vật; Tham gia khảo sát, sưu tầm điền dã tại thực tế; Lập/viết hồ sơ hiện vật (hồ sơ khoa học pháp lý) cho các hiện vật trong quá trình sưu tầm.

2. Đăng ký hiện vật, vào sổ kiểm kê hiện vật của bảo tàng, viết phiếu hiện vật, nhập thông tin hiện vật để quản lý hiện vật, đánh số liệu cho hiện vật bảo tàng.

3. Đối với khâu công tác bảo quản hiện vật sinh viên có thể tham gia vào quy trình bảo quản phòng ngừa và tiếp cận bảo quản trị liệu với từng loại hiện vật khác nhau.

4. Khảo sát, kiểm kê, lập hồ sơ di tích, tham gia vào các chuyến đi khảo sát thực tế tại di tích cùng các cán bộ chuyên môn.

5. Ngoài những công việc nêu trên, tùy thuộc vào cơ sở thực tập, sinh viên bước đầu cũng có thể tiếp cận làm quen với khâu công tác trưng bày, công tác giáo dục tuyên truyền trong bảo tàng và tham gia hướng dẫn.

Ngoài những khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ, sinh viên có một môi trường thuận lợi để rèn luyện các kỹ năng mềm. Đồng thời sinh viên năm thứ 3 có điều kiện tìm hiểu và định hướng lựa chọn cho mình đề tài làm khóa luận tốt nghiệp năm thứ 4. Qua đợt thực tập này, sinh viên sẽ có được một bước tập dượt quan trọng cả về mặt chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng sống, đây thực sự là một bước chạy đà thuận lợi cho việc tốt nghiệp và công tác tại các đơn vị, cơ quan sau khi ra trường.

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:[email protected]