Home Introduction Overview of museums
Mon, 03-08-2020   
     
Khoa cử ở Việt Nam

SƯU TẬP HIỆN VẬT LIÊN QUAN ĐẾN KHOA CỬ Ở VIỆT NAM

                Thế kỷ II TCN, ngôn ngữ và văn tự Hán được truyền bá vào Giao Châu. Tuy nhiên, trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, Nho giáo chưa xác lập được vị trí đáng kể.
Khi đất nước độc lập tự chủ, các triều đại Lý, Trần chủ động tiếp thu Nho giáo trong việc xây dựng và phát triển đất nước như: dựng Văn Miếu (1070), mở khoa thi Minh kinh bác học (1075), lập Quốc Tử Giám (1076), đặt danh hiệu tam khôi (1247): Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa cho 3 người xuất sắc nhất trong những người thi đỗ.
Sau cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi, triều Lê đặc biệt quan tâm đến giáo dục và đào tạo nhân tài. Nho giáo đóng vai trò quốc giáo. Các quy định liên quan đến thi Hương, thi Hội, thi Đình, những ân điển dành cho người thi đỗ (lễ xướng danh, ban mũ áo Tiến sĩ, ban yến, vinh quy bái tổ, khắc tên trên bia Tiến sĩ…) ngày càng hoàn thiện và tiếp tục duy trì ở các triều đại sau. Triều đình cho tu bổ và mở rộng Quốc Tử Giám. Việc học tập ở cấp địa phương (phủ, lộ, trấn) cũng được quan tâm và đẩy mạnh.
Thời Nguyễn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám chuyển vào Phú Xuân, Huế.
Tính từ khoa thi Nho học đầu tiên năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1919, cả nước có 2898 vị đỗ đại khoa. Giáo dục Nho học đã có đóng góp đáng kể trong việc tạo ra tầng lớp trí thức của xã hội Việt Nam thời phong kiến.

 

Một vài hình ảnh liên quan đến Khoa cử ở Việt Nam

 

 alt

Khuê Văn Cácalt

Thầy đồ dạy học

alt

Trường thi

alt 

 Lệnh chỉ Vu Quy Chúc 

 

 

   
     
     

       Hiện nay bảo tàng Nhân học đang lưu giữ và trưng bày một số dụng cụ học tập của các nho sĩ và thầy đồ như nghiên mực, ống bút, bút lông, sách, tủ đựng sách...Ngoài ra, Bảo tàng đang trưng bày 03 bia đá nghi thân thế sự nghiệp... của 01 thầy giáo ở Hà Nội.  Những hiện vật này có niên đại thời Nguyễn.

Một vài hình ảnh hiện vật liên quan đến Khoa cử ở Việt Nam

 

 

 

 
     
     
     

 

 
 
Address: 3-4 Floor – D Building - 336 Nguyen Trai street - Thanh Xuan District - Ha Noi
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com